škoda auto - pozitivní bilance za rok 2009 | Aktuality | autoweek.cz

Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009

Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009

22.03.2010 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Hospodářské výsledky společnosti Škoda Auto za rok 2009 ukazují, jak mohou stejná čísla vyvolat zcela protichůdné pohledy.

Je to paradoxní situace. Hospodářské výsledky nejvýznamnějšího průmyslového podniku České republiky jsou za rok 2009 mnohem lepší, než výsledky celého průmyslového odvětví. Škoda Auto jako jedna z mála světových automobilek po roce, který je všeobecně označován za nejhorší v historii automobilového průmyslu, ohlásila růst prodeje a udržení ziskovosti i rentability v černých číslech.

Jenže česká média při pohledu na stejné výsledky hlásí dramatický propad příjmů a zisku. Škodě Auto se od českých médií chvály nedostávalo ani v době, kdy její zisky rok d roku rostly. Záliba ve špatných zprávách je už samozřejmostí, nicméně co je moc, to je moc. Namísto hrdosti nad vynikajícím hospodařením i v kritickém období se na jednu z mála průmyslových firem, na níž ještě může být tato země právem hrdá, opět snáší směs škodolibosti a pohrdání.

Je jasné, že hospodaření české automobilky v roce 2009 hodně pomohlo šrotovné v Německu. Jenže možnost využít jej měli všichni stejnou. Stejně tak všichni doplatí na očekávaný (resp. už započatý) následný pokles poptávky. Škoda Auto zaslouží uznání za to, že nabídnutou příležitost dokázala skvěle využít.

Současně je zajímavé, že Škoda Auto není kritizována tam, kde si výtky zaslouží - za dlouhodobé podceňování významu domácího trhu. Je pravdou, že se v České republice už prodává méně než poloviční množství vozů Škoda než v Číně. Stejně tak je skutečností, že produkce v České republice neposkytuje vzhledem ke kurzu koruny takový prostor ke slevám, jaký mají značky dovážející auta z jiných zemí. Přesto se nelze zbavit pocitu lítosti nad tím, že čeští zákazníci už nejsou pro značku prioritou. Možná, že i v tom je trochu příčiny, že leckdo s takovou chutí z výsledků hospodaření Škody Auto vybírá jen to, co vyvolává negativní dojem.

 

Hospodářské výsledky skupiny Škoda Auto v roce 2009 samozřejmě významně ovlivnily pokračující světová hospodářská a finanční krize a pokles prodeje aut na většině světových trhů. Nejcitelnější byl tento pokles ve střední a východní Evropě vč. Ruska. Přesto značka Škoda v loňském roce dosáhla prodejního rekordu. Celkem zákazníkům dodala 684 226 vozů, což bylo o 1,4 % více než v roce 2008, ačkoliv světový trh vykázal celkový pokles o 6 %. Dopomohlo jí k tomu především takřka zdvojnásobení prodeje v Číně, kde bylo prodáno 122 556 vozů (tj. o 106,7 % více než před rokem) a prodejní rekord v Německu, kde díky státní podpoře v podobě šrotovného prodala 162 328 vozů (tj. +44,3 %). Ke zvýšení prodeje v Číně napomohlo, že se k tamní výrobě modelu Octavia (vyrábí se tam od roku 2007) koncem roku 2008 přidala Fabia a během roku 2009 rovněž Superb.

Česká republika je po Německu a Číně třetím nejvýznamnějším trhem značky. V roce 2009 zde bylo dodáno 56 504 vozů, což znamenalo pokles o 2,6 %. Nesplnilo se tedy očekávání, že se třetím nejvýznamnějším trhem stane Rusko. Tam po letech rychlého růstu došlo k dramatickému poklesu celého trhu, což se nevyhnulo ani značce Škoda, která tam dodala o 34,9 % aut méně než v roce 2008. Rusko tak bylo co do počtu prodaných vozů předstiženo Polskem a Velkou Británií.

Odbyt, relevantní pro provozní výsledek (tzn. bez dodávek zákazníkům v Číně), klesl v roce 2009 proti roku 2008 o 74 tisíc vozů, tedy o 11,8 %. Rekordního výkonu bylo dosaženo i v dodávkách motorů v rámci koncernu VW.

Tržby skupiny Škoda Auto dosáhly 187,9 miliardy Kč a proti předcházejícímu roku tak klesly o 6,2 %. Tržby byly tvořeny vozy (85,6 %), originálními díly a příslušenstvím (8,1 %), dodávkami dílů do podniků koncernu Volkswagen (4,6 %) a tržbami za ostatní zboží a služby (1,7 %). Provozní výsledek činil 5,9 miliardy Kč (-56,5 %), zisk před zdaněním 4,7 miliardy Kč. Přes pokles o 64,8 % je udržení ziskovosti na konci roku 2009 vynikajícím výsledkem. Díky tomu byla udržena i rentabilita, byť poklesla z 15,1 % na 6,5 %, což je stále velmi dobrý výsledek.

Pokles hlavních finančních ukazatelů byl vedle klesajícího odbytu zapříčiněn také vyšším podílem prodeje malých vozů s nízkou ziskovostí a opatřeními na podporu prodeje. Pokles tržeb na některých trzích, především ve střední Evropě, byl vyrovnán růstem v západní Evropě. I přes pokles hospodářských výsledků se skupině podařilo dosáhnout nárůstu peněžního toku z provozní činnosti o více než 100 %. Čistá likvidita zaznamenala výrazný nárůst - oproti roku 2008 vzrostla o 52,4 % na 29,6 miliardy Kč. Bilanční investice činily 11,7 miliardy Kč (tj. poklesly o 19,5 %). Těžištěm investiční činnosti byly z 87 % produktové investice na modely Yeti a Superb Combi).

Škoda Auto zůstala i v roce 2009 nejvýznamnějším exportérem České republiky s podílem zhruba 7 % na celkovém vývozu země.

Důvodem k optimismu pro rok 2010 je i dosažení větší flexibility pracovní doby. V roce 2009 si posuny na jednotlivých trzích vyžádaly velké přesuny pracovníků, což působilo problémy. K tomu by už nemělo docházet.

 

„Nepříznivé podmínky na automobilových trzích, zvýšený konkurenční a cenový tlak zejména ve východní Evropě a pokles pro nás relevantních celkových trhů měly značný vliv na hospodářský výsledek. Zátěží pro nás opět byla také vysoká volatilita české koruny. Díky důsledné nákladové kázni a úspornému programu SCOUT na zlepšení hospodářského výsledku jsme zůstali výrazně ziskoví. Dosažením vysoké úrovně likvidity se nám podařilo uchovat si finanční sílu a stabilitu,“ uvedl Holger Kintscher, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast ekonomie.

 

„Značce Škoda se i v krizovém roce 2009 podařilo dosáhnout dobrého výsledku. Díky prodejním úspěchům v Německu a v Číně se nám podařilo dosáhnout dalšího prodejního rekordu. Už nyní se vyplácí včasná angažovanost značky Škoda v růstových regionech. Se zahájením kompletní výroby vozů v ruské Kaluze a indickém Pune jsme naše zahraniční aktivity v roce 2009 ještě rozšířili. Náš výrobní program jsme cíleně ještě více posílili modely Yeti, Superb Combi, Octavia Greenline a Octavia LPG. Počátkem roku 2010 jsme kompletně obnovili naší třídu malých vozů v podobě modelů Fabia a Roomster. Reagujeme tím na zvýšenou poptávku po malých autech s nízkou spotřebou. Novinkou v programu třídy malých vozů jsou modely Fabia RS, Fabia Combi RS a Fabia Scout. Škoda nyní disponuje velice moderní a atraktivní paletou produktů. To nás opravňuje k tomu, abychom do roku 2010 hleděli s optimismem,“ shrnul předseda představenstva Škoda Auto Reinhard Jung aktuální vývoj značky Škoda.

 

  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009
  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009
  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009
  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009
  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009
  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009
  • Škoda Auto - pozitivní bilance za rok 2009