zpráva fordu o globálních trendech | Trendy | autoweek.cz

Zpráva Fordu o globálních trendech

Zpráva Fordu o globálních trendech

12.12.2019 | | Trendy

Společnost Ford Motor zveřejnila už osmou zprávu o globálních trendech, tentokrát pro rok 2020. Přestože žijeme v éře permanentního online spojení se světem, mnozí spotřebitelé se dnes cítí osamělejší než kdy jindy. Méně také důvěřují lidem ze svého okolí i firmám.
Společnost Ford Motor se dlouhodobě zabývá obecnými náladami ve společnosti - pozitivními i negativními. Mezi nimi aktuálně dominují témata jako osamělost, nejistota nebo nedostatek důvěry. Odborníci Fordu se domnívají, že je zde prostor, kde by velké společnosti mohly pomoci.
 
Zpráva Looking Further with Ford 2020, již osmá tohoto typu, ukazuje, že mnozí lidé se cítí zahlceni změnami, kterými svět prochází. Špatně se v nich orientují a značkám i lidem okolo sebe důvěřují méně než v minulosti: 45 % dospělých z celého světa uvádí, že se často cítí osamělí. Firmám a značkám se zde otevírá příležitost pomoci lidem nalézt klid a porozumění.
 
V souvislosti s klimatickou změnou 58 % dospělých cítí spíše zoufalství než naději. Přitom ale méně než polovina volí ekologicky šetrnější způsoby dopravy, což znamená cestování elektrickými automobily nebo hromadnou dopravou.
 
Osmá výroční zpráva Looking Further with Ford Trend Report společnosti Ford Motor Company identifikuje jako celosvětově dominantní téma důvěru a zjišťuje, jak se společnostem daří získat ji zpět.
 
„Svět se mění stále rychleji. Bez důvěry v instituce, značky a lidi ve svém okolí má většina pocit, že je toho na nás příliš mnoho. Spotřebitelé v zásadě chtějí věřit, že značky se chovají správně, ale firmy jim k takové víře musí dát jasný důvod. My u Fordu zůstáváme pevně zaměřeni na úsilí zlepšovat životy našich zákazníků, abychom si udrželi vzájemnou důvěru, která nás společně posouvá dál,“ všímá si Sheryl Connellyová, Global Consumer Trends and Futuring Manager ve Ford Motor Company.
 
V průzkumu, na němž zpráva staví, byli dotazováni respondenti ze 14 zemí v Americe, Asii, Evropě a na Středním východě. Zpráva ukazuje, že schopnost důvěřovat svému okolí, voleným představitelům i firmám má zásadní vliv na kvalitu každodenního života. Pojmenovává také další spotřebitelské trendy:
 
Samota
Osamělost se stala epidemií celosvětových rozměrů. Převládá zejména mezi mladými lidmi - 62 % „generace Z“ se ztotožňuje s tvrzením „pravidelně zažívám pocity osamělosti“ a 50 % souhlasí s tvrzením: „Často se cítím osaměle, i když jsem ve společnosti jiných lidí.“
 
Pod pokličkou
Zákazníci chtějí věřit, že společnosti se chovají správně. K tomu ale potřebují vidět do jejich zákulisí. 67 % dospělých souhlasí s tvrzením: „Jakmile jednou značka ztratí moji důvěru, už ji zpátky nezíská.“
 
Stát si za svým
Lidé chtějí, aby značky přešly z produktového uvažování k hodnotovému. Svá nákupní rozhodnutí tomu ale vždy nepřizpůsobují: 59 % říká, že pohodlí nákupu je pro ně důležitější než hodnoty, které daná značka představuje.
 
Velká očekávání
S rozvojem e-komerce rostou také očekávání zákazníků: 67 % dospělých z celého světa souhlasí s tvrzením: „Od značek očekávám více než v minulosti.“
 
Ekologický paradox
Spotřebitelé po celém světě mají stále větší obavy z klimatické změny. Ve změnách chování se to ale příliš neodráží: 64 % lidí, kteří svoje návyky nijak nemodifikovali, to vysvětluje argumentem, že by to v boji s klimatickou změnou stejně nepomohlo.
 
Na identitě záleží
Způsob, jakým o identitě komunikujeme, se vyvíjí. Lépe chápeme, že identitu tvoří vedle viditelných atributů také ty neviditelné, tedy sexuální identita, původ, náboženství apod. Pouze 67 % dospělých říká: „Chápu koncept genderové fluidity“.
 
Druhé kolo
Hnutí „re-komerce“ vdechuje nový život použitému oblečení, spotřebičům, elektronice, domácím potřebám i dalšímu zboží. 60 % dospělých souhlasí s výrokem: „Jsem otevřenější nákupu věcí z druhé ruky než před pěti lety.“