britové sázejí na jadernou energii | Trendy | autoweek.cz

Britové sázejí na jadernou energii

Britové sázejí na jadernou energii

18.05.2011 | Rybecký Vladimír | Trendy

Velká Británie chce více spoléhat na jaderné reaktory a méně na větrné farmy. Bude potřebovat více elektrické energie pro realizaci plánovaného rozvoje elektromobility.

Vládní poradní tým pro otázky podnebí uvádí, že Velká Británie by měla vybudovat více jaderných reaktorů a méně investovat do pobřežní větrných elektráren, aby dokázala splnit cíle v oblasti emisí uhlíku a obnovitelné energie a přitom dostát svým závazkům v rozšiřování využívání elektřiny v dopravě.

Do roku 2030 bude v Británii potřeba postavit dva nukleární reaktory schopné vyrobit celkem 3,2 GW energie. Výbor uvedl, že katastrofa v japonské Fukušimě Daiči možná po celém světě utlumí využívání jaderné energie, jenže ta je podle výboru jediným praktickým zdrojem jak Velká Británie splní „agresivní“ cíl do roku 2020 vyrábět 15 % energie pro pohon, teplo a dopravu (včetně dobíjecích automobilů) z obnovitelných zdrojů.

Podle vedoucího výboru, Davida Kennedyho je jádro podle všeho v nejbližší budoucnosti nejméně nákladnou neuhlíkovou technologií. Teprve koncem 20. let 21. století a začátkem 30. let 21. století se náklady na obnovitelné zdroje energie začnou sbližovat. Pokud se Velká Británie rozhodne jít nukleární cestou, plány na rozsáhlé parky pobřežních větrných  elektráren budou s největší pravděpodobností odloženy nebo zrušeny.

Zajímavé je, že parlamentní zpráva o snižování emisí CO2 při výrobě elektrické energie doporučovala především zvyšování účinnosti použitím nových technologií, především zplynování, čímž se využitelnost energie při výrobě elektrické energie z uhlí zvýší ze 35 na 50 %, větší využití zemního plynu a především použití biomasy. Rovněž počítá s rozvojem technologií pro zachytávání CO2 ze spalovacích procesů. Nedoporučuje využití solární energie a varuje, že u větrných elektráren působí velké emise CO2 jejich výstavba, zvláště pokud se budují v moři. Současně varuje, že výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách sice neprodukuje žádné emise CO2, ale tyto emise budou vznikat v budoucnu při péči o vyhořelé jaderné palivo, i když jen do úrovně nízkoemisních technologií.

Britská vláda si dává za cíl dosáhnout do roku 2020 podíl prodeje automobilů s elektrickým pohonem 10 % ze všech nově prodávaných vozidel. To by znamenalo, že ve Velké Británii bude v provozu 1,2 milionu elektromobilů. Na podporu toho poskytuje od ledna 2011 kupujícím elektromobilů grant ve výši 5000 liber. Na tuto podporu vyčlenila 43 milionů liber, což znamená asi pro 8000 vozidel.