modernizace v závodech škoda auto | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Modernizace v závodech Škoda Auto

Modernizace v závodech Škoda Auto

30.07.2018 | | Tiskové zprávy

Ve společnosti Škoda Auto skončila firemní třítýdenní dovolená. Všechny tři výrobní závody v České republice prošly pravidelnou kontrolou, údržbou a modernizací v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0.
V závodě v Mladé Boleslavi se úpravy dotkly výrobní i servisní technologie. Jednalo se zejména o revize vzduchotechniky, čistění odpadních nádrží a v neposlední řadě také o nezbytné úpravy komunikací uvnitř závodu.
 
V Kvasinách byla instalována nová lakovací linka s aplikační technologií Bell-Bell, která zvyšuje účinnost nástřiku různých odstínů barev karoserie. Díky tomuto opatření dojde k úspoře barvy na jednu karoserii o téměř jeden kilogram při zachování vysoké kvality laku a ochrany karoserie.
 
Mezi hlavní trendy koncepce Průmyslu 4.0 patří rozšíření robotizace, automatizace a digitalizace. Důkazem je další modernizace svařovny v Kvasinách, ve které byly instalovány nové roboty. Automobilka zde realizovala přes 40 projektů zaměřených na optimalizaci výroby.
 
Třítýdenní přestávka ve výrobě přispěla i k modernizaci infrastruktury. V Kvasinách byl rozšířen kruhový objezd před hlavní branou o spojovací větev a přibyl třetí jízdní pruh ve směru ze závodu. Společně s nedávno otevřenou cyklostezkou tato opatření přispějí k ulehčení dopravy v okolí závodu.
 
Práce v závodě ve Vrchlabí se zaměřily na údržbu a seřizování stávajících moderních technologií výroby automatické převodovky DQ200. Největší akcí byla jako údržba heliových kalíren.