name | autoweek.cz

Solidní výsledky českého autoprůmyslu

Solidní výsledky českého autoprůmyslu

02.07.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

I přes další pokles výroby vozidel v České republice se podnikům automobilového průmyslu podařilo také v roce 2021 meziročně zvýšit celkové tržby i export a zároveň udržet zaměstnanost i růst mezd.
„Automobilový průmysl se už třetím rokem potýká s kombinací mnoha negativních faktorů. I když si rok 2021 patrně zapamatujeme jako rok čipové krize, s problémy se nepotýkali jen odběratelé polovodičů. Dodavatelské řetězce a logistika stále ještě zdaleka nefungují tak, jak jsme byli dříve zvyklí. Výrazně se prodloužily dodací lhůty dílů a surovin a v důsledku toho došlo k výraznému nárůstu cen vstupů.,“ popsal situaci prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.
 
„Je ale zapotřebí vyzvednout výkonnost tuzemských firem. Přes všechna negativa se firmám sdruženým v AutoSAPu podařilo navýšit celkové tržby. Ty teprve potřetí v historii překonaly hranici 1,1 bilionu korun, což svědčí především o dalším posunu k produkci s vyšší přidanou hodnotou. Pro automobilový průmysl je důležitá nejen výroba, ale i to, že se u nás odehrává vývoj a výzkum. Investice do vývzkumu a vývoje zdaleka převyšují standard jiných odvětví. Dokládá to skutečnost, že zatímco automobilový průmysl má na HDP podíl kolem 10 % ale podílí se 30 % na celkových investicích do výzkumu a vývoje,“ dodal Martin Jahn.
 
„Poptávka po nových vozech je nadále vysoká, situace ve výrobě ale zůstává velmi obtížná. V prognózách jsme proto opatrní, dodavatelsko-odběratelské řetězce jsou kvůli pandemii covidu, problémům v logistice i geopolitické situaci nadále velmi rozkolísané a další vývoj je tak jen těžko predikovatelný,“ řekl Martin Jahn.
 
Pozitivní zprávou je, že na počtu zaměstnanců se minulý rok negativně nepodepsal, když ve firmách AutoSAPu jejich počet dokonce mírně narostl. Vzrostla také průměrná mzda v odvětví.
 
„Automotive je lídrem v oblasti vědy, výzkumu a inovacích v českém průmyslu z pohledu rostoucího podílu počtu pracovníků ve výzkumu a vývoji ve firmách i celkových investic, které tvoří téměř třetinu všech průmyslových investic do výzkumu a vývoje u nás,“ říká Miroslav Dvořák, viceprezident Sdružení automobilového průmyslu a předseda představenstva Motor Jikov Group.
 
V souvislosti s aktuálním vývojem zároveň varuje před dopady energetické krize a jejími dopady právě na inovační potenciál firem. „Stejně jako na celou ekonomiku, tak i na firmy autoprůmyslu doléhá dramatický růst cen energií a dalších vstupů. Výrobní ceny v průmyslu v posledním období rostou meziročně dvojciferným tempem. Náklady na elektřinu a plyn se nejen u nás v podniku meziročně zvýšily pěti až sedminásobně. To bohužel výrobce limituje v úsilí vyjít vstříc požadavkům na růst mezd i v pokračování investičních záměrů, jejichž omezení povede ke ztrátě konkurenceschopnosti našich firem vůči těm ze zemí, kde se ceny energií podařilo zastropovat. Pomoc státu je tak pro řadu firem opravdu klíčová. Celé situaci nepomáhají ani odbory, které mají v této složité době nereálné požadavky, zbytečně tak tříštíme síly zdlouhavým vyjednáváním,“ dodává Miroslav Dvořák.
 
Neméně důležitým úkolem už pro současnou vládu bude rovněž provést český průmysl historickou transformací. Nástup čisté mobility, tlak na efektivitu a s ním spojená vyšší míra robotizace, automatizace a digitalizace výroby, a samozřejmě také soustavný tlak na vyšší ekologičnost výroby přináší podnikům i vládě celou řadu úkolů. 
 
„Ačkoliv je zřejmé, že v tuto chvíli vláda řeší především úkoly spojené s energetickou krizí, musíme co nejdříve začít pracovat na strategickém směřování českého průmyslu. Jde nejen o aktuální podporu podnikům pomocí dostupných národních i evropských zdrojů, z delší perspektivy se pak musíme připravit na změny pracovního trhu a měnící se požadavky na kompetence zaměstnanců v autoprůmyslu. Je zapotřebí připravit cílené re-skillingové a up-skillingové vzdělávací programy pro zaměstnance a zároveň upravit i stávající systém technického vzdělávání s větším zaměřením na elektroniku, IT, kyberbezpečnost a další požadované kompetence,“ upozorňuje Martin Jahn.
 
Martin Jahn ještě dodal: „Musíme si uvědomit, že Fot for 55 je neodvratní cesta. Otázkou ovšem je, zda vzhledem k současným okolnostem budeme mít dostatek peněz a zdrojů pro naplnění cíle roku 2035. Měli bychom jít cestou evoluce a nikoliv revoluce. Je třeba zdůraznit, že na automobilový průmysl v České republice bude mít mnohem větší dopad Euro 7 než plán pro rok 2035. Představení jeho definitivní podoby bylo odloženo z července na listopad letošního roku. Zatím navrhovaná podoba bude znamenat likvidaci několika u nás vyráběných modelů, což se samozřejmě dotkne i zákazníků.“
 
Miroslav Dvořák uzavřel: „Český průmysl potřebuje pomoc. Bez toho mnoho firem nepřežije. Nicméně věříme v lepší zítřky, abychom v roce 2023 navázali na úspěchy roku 2019. Rád bych také připomenul, že výroba pro aftermarket dává dodavatelským firmám potřebný prostor několika let aby se mohly připravit na přechod k jiné výrobě. Servis pro vozy se spalovacími motory bude potřebný i po roce 2035, takže výroba potřebných dílů se ještě dlouho udrží a dodavatelský průmysl transformaci vydrží.“