name | autoweek.cz

Evropský parlament odhlasoval nesmysl

Evropský parlament odhlasoval nesmysl

15.11.2018 | Vladimír Rybecký | Doprava

Zákonodárci v Evropském parlamentu ve Štrasburku i přes logické námitky výrobců podpořili snížení emisí CO2 u nákladních vozidel do roku 2030 nejméně o 35 %.
V EU v současné době neplatí žádná omezení emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla, která se údajně podílejí téměř na čtvrtině emisí souvisejících s dopravou v EU. Proto se nyní připravuje historicky první požadavek na snižování emisí tohoto skleníkového plynu u nákladní dopravy.
 
Omezování emisí v odvětví dopravy, v němž se jako jediném stále zvyšují, má napomoci tomu, aby EU splnila cíl snížení emisí skleníkových plynů podle Pařížské dohody o klimatu o 40 % mezi roky 1990 a 2030. Extrémní teploty na severní polokouli letos v létě vyvolaly obavy, že změna klimatu nabírá na tempu, což vedlo některé země k požadavku, aby emise snižovaly rychleji, než bylo plánováno.
 
Analýzy ukazují, že výrobci nákladních vozidel v Evropě dosahují v průměru snížení spotřeby (tedy emisí CO2) v těžké nákladní dopravě o 1 % ročně.
 
Poslanci tvrdší na nákladní dopravu než komise
Výsledkem je schválení poměrem 373 ku 285 hlasům sníží emisí CO2 do roku 2030 nejméně o 35 % proti úrovni 2019. Stanoveny tedy byly tvrdší cíle při snižování emisí CO2, než bylo snížení o 30 % navrhované v květnu Evropskou komisí. V rámci boje s globálním oteplováním Evropský parlament rovněž odhlasoval 20% snížení emisí CO2 z nákladních vozidel do roku 2025. Připomeňme, že výchozí hodnotu, tedy úroveň roku 2019, dosud nikdo nezná!
 
Pravidla, která Parlament ve středu podpořil, stanovila rovněž revizi cílů do konce roku 2022. Mohou být poté revidovány nahoru nebo dolů v závislosti na pokroku vedoucího k cílům snižování emisí v bloku. Návrh pravidel rovněž stanovuje pro výrobce minimální kvóty těžkých nákladních vozidel s nulovými a velmi nízkými emisemi, která by se podílela na celkovém prodeji nákladních automobilů, na 5 % do roku 2025 a 20 % do roku 2030. Nedodržení kteréhokoliv z kritérií bude pro výrobce znamenat drastické pokuty, které pro ně mohou být i likvidační.
 
Zelení a sociální demokraté triumfují
„Parlament vysílá jasný signál, že to se se snížením emisí CO2 myslí vážně. Evropský parlament učinil výrobce nákladních automobilů odpovědnými za čisté klima. Doba jejich odporu musí skončit a musejí investovat do technologií budoucnosti,“ uvedl zákonodárce ze strany Zelených Bas Eickhout, který byl zodpovědný za předložení zákona Evropskému parlamentu.
 
Také sociální demokraté návrh podporují. „Emise z nákladní dopravy se zvyšují kvůli rostoucímu objemu přepravy zboží. Tento trend musíme zvrátit. Ačkoliv se automobily z hlediska emisí trochu zlepšily, mnoho existujících technologií pro úsporu paliva se dosud nevyužívá. Nově plánovaná pravidla povzbudí použití takovýchto inovací,“ uvedl delegát německé SPD Tiemo Wölken.
 
Proti se naopak staví frakce lidových stran. „Diskuze o limitech CO2 byla neetická a čistě ideologická. Ohrožuje práci desetitisíců lidí a přitom má s reálnou ochranou klimatu velmi málo společného. Schválený cíl snížení o 20 % do roku 025 je příliš ambiciózní a převyšuje možnosti inženýrů, takže je technicky nerealizovatelný,“ uvedl Jens Gieske z CDU.
 
Nyní musí 28 vlád členských zemí definitivní zákon odsouhlasit. Předpokládá se, že rozhovory mezi ministry životního prostředí, které se uskuteční 20. prosince, budou tvrdé, protože státy s automobilovým průmyslem se obávají, že přísnější pravidla by mohly bránit hospodářskému růstu a snížit počet pracovních míst. Pokud v prosinci vlády EU dosáhnou společný postoj, počátkem příštího roku by začala jednání mezi třemi zákonodárnými institucemi EU o stanovení konečných cílů.
 
Názor ACEA
Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA), zastupující sedm velkých výrobců nákladních automobilů v EU, je velmi znepokojena výsledkem hlasování Evropského parlamentu o úplně prvních emisních normách CO2 pro těžká nákladní vozidla. ACEA lobovala za mnohem nižší cíle - o 7 % nižší do roku 2025 a o 16 % nižší do roku 2030. „Tyto cíle překračují rámec návrh předložený v květnu Evropskou komisí, který již byl velmi náročný,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.
 
Cíl pro rok 2025 požaduje, aby výrobci nákladních automobilů instalovali nové technologie do vozidel, která jsou již ve vývoji, a to i když to nebylo původně plánováno. „Výzkum a vývoj i výrobní proces evropského průmyslu nákladních automobilů by tyto cíle negativně ovlivnily, neboť doba realizace jednoduše neodpovídá dlouhým vývojovým cyklům nákladních automobilů,“ dodal Jonnaert.
 
ACEA v zásadě uvítala návrh Evropské komise podpořit prodej vozů s nulovými a nízkými emisemi prostřednictvím „superúvěrů“. Nyní však poslanci EP odhlasovali zavedení systému srovnávacích kritérií penalizující ty výrobce, kteří neprodávají povinnou kvótu nákladních vozidel s nulovými a nízkými emisemi. Jonnaert k tomu dodal: „Zdá se, že poslanci Evropského parlamentu zjevně ignorují skutečnost, že potenciál elektrifikace nákladního vozového parku je mnohem nižší než u osobních automobilů kvůli problémům, jako jsou extrémně vysoké vstupní náklady, omezení dojezdu, nedostatečná infrastruktura - zejména podél dálnic - i neochota zákazníků tato vozidla používat.“
 
„Naši členové jsou i nadále odhodláni co nejrychleji snižovat emise CO2. Požadujeme vyváženou regulaci, která podněcuje, podporuje a urychluje technologický posun směrem k pohonným jednotkám s nízkými a nulovými emisemi, aniž by to ohrozilo konkurenceschopnost tohoto odvětví. Při pohledu do budoucna doufáme, že národní vlády zaujmou při přijímání společného postoje k budoucím cílům u CO2 vyváženější přístup,“ zdůraznil generální tajemník společnosti ACEA Jonnaert.
 
Mínění automobilek
Andreas Renschler, šéf společnosti Traton, zahrnující výrobce nákladních vozidel koncernu Volkswagen, uvedl: „Navrhované limity jsou zcela nerealistické. Ohrožují prosperitu a práci desetitisíců lidí. Společnosti MAN a Scania každoročně vynakládají stovky milionů eur na vývoj stále čistších motorů. Všichni chceme bojovat proti klimatickým změnám, ale bez toho, abychom celý průmysl postavili ke zdi.“
 
Představitel automobilky MAN, patřící do společnosti Traton, Saki Stimoniaris k tomu dodal: „Jsou to naprosto přehnané hodnoty. Pokud ale chtějí poslanci EU zničit evropský průmysl nákladních vozidel, pak jednají správně.“