prodej vozidel s alternativními pohony roste | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Prodej vozidel s alternativními pohony roste

Prodej vozidel s alternativními pohony roste

04.08.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Z údajů jednotlivých národních asociací výrobců vozidel vyplývá, že na trhu zemí EU + EFTA bylo za 1. pololetí 2015 poprvé zaregistrováno 327 619 nových osobních automobilů s alternativním pohonem. Je to o 26,5 % více než ve stejném období roku 2014.
Z uvedeného celkového počtu tvoří 41,7 % vozidla na zemní plyn (NGV) a LPG (136 683 vozů, nárůst o 13,7 %, rozdělení na vozidla s pohonem NGV a LPG není k dispozici), 36,1 % jsou osobní automobily s hybridním pohonem (HEV, 118 195 vozů, nárůst o 21,0 %) a zbytek ve výši 22,2 % připadá na elektromobily (EV, 72 741 vozů, nárůst o 76,9 %).
 
V České republice je struktura 2803 nových osobních automobilů s alternativním pohonem (2,47 % z celkových registrací) odlišná. Více než 80 % těchto vozidel tvoří osobní automobily na NGV a LPG. Podíl vozidel na zemní plyn (NGV) přesahuje 51,05 % (1431 vozidel) a osobní vozy s pohonem LPG tvoří 29,22 % (819 vozů). Nových hybridů bylo registrováno 351 (12,52 %) a elektromobilů jen 202 vozidel (7,21 %). I přes vysoký nárůst prodeje oproti 1. pololetí 2014 (NGV a LPG +121,7 %, hybridy +116,7 % a elektromobily +304,0 %) je však podíl u hybridních vozidel a elektromobilů proti evropskému průměru stále výrazně (3x) nižší.
 
„Z tohoto pohledu se jeví nanejvýš žádoucí, aby v ČR byl co nejdříve schválen Národní akční plán Čistá mobilita,“ komentuje tuto skutečnost Martin Jahn, prezident AutoSAP.
 
Elektromobily
V zemích EU+EFTA, za které jsou údaje, bylo v 1. pololetí 2015 zaregistrováno celkem 72 741 elektromobilů, což je o 76,9 % více než v 1. pololetí 2014. Absolutně nejvyšší prodej elektromobilů byl zaznamenán v Norsku (16 990 vozidel, nárůst +66,1 %), ve Velké Británii (14 838 vozidel, +262,3 %), ve Francii (10 427 vozidel, +109,9 %), Německu (9653 vozidel, +66,2 %) a Nizozemí (6730 vozidel při poklesu o 18,7 %). Největší podíl elektromobilů na celkových registracích nových osobních automobilů je v Norsku (3,34 %), Nizozemsku (2,0 %), Švédsku (1,77 %) a Švýcarsku (1,18 %) při celoevropském průměru 0,99 %. V České republice je podíl EV zanedbatelných 0,18 %.
 
Hybridní pohon
Za  1. pololetí 2015 bylo v zemích EU+EFTA zaregistrováno celkem 118 195 osobních automobilů s hybridním pohonem. Je to o 21,0 % více než v 1. pololetí 2014. Nejvyšší prodej byl dosažen ve Francii (27 402 vozů, nárůst o 31,5 %), ve Velké Británii (23 065 vozidel, +20,0 %), Itálii (12 937 vozidel, +13,7 %), Německu (11 023 vozidel při poklesu o 9,6 %) a Nizozemí (9607 vozidel, +24,5 %). Největší podíl hybridních vozů na celkových registracích nových osobních automobilů je opět v Norsku (7,33 %) a dále v Nizozemsku (4,76 %), Francii (2,69 %), Švédsku (2,43 %) a Finsku (2,41 %) při celoevropském průměru 1,64 %. Česká republika je před Slovenskem předposlední s podílem 0,31 %.
 
Plynové pohony NGV a LPG
Tato vozidla zaujímají v evropském srovnání nejvyšší podíl na trhu vozidel s alternativními pohony. Za 1. pololetí 2015 jich bylo zaregistrováno 136 683, tedy o 13,7 % víc než za leden až červen 2014.  Z uvedeného počtu ale připadá 78,2 % na Itálii (106 823 vozů, nárůst o 10,1 %), s velkým odstupem následuje Francie (10 427 vozů, +109,9 %), Německo (6011 vozů při poklesu o 14,2 %), Švédsko (3375 vozů, -4,4 %), Polsko (2997 vozů, +72,6 %) a Česká republika (2250 vozů, +121,7 %).

Nejvyšší podíl vozidel s palivem NGV a LPG na celkových registracích nových osobních automobilů je v Itálii (12,2 %), následují Švédsko (2,01 %) a Česká republika (1,99 %) při celoevropském průměru 2,35 %.

K tomu prezident AutoSAP Martin Jahn na závěr dodává: „V České republice je na příkladu vozidel na NGV vidět, že cílená podpora těchto vozidel a rozvoj související infrastruktury přináší výsledky. Pro snížení negativních dopadů z provozu vozidel na životní prostředí je proto nutno věnovat se systémově i dalším alternativním pohonům a obnově vozového parku.“