name | autoweek.cz

Problematika vozidel bez DPF v ČR

Problematika vozidel bez DPF v ČR

07.05.2018 | | Aktuality

Druhá část konference na aktuální automobilová témata v Evropském domě v Praze se zaměřila na situaci s filtry pevných částic (DPF).
První náznaky poškozování a demontáží DPF filtrů se objevily před sedmi roky. Důvodů bylo několik: vysoká cena filtrů, neznalost technologie emisí, cílený výkup DPF pro obsah vzácných kovů a nízká životnost první generace DPF (FAP).
 
Podle zjištění automobilek není poškozený DPF filtr převládajícím důvodem pro jeho odstranění. Některá zdánlivá poškození souvisí s technickým stavem vozidla a zanedbané údržbě. Před čtyřmi roky automobilka Ford poukázala na tento nešvar a její aktivity převzal ÚAMK a provedlo rozsáhlou, kontrolu vozidel na různých parkovištích v ČR (České Budějovice, Kladno, Praha). Poté se přidala státní správa (MŽP, MD, Hl. m. Praha, MČ Praha 7 a Ostrava).
 
Počet vozidel
Po prvotním zpochybňování celkového počtu vozidel s DPF v ČR (první kusy od roku 2000) se ustálil odhad množství vozů vybavených DPF v ČR okolo 1 200 000 vozů (pozn.: propočet www.uamk.cz/dpf-1-milion vychází z teorie, že 20 % ze všech vozidel registrovaných k 31. 12. 2016 je vybaveno DPF).
 
Měření v terénu
Byla provedena řada měření poletavého prachu v Praze a na podzim 2017 se Hl. m. Praha rozhodlo uskutečnit reálné měření projíždějících vozidel, které provedlo ČVUT s ÚAMK. Konečné výsledky nejsou zatím známy, ale z předběžných víme, že se podařilo změřit okolo 25 000 vozidel a zhruba 10 % jich prokázalo emisní problémy.
 
Aktuální stav
Po mediální kampani, která v minulých měsících proběhla, téměř zmizely z webu nabídky na nelegální odstranění DPF filtrů. Byl zastaven výkup barevných kovů z nich a objevují se nezávislé testy DPF filtrů prodávaných na českém trhu a mnohé jsou nevalné kvality.
 
Výsledky testů nechávají klidnými ČOI a dotčené orgány jako v případě polského výrobce JMJ, který si homologace nechává provádět v Irsku.
 
Problémy s legislativou
Celou problematiku limituje metodika měření emisí v STK, která je nastavena tak, že i vozidlo bez DPF je schopno za určitých podmínek projít nastaveným, velmi benevolentním limitem. Jedná se o Evropský předpis platný v celé EU, který je třeba změnit nebo vhodně doplnit. Vzorem by se pro nás mohlo stát Německo a Rakousko a jejich přístup státních orgánů. (Pozn.: je zajímavé, že v Německu a Rakousku při využití téhož předpisu EU nemají na rozdíl od České republiky problém s tímto nešvarem bojovat, vozidla bez DPF jsou nekompromisně odstraňována z provozu a jejich majitelé tvrdě pokutováni).

Otázka europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) k písemnému zodpovězení
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Tomáš Zdechovský (EPP)
Předmět:             Automobily bez DPF filtrů v České republice
Na českých silnicích v posledních letech přibývá stále více vozů, které mají nefunkční nebo odstraněný filtr pevných částic (DPF). Podle posledních odhadů ÚAMK se jedná o více než jeden milion vozů. Důvodů k odstranění těchto filtrů je několik - jsou drahé, dochází k jejich cílenému výkupu, je zde často neznalost technologií emisí. Největším problém je, že v České republice není v současné době možné efektivně postihovat tento nešvar, neboť metodika měření emisí na STK je nastavena tak, že i vozidlo bez DPF je schopno za určitých podmínek projít benevolentním limitem. Stejně tak není při běžné kontrole zcela možné provozovat pravidelné a důsledné kontroly ze strany dopravní policie.
Ptám se Evropské komise, zda tento problém monitoruje? Zda plánuje v tomto ohledu nějaké kroky, jak problém řešit na celoevropské úrovni, aby zabránila nelegálnímu pohybu automobilů bez filtrů pevných částic?
 
(Pozn.: Je zavádějící uvádět počet milion vozidel s nefunkčním DPF při odhadu celkového počtu vozů s DPF 1,2 milionu. Nelze tvrdit, že naprostá většina vozidel původně vybavených DPF jej má odstraněný, protože nejméně třetina z těchto vozidel ještě neujela vzdálenost postačující k zaplnění DPF a velká část starších vozů jej nepochybně nahradila legální cestou).
 
Vozidla bez filtrů pevných částic - sankce v ČR
- 50 000 000 Kč je výše sankce pro toho, kdo uvede na trh nebezpečný výrobek. Za výrobce se podle zákona může považovat i podnikatelský subjekt, který výrobek/auto upravil.
- 5 000 000 Kč je pokuta uložena při závažném porušení povinnosti při měření emisí. Při opakovaném porušení povinnosti může být provozovateli odebráno oprávnění k podnikání.
- 50 000 Kč je pokuta ve vztahu k provozovateli vozidla, firmě, která provozuje technicky nezpůsobilé vozidlo poškozující životní prostředí nad míru stanovenou prováděcími právními předpisy.
- 10 000 Kč je výše pokuty, která vznikne při 1. registraci dovezeného vozidla nebo při převodu na nového majitele. Uvede-li majitel vozidla, že jeho vozidlo splňuje vyšší emisní normu, než vozidlo ve skutečnosti vykazuje.
 
Proč není vozidlo s nefunkčním DPF vždy na výměnu filtru?
- Protože ucpaný a tím nefunkční DPF je obvykle důsledek jiné závady
- Pravidelné využívání vozu se vznětovým motorem pouze na krátké jízdy neumožňuje regeneraci DPF
- Poškození čidla tlaku nebo teploty, EGR ventilu apod.
 
K tématu DPF se ještě vrátíme se stanoviskem Svazu dovozců automobilů (SDA).