name | autoweek.cz

Jen slovní hříčka?

Jen slovní hříčka?

30.06.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

O čem vlastně rozhodla Rada evropských ministrů životního prostředí? V textu schváleném poslanci Evropského parlamentu jen nahradila slova „bez emisí“ slovy „klimaticky neutrální“.
Zdánlivě drobná změna, když ministryně a ministři nahradili formulaci „Od roku 2035 mohou být v Evropě registrovány pouze osobní automobily s emisemi sníženými na nulu“ větou „Od roku 2035 mohou být v Evropě registrovány pouze osobní automobily s klimaticky neutrálním pohonem“, je vykládána jako popření zákazu spalovacích motorů po roce 2035. Také vyvolala bouři nevole u neziskových organizací bojujících proti osobní mobilitě obyvatel Evropy. Ty, na rozdíl od mnoha politiků a médií, okamžitě prokoukly ten zásadní rozdíl.
 
Pod heslem „bezemisní“ se dlouhodobě v EU prosazuje elektromobilita s tím, že bezemisní jsou auta, která za jízdy nevypouštějí z výfuku žádné emise. Pokud ale chceme bojovat proti emisím skleníkového plynu oxidu uhličitého (CO2), a to skutečně globálně a nejen v místě provozu automobilu, pak je nutné zahrnout do celkové bilance celý životní cyklus vozidel včetně výroby, těžby surovin a posléze likvidace. V této bilanci ovšem elektromobily nevycházejí o nic lépe než vozidla s moderními vznětovými motory zachycujícími naprostou většinu škodlivých látek ve výfukových plynech (ale ne CO2).
 
Jako klimaticky neutrální se vnímá použití syntetických paliv (e-paliv) vyráběných ze zachyceného CO2 s využitím elektrické energie získávané z obnovitelných zdrojů. V případě nákladních aut, autobusů a hlavně letadel a lodí se politici již dávno rozhodli pro podporu používání těchto paliv, která v celkové bilanci CO2 nezatěžují klima, tedy jsou klimaticky neutrální. Syntetická paliva by ale měla být podle představ Evropské komise vyhrazena jen pro dopravní systémy, které jsou důležité pro ekonomiku, zatímco občané se musí smířit s elektromobily. Ale nejen oni – také rozvážkové služby, řemeslníci a všichni ostatní, kteří používají lehké užitkové automobily.
 
Znamená tedy záměna formulace „bez emisí“ za „klimaticky neutrální“ možnost, že se najde cesta pro další život moderních nízkoemisních spalovacích motorů? To lze s vysokou mírou pravděpodobnosti vyloučit. Ta nenápadná změna formulace totiž byla přijata jen jako úlitba pro uklidnění protichůdných stanovisek v německé vládě. Ve skutečnosti Evropský parlament, který bude definitivní formulaci schvalovat, před dvěma týdny jednoznačně vyloučil možnost použití syntetických paliv pro osobní auta a trval na formulaci „bez emisí“. Těžko lze očekávat, že přání několika ministrů německé FDP europoslance přiměje změnit názor. Zvláště když se okamžitě dostali pod tlak desítek neziskových organizací, které chtějí prosadit konec spalovacích motorů v EU za každou cenu.