bosch diesel opět podpořil soutěž stavíme z merkuru | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Bosch Diesel opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru

Bosch Diesel opět podpořil soutěž Stavíme z Merkuru

07.06.2017 | Rybecký Vladimír | Autoservis

Bosch se trvale zasazuje o rozvoj technického vzdělávání mládeže na Vysočině. Do letošního ročníku technické soutěže Stavíme z Merkuru se zapojilo 20 týmů.
V Třebíči proběhlo finální kolo již čtvrtého ročníku technické soutěže studentů druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z Vysočiny Stavíme z Merkuru. Soutěž se uskutečnila za podpory firmy Bosch Diesel a Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Do letošní soutěže s technickou stavebnicí Merkur se přihlásilo 20 týmů s celkem 80 účastníky.
 
Úkolem týmů bylo postavit z technické stavebnice Merkur kolový traktor poháněný motorem. Důležité body navíc, které ve výsledku rozhodly o letošním pořadí, mohly týmy získat ve třech technických disciplínách - průjezd slalomovou dráhou na čas, přepravou závaží a přemístěním většího počtu kostek do vymezeného prostoru. Na základě vlastní zkušenosti a možnosti aplikace získaných vědomostí během soutěže si tak zapojení účastníci vytvořili praktický vztah k reálné technice.
 
Jako nejlepší funkční model traktoru byl komisí vybrán model žáků Základní školy Komenského z Náměště nad Oslavou složený z vedoucího týmu Oldřicha Kose a žáků 8. - 9. ročníku Karolíny, Adama, Filipa a Tomáše. Všechny zúčastněné týmy finálového kola soutěže získaly od Krajského úřadu Kraje Vysočina a firmy Bosch řadu hodnotných cen. Pro vítězný tým firma Bosch Diesel věnovala iPady.
 
„Cílem soutěže a práce s technickou stavebnicí Merkur byla podpora technického vyučování a rozvoj technické zručnosti mládeže. Firma Bosch chce pro techniku nadchnout nejen chlapce, ale samozřejmě i děvčata, aby se v budoucnosti nebála věnovat technickým oborům. Proto byl pro účast na soutěži stanoven požadavek, aby v každém soutěžním týmu byla alespoň jedna dívka,“ vysvětlil za spolupořadatele Oldřich Židlík, vedoucí personálního oddělení Bosch Diesel s.r.o.
 
„V rámci podpory technického vzdělávání u školních dětí vyhlašuje od roku 2014 firma Bosch společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina technickou soutěž pro žáky a žákyně regionálních základních škol pod názvem „Stavíme z Merkuru“. Bosch v Jihlavě opakovaně podporuje základní školy v Kraji Vysočina nákupem technických stavebnic Merkur a Roto. V letošní roce jsme ve spolupráci s Krajem Vysočina rozjeli projekt Lego Mindstorms - programovatelné robotické stavebnice. Tento projekt cílí na žáky devátých tříd základních škol a doplňuje technickou výuku na školách,“ doplnil Oldřich Židlík.
 
„Jako největší zaměstnavatel a zároveň i investor v Kraji Vysočina vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem získat kvalitním vzdělání, které jim zjednoduší start do jejich pracovního života. Firma Bosch v Jihlavě podporujeme technické vzdělávání v Kraji Vysočina například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených středoškolských a vysokoškolských studentů tak významným způsobem přispíváme k zajištění nejen budoucnosti závodu firmy Bosch v Jihlavě, ale potažmo i českého průmyslu,“ shrnul Ralph Klaus Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel.