name | autoweek.cz

Program ke zrychlení vývoje a výroby vozidel

Program ke zrychlení vývoje a výroby vozidel

29.07.2016 | Vladimír Rybecký | Trendy

Dassault Systèmes představuje Vehicle Program Intelligence ke zrychlení procesu uvádění vozidel do výroby. Analyzování dat v reálném čase s pomocí platformy 3DEXPERIENCE zvyšuje kvalitu vozidel a urychluje jejich uvádění na trh.
Společnost Dassault Systèmes uvedla na trh specializované řešení Vehicle Program Intelligence. Toto řešení nabízí analytické aplikace společnostem působícím v dopravě a automobilovém průmyslu. Vehicle Program Intelligence vychází z platformy 3DEXPERIENCE. Vyhledává, měří a analyzuje data týkající se produktů a výroby. Tím pomáhá urychlovat rozhodování při řízení projektů, změn a kvality.
 
Běžný vývoj nových vozidel může trvat až pět let a zapojují se do něj stovky osob z různých oborů a zemí. Nové zdroje informací, které vstupují do celého procesu, způsobují, že jsou projekty rozsáhlé a komplikované. Zastaralé systémy spolu s nedostatkem relevantních a přístupných konstrukčních dat zpomalují proces optimalizace. Výrobci vozidel a jejich dodavatelé vyžadují řešení, které jim přinese srozumitelný a uživatelsky přívětivý náhled na jejich vývojový program v reálném čase.
 
Řešení Vehicle Program Intelligence umožňuje pracovníkům, kteří tyto programy řídí, podrobný vhled do toho, jak projekt postupuje. Firmy tak budou mít mnohem lepší přehled o problémech zákazníků a jejich zpětné reakci, nejrůznějších komplikacích a způsobech jejich řešení včetně problémů týkajících se součástek a výroby z hlediska nákladů, kvality a materiálu.
 
Ve virtuálním prostředí mají uživatelé rychlý a efektivní přístup k datům z vývoje a k aktuálním klíčovým ukazatelům výkonnosti. Tento přístupový bod zajišťuje dohledatelnost a spolehlivost informací a zkracuje dobu nutnou k jejich vyhledávání a shromažďování.
 
Vehicle Program Intelligence rovněž zachycuje a analyzuje obsah ze starších systémů, čímž umožňuje transparentní předávání nejrelevantnějších dat do platformy 3DEXPERIENCE. Díky tomu lze i ze zastaralých nástrojů a systémů přejít řízeným a bezproblémovým způsobem.