škofin: finanční leasing zůstává v nabídce | Tiskové zprávy | autoweek.cz

ŠkoFIN: Finanční leasing zůstává v nabídce

ŠkoFIN: Finanční leasing zůstává v nabídce

07.01.2011 | | Tiskové zprávy

Finanční společnost ŠkoFIN zachová kompletní portfolio svých finančních produktů a služeb. Nadále zůstává v její nabídce finanční leasing i pro fyzické osoby.

Převážná většina zájemců o financování nového či ojetého vozu z řad fyzických osob využívá úvěr, kde se okamžitě stává jeho vlastníkem. V souvislosti s novelou zákona o spotřebitelském úvěru nespatřuje ŠkoFIN žádné zásadní důvody, proč by bylo nutné finanční leasing pro fyzické osoby z nabídky vyřadit.

Novela tohoto zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna tohoto roku, přinesla mnohá pozitiva a výrazně přispěje ke zvýšení informovanosti klientů o finančních službách a společnostech, které je poskytují. Tento efekt povede u určité části zájemců o financování automobilu ke zvýšení jejich důvěry a k dalšímu oživení automobilového trhu. Finanční společnost ŠkoFIN veškeré požadavky nového zákona respektuje, plní a celkově považuje přijetí zákona za pozitivní. Některé nové normy a pravidla aplikovala ještě před vstupem zákona v platnost (např. uvádění RPSN pro všechny zákaznické skupiny apod.).

Součástí novely zákona, která výrazně přispívá k ochraně spotřebitele, je také možnost do čtrnácti dnů odstoupit od smlouvy. Toto opatření nepovažuje ŠkoFIN pro oblast finančního leasingu, na rozdíl od úvěru, za vhodné, ale není to důvod pro omezení nabídky produktů. ŠkoFIN bude samozřejmě v tomto i v jiných případech předčasného ukončení smlouvy postupovat plně v souladu se zákonem a obchodními podmínkami. Nicméně jako člen ČLFA bude ŠkoFIN podporovat případné úpravy tohoto zákona, které přinese praxe, a také to, aby tento zákon platil primárně pro spotřebitelské úvěry tak, jak je v EU obvyklé.

Společnost ŠkoFIN financuje v současné době více jak 80 % vozů prostřednictvím úvěru či operativního leasingu, přesto bude i nadále svým koncovým zákazníkům - fyzickým osobám - finanční leasing poskytovat. Toto rozhodnutí je plně v souladu s hodnotami a strategií společnosti ŠkoFIN - vždy nabízet kompletní a prozákaznicky orientované služby.

Vedoucí marketingového oddělení Ing. Jan Kloud rozhodnutí ŠkoFINu komentuje: "I když novela zákona o poskytování spotřebitelských úvěrů přinesla pro oblast finančního leasingu poměrně nejasná ustanovení, ŠkoFIN s vyřazením leasingu pro fyzické osoby nepočítá, ačkoli má dnes finanční leasing vůči úvěru v našem portfoliu málo významné zastoupení. Naprostá většina našich zákazníků volí úvěr či operativní leasing. Nadále chceme nabízet kompletní portfolio finančních produktů, a nechtěli bychom tak poškodit a omezit ve výběru část našich zákazníků, kteří k financování vozu přistupují zodpovědně."