name | autoweek.cz

V ČR byla založena Elektromobilní platforma

V ČR byla založena Elektromobilní platforma

30.03.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Rostoucí potřeba koncepčního rozvoje v oblasti elektromobility vedla hlavní nejvýznamnější subjekty v oblasti automotive, energetiky a vzdělávání k založení Elektromobilní platformy. Zakládajícími členy jsou společnosti ČEZ, Škoda Auto, PRE, E.ON a za akademickou sféru ČVUT.
Na tuzemských silnicích jezdí v současnosti 15 000 elektrifikovaných vozů (tzn. plně elektrické BEV či modely s plug-in hybridním pohonem PHEV s emisemi CO2 do 50 g/km), které využívají téměř 1850 oficiálně registrovaných veřejných dobíjecích bodů. Trend rostoucího prodeje elektromobilů bude i nadále pokračovat a jejich vyšší počet si vyžádá nové dobíjecí stanice.
 
Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Bude předkládat podněty z praxe a spolupracovat s klíčovými institucemi.
 
Zákládajícími členy Elektromobilní platformy jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky i akademického prostředí. Oblast automotive reprezentuje největší tuzemský výrobce automobilů společnost Škoda Auto, kterou zastupuje Michal Kadera. Za energetický sektor jsou členy platformy společnosti ČEZ (zastoupena Pavlem Čmelíkem), PRE (Karsten Krämer) a E.ON (Jana Hrabětová). Akademickou sféru zastupuje ČVUT v osobě Pavla Hrubeše.
 
Elektromobilní platforma si definovala 5 bodů pro elektromobilitu, kterým je potřeba se věnovat a dále je rozvíjet:
1) Dobíjecí infrastruktura – využití národních a evropských fondů, zjednodušení a zrychlení výstavby dobíjecích stanic, podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci.
2) Dostupnost vozů – pro veřejnost i firemní sféru, s podporou národních a evropských podpůrných mechanismů.
3) Inovace a vzdělávání – podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, osvěta veřejnosti, podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů, zejména automotive a energetiky.
4) Eko-systém elektromobility – příprava a aktualizace strategií, legislativy a technických norem.
5) Spolupráce – podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností, spolupráce s vládou, zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví a služeb.
 
„Ve spolupráci s vládou ČR potřebujeme nastavit motivující ekosystém na podporu elektromobility pro firmy i občany s využitím daňových i dotačních nástrojů. Současně bude nutné novelizovat legislativu a zpřesnit podmínky pro výstavbu dobíjecí infrastruktury,“ říká místopředseda řídícího výboru Elektromobilní platformy a vedoucí vnějších vztahů společnosti Škoda Auto Michal Kadera.
 
„Elektromobilita je nové a rychle rostoucí odvětví. Proto se v rámci platformy chceme zaměřit na zjednodušení a harmonizaci regulatorního rámce a povolovacích procesů při výstavbě veřejného dobíjení. V neposlední řadě je tu jedno téma, které vnímám jako velmi důležité, a to sjednocení podmínek pro vyhrazování parkovacích stání u dobíjecích stanic,“ doplňuje člen řídícího výboru Karsten Krämer.
 
„Potřebujeme zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách a řadu dalšího,“ dodala členka řídícího výboru Jana Hrabětová.
 
V říjnu podepsali zástupci společností Škoda Auto, ČEZ, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a několika dalších státních organizací Memorandum o spolupráci v rozvoji elektromobility. V jeho rámci bude Škoda Auto poskytovat informace a spolupracovat v odborných otázkách výstavby dobíjecích stanic a jejich kompatibility s uživatelským rozhraním. Její znalosti pomohou i k určení konkrétních lokalit pro dosažení optimálního pokrytí celého území ČR dobíjecí infrastrukturou, která má do budoucna držet krok s dynamickým růstem počtu elektromobilů na českých silnicích.