milion osobních aut z české repubiky | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Milion osobních aut z České repubiky

Milion osobních aut z České repubiky

19.01.2011 | | Tiskové zprávy

Hranice 1 miliónu v České repubice vyrobených osobních automobilů byla překonána! Rok 2010 byl pro automobilový průmysl České repubiky historickým mezníkem.

Dle údajů jednotlivých výrobců bylo v České republice za rok 2010 poprvé v historii vyrobeno více než 1 000 000 ks osobních automobilů (včetně malých užitkových). Odhady prováděné ve 4. čtvrtletí 2010, které předpokládaly produkci na úrovni kolem 1 040 000 vozidel, byly překonány o více než 30 000 ks. Na celkové výrobě osobních automobilů participovali v roce 2010 celkem 4 výrobci: firma Škoda Auto se na výrobě podílela více než 53 %, firma TPCA Czech téměř 28 % a HMMC Nošovice necelými 19 %. Několik desítek ks pak vyrobila firma Kaipan.

"Celkový počet 1 072 263 ks v ČR vyrobených osobních automobilů potvrzuje, že tuzemské automobilky využily oživení na trzích v Evropě a ve světě. Ke zvýšení produkce došlo ve Škoda Auto a úspěšně pokračovalo plánované zvyšování výroby ve společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Nošovice", uvádí k tomuto výsledku prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn a pokračuje: "Rok 2010 je tak možno považovat za mezník ve výrobě vozidel v České republice. Jedná se o historicky rekordní roční výrobu automobilů a současně i o potvrzení dlouhodobého růstového trendu - výroba osobních automobilů se od roku 2003 každoročně zvyšovala".

Podle údajů mezinárodní organizace výrobců automobilů (Organisation Internationale des Constructeurs d´Automobiles - OICA) v roce 2009 pouze 10 zemí ve světě vyrobilo více než 1 000 000 osobních automobilů. V roce 2010 se počet zemí s více než milionovou výrobou osobních automobilů zvýší zřejmě o další čtyři země. "Česká republika se v roce 2010 zařadila mezi světové milionáře ve výrobě automobilů. Je to určitě dobrá zpráva nejen pro české hospodářství, ale i pro perspektivu zaměstnanců v tuzemském automobilovém průmyslu", doplňuje prezident AutoSAP Ing. Martin Jahn.

Růst výroby osobních automobilů měl logicky pozitivní dopad i na výrobce skupin, dílů a příslušenství vozidel. Lze předpokládat, že stejně tak jako u výrobců vozidel došlo v roce 2010 i u dodavatelů k obdobnému zvýšení produkce. To je též velmi významné, neboť dodavatelé se na ročním objemu produkce a exportu českého automobilového průmyslu podílejí téměř z 50 %.

Tuzemský automobilový průmysl v době recese podržel českou ekonomiku a nyní se opět stává jejím motorem. V období recese poklesla automobilová výroba méně než v ostatních sektorech hospodářství a pokles zaměstnanosti byl menší než pokles výroby. V současné době je český autoprůmysl díky nadprůměrné exportní orientaci, přidané hodnotě i mzdám pracovníků jedním z hlavních tahounů českého průmyslu a tím i celé ekonomiky. "Další rozvoj závisí zejména na kvalitě technického vzdělávání a dostupnosti kvalifikované pracovní síly. Sdružení automobilového průmyslu se proto v této oblasti již dlouhodobě a aktivně angažuje", uzavírá prezident AutoSAP Ing. M. Jahn.

Podrobnější údaje o výrobě silničních vozidel v České republice za rok 2010 (osobní, nákladní, autobusy, motocykly a přípojná vozidla) budou zveřejněny na internetových stránkách AutoSAP (www.autosap.cz) dne 20. ledna 2010.

 

Ing. Antonín Šípek

ředitel sekretariátu

  • Milion osobních aut z České repubiky
  • Milion osobních aut z České repubiky