místo ochrany klimatu růst emisí | Aktuality | autoweek.cz

Místo ochrany klimatu růst emisí

Místo ochrany klimatu růst emisí

17.08.2021 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V roce 2020 se emise CO2 v Německu snížily, ale letos to podle studie Agora Energiewende vypadá úplně jinak - v roce 2021 budou emise CO2 výrazně vyšší. Navzdory všem proklamacím Německo v roce 2021 čelí nejvyššímu nárůstu emisí od roku 1990!
Podle výpočtů organizace Agora Energiewende se letos emise skleníkových plynů v Německu výrazně zvýší - ve srovnání s rokem 2020 vzrostou o 47 milionů tun. To je největší nárůst od referenčního roku 1990. Proto bude pokles emisí oproti roku 1990 pouze o 37 %.
 
V roce 2020, poznamenaném uzavírkami kvůli koronaviru, byly emise skleníkových plynů 739 milionů tun, což bylo o 40,8 % méně než v základním roce 1990. Německo tak splnilo klimatický cíl - pokles o 40 %. Jenže to bylo proto, že továrny během uzavírky dočasně nevyráběly, méně se jezdilo auty a méně se létalo. Podle Federální agentury pro životní prostředí byla třetina dosaženého snížení důsledkem pandemie. Úřad proto letos očekává mírný nárůst emisí.
 
Ekonomika opět běží
Ekonomika se nyní znovu rozjela a v ulicích je větší provoz. „Údajný úspěch 40% snížení emisí v loňském roce nebyl výsledkem účinné ochrana klimatu, ale jen jednorázový pokles, způsobený koronavirem a speciálními efekty. Ve volebním roce 2021 zaznamená Německo nejvyšší nárůst emisí skleníkových plynů od roku 1990, dokonce převyšující nárůst po ekonomické krizi v letech 2009/2010.,“ varoval ředitel organizace Agora Energiewende Patrick Graichen.
 
Výpočet Agory je založen na údajích pracovní skupiny pro energetické bilance. Ta v první polovině roku 2021 zjistila zvýšení spotřeby energie o 4,3 % ale o 6,3 % vyšší emise CO2.
 
Agora odhaduje celkový nárůst emisí z energetiky na 30 milionů tun CO₂. V první polovině roku elektrárny již překročily údaj z předchozího roku o 20 milionů tun CO₂. Důvodem je zvýšené využívání elektráren na fosilní paliva poté, co se obnovila poptávka po elektřině. K obnovenému nárůstu emisí přispěly nepříznivé povětrnostní podmínky pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podle Spolkové správy energetických sítí byla výroba elektřiny z obnovitelných energií kvůli počasí o 6,7 % nižší než v předchozím roce. Výroba z větrných elektráren na souši za prvních šest měsíců klesla o 20 % a v červenci byl vývoj také nepříznivý. Naopak tepelné elektrárny musí běžet častěji. Energetická společnost RWE oznámila, že její výroba elektřiny z hnědého uhlí byla v první polovině roku o 50 % vyšší než ve stejném období předchozího roku. Přitom hnědouhelné elektrárny vypouštějí obzvláště velké množství CO2.
 
Aby odvětví dopravy splnilo své klimatické cíle, musely by se emise ve srovnání s předchozím rokem snížit. Jenže s ohledem na mimořádně nízký objem provozu v roce 2020 to je velmi nepravděpodobné. Agora předpokládá, že se provoz bude nadále normalizovat, a proto očekává zvýšení emisí z dopravy až o 10 milionů tun CO₂. S obnovením výroby je pravděpodobné, že cíl průmyslového sektoru nebude naplněn o 8 milionů tun CO₂. Přitom automobilový průmysl a jeho dodavatelé vzhledem k nedostatku polovodičů stále neběží na plný výkon a do konce letošního roku zřejmě nelze očekávat zásadní zlepšení. To znamená, že vyřešení problémů s čipy dále zvýší emise CO2 z průmyslové výroby.
 
Program snižování emisí
Německo si stanovilo rychlejší tempo snižování emisí skleníkových plynů s cílem stát se do roku 2045 neutrální vůči skleníkovým plynům, tj. vypouštět jich pouze tolik, kolik lze znovu zachytit. Tento cíl byl zakotven v novém zákoně o ochraně klimatu. Během této doby se očekává, že emise klesnou o 65 % do roku 2030 a do roku 2040 by mělo být dosaženo snížení o 88 %.
 
Zákon také stanoví roční úrovně emisí v jednotlivých hospodářských odvětvích, jako jsou doprava, budovy nebo průmysl. Tyto cíle se pro rok 2021 nepodaří splnit. „To znamená, že budoucí spolková vláda musí během prvních 100 dnů v úřadě okamžitě zahájit největší program ochrany klimatu, jaký kdy ve Spolkové republice existoval, s účinnými opatřeními ve všech odvětvích. Musí to být plán, který ale také bude právně závazný,“ požaduje Patrick Graichen.