lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění | Trendy | autoweek.cz

Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění

Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění

10.05.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Bosch investuje miliardy do opatření v oblasti ochrany klimatu a kvality ovzduší s cílem dosáhnout téměř nulové znečištění z dopravy. Klíčem k udržitelné mobilitě budoucnosti je podle společnosti Bosch automatizovaná a elektrifikovaná jízda.
Podle Světové zdravotnické organizace WHO (World Health Organization) 90 % světové populace dýchá toxický vzduch. To je důvod, proč si Bosch dal tento ambiciózní cíl: „Chceme snížit emise způsobené dopravou na téměř nulové hodnoty. Díváme se proto dál, než jen pod kapotu auta,“ uvedl na výroční tiskové konferenci předseda představenstva společnosti Robert Bosch Volkmar Denner.
 
Projekt společnosti zaměřený na snížení látek znečišťujících ovzduší na téměř nulovou úroveň je postaven na třech pilířích: Bosch vyvíjí technologie pohonů s nízkými emisemi, spolupracuje s obecními zastupitelstvy na projektech podpory plynulého dopravního provozu a ve svých vlastních pobočkách zavádí firemní systém řízení mobility.
 
Optimalizace spalovacích motorů za využití umělé inteligence
Společnost Bosch předpokládá, že 75 % nových automobilů a lehkých užitkových vozidel bude v roce 2030 i nadále poháněno spalovacími motory. Proto nadále investuje značné částky do optimalizace zážehových i vznětových motorů. K dalšímu vývoji spalovacích motorů využívá také umělou inteligenci. S její pomocí například provádí prediktivní kontrolu následného zpracování výfukových plynů podle vzorců, které vyplývají z individuálního chování při řízení, což může dále snížit emise.
 
Firemní řízení mobility: lepší kvalita ovzduší v městských aglomeracích
Cílem firemního řízení mobility je snížit objem dopravy zaměstnanců společnosti Bosch, a tím i emise, a to především v městských aglomeracích. Zavedená opatření sahají od kyvadlových autobusů ve velkých městech v Brazílii, Číně nebo Turecku přes nabídky práce z domova až po pronájem jízdních kol a elektrokol. Kromě toho Bosch využívá konektivitu. Například 8000 zaměstnanců v lokalitě Reutlingen mohlo využívat platformu SPLT, která jim pomocí aplikace usnadňuje vytváření komunit pro spolujízdu. V metropolitní oblasti Stuttgart, kde 55 000 zaměstnanců Bosch procestuje každý den 1,5 milionu km, je společnost členem Aliance pro prevenci znečištění ovzduší (Clean Air Alliance).
 
Elektromobilita: 14 milionů vozidel do konce roku 2022
Bosch očekává, že významnou roli ve zlepšování kvality ovzduší budou hrát elektrická vozidla. Na vznikajícím masovém trhu s elektromobilitou usiluje Bosch o vedoucí postavení. Do roku 2025 má společnost za cíl dosáhnout v této oblasti prodej ve výši 5 miliard eur, což je 10x víc než v roce 2018.
 
„Vidíme pro nás dobré příležitosti v rostoucím konkurenčním boji o vytváření hodnot v oblasti technologií pohonných systémů. Naše systémové know-how, široké portfolio produktů a úspory při výrobě z nás dělají partnera pro výrobce vozidel a poskytovatele mobility po celém světě,“ řekl Denner.
 
Komponenty pohonných jednotek jsou již součástí více než milionu elektromobilů po celém světě. Do konce roku 2022 by se tento počet měl zvýšit na 14 milionů. K dnešnímu dni společnost realizovala projekty pohonných jednotek pro 50 platforem elektrických vozidel. V loňském roce bylo přidáno 30 nově získaných projektů.
 
„Chceme také pomoci učinit průlom v oblasti technologií palivových článků,“ zdůraznil Denner. Za tímto účelem společnost Bosch nedávno informovala o spolupráci se švédským výrobcem zásobníků na palivové články Powercell. Tyto zásobníky představují dvě třetiny hodnoty systému palivových článků. „Společně s firmou Powercell chceme komercializovat zásobníky a uvést je na trh nejpozději do roku 2022,“ řekl Denner.
 
Automatizovaná jízda: nižší spotřeba a méně emisí
Automatizace dopravy také přispěje k lepší kvalitě ovzduší. Podle firmy KE Consult, zabývající se průzkumem, je možné automatizovanou jízdou snížit spotřebu paliva o více než 30 %, nebo o 15 % na německých dálnicích. V současnosti pracuje ve společnosti Bosch na automatizované jízdě více než 5000 inženýrů, což je téměř dvakrát tolik než před dvěma lety. Do roku 2022 Bosch hodlá investovat 4 miliardy eur do automatizace a tím i do udržitelné mobility.
 
Na cestě k automatizované jízdě přispívají k růstu i asistenční systémy pro řidiče. Očekává se, že prodej v letošním roce vzroste o téměř 15 %. Prodej radarových senzorů se má zvýšit o 20 % a prodej video senzorů o 30 %.
 
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění
  • Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění