čez nabídne 150 kw dobíjení | Trendy | autoweek.cz

ČEZ nabídne 150 kW dobíjení

ČEZ nabídne 150 kW dobíjení

30.08.2019 | Rybecký Vladimír | Trendy

Skupina ČEZ zařadí do své sítě veřejných dobíjecích stanic první vysoce výkonnou dobíjecí stanici s výkonem až 150 kW, premiérově s akumulačním systémem.
Skupina ČEZ, provozující aktuálně nejrozsáhlejší tuzemskou síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, uvede do provozu první vysoce výkonný stojan, který umožní dobíjení výkonem až 150 kW. Jedná se o první fázi pilotního projektu, kdy stojan pro rychlé doplnění akumulátorů, které řidiči elektromobilů najdou na pražské Duhové ulici, bude v další fázi doplněn o systém akumulace energie.
 
ČEZ aktuálně v ČR provozuje více než 170 veřejných dobíjecích stanic, z toho je 114 rychlodobíjecích o výkonu 50 kW. Infrastruktura vzniká i díky evropskému grantu z programu Connecting Europe Facility (CEF) a prostředkům z Operačního programu Doprava. Část sítě, včetně aktuální premiérové instalace, buduje ČEZ na vlastní náklady.
 
„Trendem se stávají častější odběry o menších objemech, uživatelé začínají jednoznačně preferovat co nejrychlejší dobíjení svých aut. U rychlodobíjecích stanic se v 1. pololetí letošního roku uskutečnilo téměř 90 % veškerého objemu dobíjení. V souladu se strategií rozvoje sítě veřejných dobíjecích stanic se proto v budoucnu chceme věnovat i výstavbě stanic o vyšších výkonech a aktuální 150kW instalace je prvním stojanem tohoto typu,“ říká manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.
 
V případě 150 kW stanic z produkce společnosti ABB se jedná o řešení, které bude postupně přebírat roli infrastruktury pro rychlé okamžité dobití na hlavních silničních tazích a ve městech. Bez problému zajistí dobití během 15-20 minut i u nových vozidel s větší kapacitou akumulátorů pracujících s napětím jak 400 V, tak 800 V, které budou postupně přicházet na trh.
 
„Při projektování a výstavbě vybraných stanic o výkonu 50 kW proto už dnes počítáme s jejich budoucí výměnou za výkonnější typy. Aktuální instalace nám navíc umožní v ostrém provozu vyzkoušet premiérovou kombinaci vysoce výkonné dobíjecí stanice s akumulačním systémem v podobě stacionární baterie. Lokalita na Duhové totiž nedisponuje potřebným příkonem a bez instalace akumulačního systému by na místo vysoce výkonnou stanici nebylo možné instalovat. Chceme si toto řešení nejen vyzkoušet v praxi, ale současně jím demonstrovat to, že při vhodně zvolené kombinaci technologií nemusí vždy výstavba stanic podobného typu znamenat riziko nadměrné zátěže pro distribuční soustavu. Využití stacionární akumulace proto připravujeme i na další lokality, které mají k dispozici omezený příkon,“ dodává Tomáš Chmelík.
 
Do doby instalace akumulačního systému bude proto výkon stanice omezen na úroveň ca 80 kW, po jeho instalaci bude stanice nabízet plný výkon 150 kW. V první fázi nebude dobíjení na této stanici zpoplatněno.
 
  • ČEZ nabídne 150 kW dobíjení
  • ČEZ nabídne 150 kW dobíjení
  • ČEZ nabídne 150 kW dobíjení