čtyři scénáře podle lukoilu | Trendy | autoweek.cz

Čtyři scénáře podle Lukoilu

Čtyři scénáře podle Lukoilu

16.03.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Lukoil vytvořil scénáře dopadu klimatické agendy na poptávku po ropě. Spolumajitel a generální ředitel Lukoilu Vagit Alekperov představil čtyři alternativy - Evoluce (Evolution), Rovnováha (Equilibrium), Transformace (Transformation) a 2 °C.
Ruský naftařský gigant Lukoil vypracoval čtyři scénáře vývoje globální poptávky po ropě připravených na základě rozvoje jeho strategie v oblasti klimatu. Spolumajitel a generální ředitel Lukoilu Vagit Alekperov je představil během on-line konference.
 
Scénář Evoluce předpokládá, že země budou plnit své závazky v oblasti klimatu a Spojené státy se vrátí k dodržování Pařížské dohody o klimatu, která požaduje snížení emisí uhlíku a modernizaci průmyslu (Donald Trump od této dohody před třemi lety odstoupil, ale jeho nástupce Joe Biden v únoru 2021 rozhodl, že se USA k dohodě vrátí). Na základě tohoto scénáře podle prezentace Lukoilu dosáhne vrchol poptávky po ropě 105 milionů barelů denně v roce 2035 (na konci roku 2020 činila poptávka po ropě 90 milionů barelů denně) a teplota vzduchu od roku 2020 do roku 2050 vzroste o 2,6 °C. „Tento scénář dnes vypadá nejrealističtěji, ale neumožňuje dosáhnout cílů Pařížské dohody,“ uvedl Alekperov.
 
Scénář Rovnováha je založen na předpokladu zrychleného růstu využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a také na takzvaných „negativních emisích“ skleníkových plynů. „Tento scénář považujeme za nejpravděpodobnější ve spektru scénářů globálního nárůstu teploty mezi 1,5 a 2 °C, protože poskytuje rovnováhu mezi dosahováním cílů v oblasti klimatu a dostupností energie,“ uvedl Alekperov. Bude to vyžadovat aktivní rozvoj regulace klimatu po celém světě. Podle Lukoilu v tomto scénáři dosáhne poptávka po ropě vrcholu 100 milionů barelů denně, přičemž v roce 2030 bude dosaženo zvýšení celosvětové teploty o 1,8 °C.
 
Mezi těmito scénáři existuje scénář 2 °C, který předpokládá vrchol poptávky ve výši 100 milionů barelů v roce 2030 a následné snížení na 90 milionů barelů v roce 2050, zatímco podle scénáře Evoluce předpokládá, že poptávka zůstane na 100 milionech barelů denně, zatímco při scénáři Rovnováha se sníží na 80 milionů barelů.
 
Radikálnější scénář Transformace odpovídá zvýšení průměrné roční teploty vzduchu během 30 let o přibližně 1,5 °C. Předpokládá významnější změny v globální energetice a průmyslu, jakož i zrychlený růst energetické účinnosti. Pokud se to stane realitou, bude špičková poptávka po ropě do roku 2025 také asi 100 milionů barelů a poté do roku 2050 poklesne o polovinu, tedy 50 milionů tun denně.
 
V případě scénářů Transformace a Rovnováha vzroste podíl elektrických vozidel na prodeji nových osobních automobilů z 2 % v roce 2019 na 92 % v roce 2050, zatímco v Evoluci na 61 % a na 83 % ve scénáři 2 °C.
 
„Všechny scénáře předpokládají výrazné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a recyklovaných plastů, jakož i zrychlenou elektrifikaci dopravy. Za posledních pět let bylo ve světě uvedeno do provozu průměrně 150 GW výrobních kapacit z obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2050 by toto číslo mělo při scénáři 2 °C vzrůst nejméně dvakrát a při implementaci Transformace čtyřnásobně,“ poznamenal Alekperov.
 
Všechny zpracované scénáře představují pro světovou komunitu obtížnou výzvu. Znamenají výrazné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, recyklovaných plastů a zrychlenou elektrifikaci dopravy.
 
Žádný ze scénářů Lukoilu však nezahrnuje úplné vyřazení použití fosilních paliv.