přechod výroby z automobilů na ventilátory je nereálný | Aktuality | autoweek.cz

Přechod výroby z automobilů na ventilátory je nereálný

Přechod výroby z automobilů na ventilátory je nereálný

26.03.2020 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V posledních dnech se objevují zprávy o tom, že automobilky a jejich dodavatelé v boji proti koronaviru převádějí svou výrobu na produkci ochranných pomůcek. Pravděpodobnost, že se na jejich linkách budou vyrábět ventilátory pro zdravotnictví, je však velmi malá.
Krize vyvolaná pandemií koronaviru vede po celé Evropě k prudkému nárůstu poptávky po některých produktech lékařské techniky. Kromě respirátorů a dezinfekčních prostředků jsou na seznamech nedostatkového materiálu také ventilátory. Jejich producenti je vyrábějí v maximálním množství, ale to nelze libovolně zvyšovat. Proto se zdá logické změnit výrobu i u dalších společností. Jenže to má podle odborníků své limity.
 
„Nemohou vyrábět ventilátory na stejné výrobní lince, na níž se vyrábějí automobily,“ konstatuje generální ředitel pro výrobu a logistiku Asociace německých inženýrů VDI Jean Haeffs. Generální ředitel pracovní skupiny pro lékařské technologie v Asociaci strojírenských technologií VDMA Niklas Kuczaty k tomu dodává: „Nemyslím si, že výroba složitějších produktů, jako je ventilátor, je realistická - alespoň ne v příštích několika týdnech nebo měsících.“
 
Jedním z problémů, na který oba upozorňují, jsou vysoké požadavky kladené na bezpečnost lékařské techniky, obzvláště u produktů jako je ventilátor. „Pokud selže, tak je pacient mrtvý,“ konstatuje Kuczaty.
 
Výroba zdravotnické techniky vyžaduje splnění velmi přísných požadavků, mimo jiné přísné a složité požadavky na veškerou dokumentaci. Kuczaty k tomu říká: „Neustále se musí všechno certifikovat. Nemá smysl tyto požadavky změkčit. Nepomůže, pokud vyrobíme tuny ventilátorů, kterým nakonec bude chybět požadovaná kvalita a zdraví pacientů bude poškozeno.“
 
Jak upozorňuje Haeffs, dalším rozhodujícím faktorem je složitost systémů, zejména pokud do výroby musí být zapojen i dodavatelský řetězec a pro montáž jsou vyžadovány speciální znalosti. Potřebné pracovníky totiž nedokážete rychle vyškolit.
 
Společnosti z odvětví mimo oblast certifikovaných výrobců zdravotnických potřeb, jako jsou třeba automobilky, ale samozřejmě mohou pomoci, ovšem pouze v kategoriích s nižším rizikem nebo s méně složitými výrobky, jako jsou například obličejové masky. Nejde při tom jen o hotové výrobky, ale také o díly. Haeffs vidí pro tyto výrobce jako jednu z možností produkci podobných dílů v případě, že například používaný materiál je stejný nebo velmi podobný a liší se pouze tvarem, například pro vzduchové filtry ale i pro složité výrobky, jako jsou ventilátory. Nejlepší technologií pro rychlou výrobu je 3D tisk. Avšak i zde existují překážky. Tato produkce dává smysl pouze tehdy, pokud existují výrobci lékařské techniky s potřebnou kapacitou výroby a tímto způsobem lze zaplnit mezery v jejich dodavatelském řetězci. Haeffs ale upozorňuje, že v takovém případě by výrobci zdravotnické techniky museli zveřejnit svá důvěrná data, která nechtějí poskytnout potenciálním konkurentům.
 
„Pokud ovšem bude tlak z politického nebo sociálního hlediska dostatečně vysoký, mohou tyto bariéry padnout,“ konstatuje Haeffs a dodává: „Zjevně zatím není potřeba tohoto materiálu není dostatečně velká aby bylo možné povolit obcházení předpisů.“