name | autoweek.cz

Velký závod na výrobu vodíku u hranic ČR

Velký závod na výrobu vodíku u hranic ČR

15.10.2020 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Nový závod společnosti Siemens na výrobu vodíku bude vybudován v Bavorsku. Elektrická energie pro jeho provoz má pocházet výhradně z obnovitelných zdrojů. Vyrobený vodík bude určen pro spotřebitele v severním Bavorsku a příhraničních oblastech České republiky.
Společnosti Siemens Smart Infrastructure a WUN H2 podepsaly smlouvu o vybudování jednoho z největších závodů na výrobu vodíku v Německu. Nový závod bude vybudován ve Wunsiedelu v severním Bavorsku. Zásobování elektrickou energií pro nový závod bude výhradně z obnovitelných zdrojů s instalovaným výkonem 6 MW.
 
Závod bude mít v první fázi výrobní kapacitu 900 t vodíku ročně. Po úplném uvedení do provozu bude výrobní kapacita 2000 t vodíku ročně. Zahájení prací je plánováno na konec tohoto roku a uvedení do provozu na konec roku 2021.
 
Německo se zavázalo, že bude do roku 2050 uhlíkově neutrální. Za tímto účelem musí všechna odvětví využívající energii usilovat o dekarbonizaci. Závod ve Wunsiedelu bude sloužit jako pilotní projekt pro celé Německo. Jedná se o transformaci elektrické energie z obnovitelných zdrojů na skladovatelný vodík. Tímto dojde k zpřístupnění vodíku pro jeho aplikace v dopravě a průmyslu. Závod pomůže zmírnit dopady přebytkových dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů a poskytne tím flexibilitu místní přenosové soustavě. Je to jedna z cest, jak plně využít potenciál obnovitelných zdrojů v době, kdy tyto zdroje vyrábí více elektrické energie, než je potřeba.
 
Projekt poskytne regionům v severním Bavorsku vlastní zdroj vodíku. Doposud se musel vodík pro koncové zákazníky dopravovat na velkou vzdálenost. Hlavními lokalitami pro dodávku vodíku budou Horní Franky, Horní Falc, jižní část Durynska, Sasko a také západní Čechy. Ve všech lokalitách mohou být později přidány čerpací stanice vodíku pro nákladní automobily a autobusy.