martin jahn zvolen prezidentem autosap | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Martin Jahn zvolen prezidentem AutoSAP

Martin Jahn zvolen prezidentem AutoSAP

25.03.2016 | Rybecký Vladimír | Tiskové zprávy

Zdeněk Petzl se stává novým ředitelem sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn (46), člen dozorčí rady Škoda Auto a.s. a vedoucí mezinárodních fleetových prodejů Volkswagen AG, byl znovuzvolen prezidentem Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Rada ředitelů na svém zasedání, které se konalo v kolínském závodě Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA), také jmenovala nového ředitele sekretariátu AutoSAP, kterým se stal Zdeněk Petzl (38).
 
Martin Jahn byl jediným kandidátem na prezidenta sdružení. Radou ředitelů členských organizací Sdružení automobilového průmyslu byl dnes jednomyslně zvolen do čela AutoSAP, jehož členy jsou všechny automobilky v Česku, většina dodavatelů dílů a příslušenství a řada dalších organizací. Šéfem sdružení, které se stará o zlepšování podnikatelského prostředí a vytváření podmínek pro úspěšný rozvoj automobilového průmyslu a pracovní míst svých 148 členů, se stal Martin Jahn již popáté (poprvé zvolen prezidentem AutoSAP v roce 2007). Funkční období prezidenta AutoSAP je dva roky.
 
„Automobilový průmysl se v příštích pěti letech změní více než za posledních 50 let. Naším společným úkolem je připravit na to v České republice podmínky. Máme vynikající výchozí pozici. V následujícím období budeme rozvíjet témata jako je digitalizace, spojení aut s internetem, autonomní řízení vozidel nebo alternativní pohony. Prioritou pro nás zůstává technické vzdělání, protože bez kompetentních zaměstnanců není možné současné trendy uskutečnit,“ zdůraznil Martin Jahn, prezident sdružení AutoSAP.
 
Rada ředitelů zároveň jmenovala nového ředitele sekretariátu AutoSAP Zdeňka Petzla (profesní životopis v příloze). Zdeněk Petzl nastínil v Kolíně členům sdružení svoji představu vedení sekretariátu AutoSAP: „Velice si cením dosavadní práce AutoSAPu a rád bych přinesl nový, aktivní přístup, který nám umožní více se zapojovat do aktuálních diskusí týkajících se automobilového průmyslu.“

Zdeněk Petzl byl od roku 2013 vedoucím právníkem v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU. Před tím pracoval jako právní poradce při Stálém zastoupení ČR při EU  a jako attaché zodpovědný za vztahy s Evropským parlamentem. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze, titul Mgr. získal na právnické fakultě ZU v Plzni a poté stupeň LLM při postgraduálním studiu na Technické universitě v Drážďanech.
 
AutoSAP zůstává od svého založení v roce 1989 vrcholnou organizací v dynamickém, pro Českou republiku stěžejním odvětví automobilového průmyslu. Pro české výrobce vozidel, dílů a příslušenství hájí zájmy při tvorbě zákonů, vyhlášek a jejich novel, které se vážou na automobilový průmysl a podnikání obecně. Napomáhá s prezentací oboru na veletrzích a výstavách, organizuje dialog a vzdělávání zaměstnanců členských organizací v rámci odborných seminářů a konferencí.  AutoSAP je místem, které poskytuje potřebnou půdu pro setkávání představitelů firem v tomto klíčovém oboru.
 
Mediálním zástupcem Sdružení automobilového průmyslu se stává agentura Newton Media.