name | autoweek.cz

EU připravuje ukončení používání zemního plynu

EU připravuje ukončení používání zemního plynu

05.05.2020 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Evropská komise zvažuje tři možnosti budoucích investic do plynárenské infrastruktury. Protože se Evropa chce do roku 2050 posunout k „klimatické neutralitě“, podle zjištění organizace Euractiv se plánuje ukončení použití zemního plynu a jeho náhrada „obnovitelným“ plynem.

Připravovaný dokument o plánování investic do plynárenské infrastruktury, vypracovaný Evropskou komisí a získaný novináři Euractivu, obsahuje tři alternativy:

1) Postupný odchod od zemního plynu s pokračující podporou EU souběžného budování infrastruktury s novými prioritami kladenými na „obnovitelný“ plyn.

2) Možnost „distribuční soustavy zelených plynů“, kdy je zakázáno financování EU použití zemního plynu, přičemž financování by se výhradně zaměřilo na dodatečné vybavení nebo opětovné využití distribučních sítí pro plyn za účelem dopravy „obnovitelných“ plynů jako jsou vodík, metan získávaný s využitím obnovitelné energie (power-to-gas) a bioplyn.

3) Varianta „jenom elektřina“, kdy by bylo zcela zrušeno jakékoli financování použití plynu a místo toho se vše zaměřilo výhradně na elektrickou energii a inteligentní sítě.
 
Cesta k náhradě zemního plynu „obnovitelnými“ plyny
Úvahy na úrovni Evropské komise přicházejí před plánovanou revizi pokynů EU pro financování přeshraniční energetické infrastruktury, která mají vyjít do konce roku 2020 v tzv. Nařízení o transevropské energetické infrastruktuře (TEN-E). „Cílem přezkoumání TEN-E je přispět k Zelené dohodě podporou transevropské infrastruktury potřebné pro dekarbonizovaný energetický systém,“ uvádí se v jejím úvodu.
 
Současné financování projektů v oblasti distribuce plynu je v EU zaměřeno na infrastrukturu zemního plynu včetně přepravy, komprese a skladování LNG. Budoucí investice EU se však mají zaměřit na úplné „oduhličení“ s cílem aby se EU stala do roku 2050 „klimaticky neutrální“. V dokumentu se proto uvádí: „K dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století bude muset být zemní plyn v plynárenské soustavě EU postupně nahrazen obnovitelnými plyny.“ Budoucí financování infrastruktury proto má zohlednit nové technologie, jako jsou e-gas (power-to-gas) a vodík.
 
Žádné peníze pro zemní plyn
Evropská investiční banka vloni v listopadu rozhodla od roku 2021 zastavit finanční podporu využití fosilních paliv. Začátkem tohoto roku Evropský parlament schválil revidovaný seznam energetických projektů způsobilých k financování ze zdrojů EU. Seznam zahrnuje 32 plynárenských projektů navržených europoslanci ze zelené frakce, kteří uvedli, že pro fosilní plynovou infrastrukturu by nemělo být poskytováno žádné financování. Místopředseda Evropské komise pověřený dohledem nad Zelenou dohodou Frans Timmermans v té době uvedl, že EU v budoucnu poskytne finance pouze na ty energetické projekty, které podporují cíl evropské klimatické neutrality.
 
Podle nové linie Evropské komise budou finanční prostředky poskytnuty pouze pro takovou plynovou infrastrukturu, která bude schopná přepravovat pouze nízkouhlíkové plyny, jako je vodík, a zabrání návratu fosilních plynů.
 
Aktivisté chtějí konec zemního plynu do roku 2035
Mezitím nevládní organizace, zabývající se životním prostředím, zaslaly Evropské komisi společný dopis se žádostí o sladění budoucích investic do energetické infrastruktury s cíli EU v oblasti klimatu a energetiky. Aktivisté tvrdí, že revize nařízení TEN-E je zásadní příležitostí k urychlení přechodu k ekonomice neutrální vůči klimatu.
 
„Jakékoli budoucí plánování by mělo podpořit přechod na 100% obnovitelný energetický systém, dát energetickou účinnost na první místo a zároveň chránit naši přírodu. Plánování evropské energetické infrastruktury po koronavirové krizi musí být oboustranné: musí zajistit hospodářské oživení a současně urychlit přechod na klimatickou neutralitu úplným vyřazením fosilních plynů do roku 2035. Pokud chceme řešit změnu klimatu, chránit ekosystémy a vyhnout se stále se vracejícím krizím potřebujeme vyloučit veškerou přímou nebo nepřímou podporu pro fosilní paliva,“ prohlásila Esther Bollendorffová z organizace Climate Action Network (CAN) Europe.