name | autoweek.cz

Druhy dopravy soutěží o přednostní přístup k ekologickým palivům

Druhy dopravy soutěží o přednostní přístup k ekologickým palivům

21.11.2023 | | Doprava

Nejnovější přehled zpráv Euractiv o mobilitě z celé Evropy. Dnešní vydání přichází s tématem Paliva budoucnosti. Získejte aktuální informace o obnovitelné mobilitě na konferenci Fuels of the Future 2024, která se uskuteční 22. a 23. ledna 2024 v Berlíně.

Vzhledem k absenci čistých technologií budou ke snížení emisí v evropském dopravním sektoru zapotřebí ekologická paliva. Debata o tom, který druh dopravy by měl být hlavním příjemcem těchto paliv, je však stále vášnivější. S výjimkou elektromobilů a vlaků (a ano, také cyklistiky a chůze) jezdí Evropa na fosilní paliva. Osobní automobily, nákladní automobily a autobusy jsou závislé na benzinu a naftě. Letadla se vznášejí díky petroleji. Těžká ropa pohání lodě.

 

Vliv fosilních paliv na toto odvětví činí z dekarbonizace dopravy jednu z nejzávažnějších překážek ekologické transformace. Změna je možná, ale naše možnosti jsou omezené. Mohli bychom jednoduše snížit množství cestování, jak to prosazují ekologicky smýšlející lidé. Ale vzhledem k tomu, že počet cestujících v letecké dopravě podle předpovědí překoná předpandemickou úroveň, se zdá, že tato možnost se pravděpodobně neuskuteční.

 

Druhou možností je zavést nové bezemisní technologie. Elektrická auta a nákladní automobily jsou již na vzestupu, ale u letadel a lodí je to složitější. Elektrická letadla mohou v současné době přepravovat jen asi čtyři cestující, zatímco komerční letadlo na vodíkový pohon teprve bude uvedeno na trh (Airbus počítá s rokem 2035). Také kontejnerové lodě se potýkají s nedostatkem čistých možností.

 

Třetí možností je ekologizace technologií, které máme v současnosti k dispozici. To znamená nahradit fosilní paliva s vysokým obsahem uhlíku čistými alternativami, především pokročilými biopalivy z odpadů a zbytků nebo syntetickými palivy vyráběnými pomocí zeleného vodíku a uhlíku zachyceného z atmosféry. Teoreticky by tato paliva mohla zbavit všechny druhy motorové dopravy uhlíkových emisí. Jsou však k dispozici v mnohem menším množství a za mnohem vyšší cenu než jejich špinavější protějšky.

 

Vzhledem k jejich nedostatku existují mezi dopravci vyhraněné názory na to, kdo by měl dostat přednost. Zástupci leteckého a námořního průmyslu totiž tvrdí, že nejenže by měli být první na řadě, ale osobní a nákladní automobily by v této frontě neměly být vůbec. Jejich argument je jednoduchý: silniční vozidla již mají k dispozici vhodný prostředek ke snížení emisí v podobě elektrifikace. Letadla a lodě mezitím potřebují ekologická paliva, aby se dekarbonizovaly.

 

V nedávném prohlášení se Evropské sdružení majitelů lodí ECSA ohradilo proti snahám započítávat množství ekologických paliv v palivovém mixu EU do cílů v oblasti emisí CO2 pro nákladní automobily a autobusy. ECSA argumentovalo, že „takový postup vyvolá umělou poptávku po [alternativních] palivech v silniční dopravě, kde existují jiné alternativy, a odkloní rozhodující množství od lodní dopravy a dalších obtížně snížitelných odvětví, která nemají jiné alternativy k dekarbonizaci.“

 

Podobně Carsten Spohr, generální ředitel skupiny Lufthansa, německého národního leteckého dopravce, řekl Euractivu, že vyloučení syntetických paliv ze silničních vozidel je otázkou co nejlepšího využití omezených energetických zdrojů. „Pokud máte k dispozici čistou elektrickou energii, o které všichni víme, že je v této části světa velmi omezená, a máte možnost buď pohánět auto přímo elektromotorem, nebo ji nejprve přeměnit na palivo a pak natankovat do spalovacího motoru, faktor, kterým ztrácíte energii, je šest. Vzhledem k této ztrátě energie by používání e-paliv pro automobily oproti přímé elektrifikaci nedávalo smysl,“ řekl Spohr.

 

Dá se očekávat, že výrobci automobilů budou stejně vášnivě oponovat sektoru letadel a námořní dopravě a argumentovat tím, že syntetická paliva jsou nezbytnou součástí ekosystému silničních vozidel. Většina velkých výrobců vozidel však mlčí. Naopak největšími hlasy na podporu poskytování syntetických paliv do osobních a nákladních automobilů jsou spíše výrobci luxusních vozů (vzpomeňme na Porsche) a odvětví kapalných paliv (například ropné společnosti, které e-paliva také vyrábějí). Ale vzhledem k tomu, že potřeba snižovat emise v příštích letech poroste, lze očekávat, že boj o pozice v pořadí zelených paliv bude pokračovat.

 

Rozhodnutí německého soudu může ohrozit elektromobilitu a financování železnic

Německo, které se již nyní potýká s problémy při plnění svých klimatických cílů v oblasti dopravy, by mohlo zaznamenat další neúspěch při přechodu na elektrickou energii. Ústavní soud v zemi zrušil rozhodnutí vložit 60 miliard eur nevyužitého dluhu z covidové krize do klimatického fondu, který měl v příštích letech financovat investice do klimatu. Těchto 60 miliard eur představuje čtvrtinu celkové částky, která zbývá ve Fondu pro klima a transformaci. Ten nyní bude muset být buď o tuto částku snížen, nebo bude vyžadovat další zdroje financování.

 

V období 2024 až 2027 měl fond poskytnout 13,8 miliardy eur na zavádění elektromobility a nabíjecí infrastruktury a dalších 12,5 miliardy eur na modernizaci churavějící německé železniční sítě. Německý ministr financí Christian Lindner (FDP/Renew Europe) nicméně vyloučil možnost nových daní k překlenutí nedostatku finančních prostředků a jako nejpravděpodobnější výsledek ponechal škrty ve výdajích. „Nyní jsme nuceni modernizovat ekonomiku s menším množstvím veřejných dotací,“ uvítal rozhodnutí, které mu pomáhá ospravedlnit kurz nižších veřejných výdajů.

 

Pokud však Německo nesplní své klimatické cíle v odvětví dopravy, mohlo by to mít také vysokou cenu, protože podle nařízení EU o sdílení úsilí by země musela nakupovat emisní povolenky od jiných zemí EU, které své cíle překročí. Vzhledem k současné trajektorii by to podle odborníků mohlo do roku 2030 činit až 30 miliard eur. Omezení financování investic do ochrany klimatu by se tak mohlo Lindnerovi vymstít.

 

Přehled nejzajímavějších zpráv z oblasti dopravy

 

Komise EU byla vyzvána, aby podpořila renesanci nočních vlaků v Evropě

Ministři, poslanci Evropského parlamentu a zástupci průmyslu vyzvali Evropskou komisi, aby zahájila zvláštní strategii na podporu využívání nočních vlaků v celém bloku. Tvrdí, že nyní je čas podpořit tuto nízkouhlíkovou variantu dopravy.

 

EU byla vyzvána, aby učinila víc pro vytvoření trhu s odstraňováním uhlíku

Podniky jsou i nadále skeptické k tomu, že nový certifikační rámec EU pro odstraňování uhlíku je dostatečný k vytvoření soběstačného trhu a tvrdí, že Brusel musí udělat víc pro to, aby bylo odstraňování uhlíku z atmosféry finančně atraktivní.

 

Brusel přechází do režimu postihování za porušování předpisů kvůli tomu, že Rakousko nepřijalo pravidla o odpadech a železnici

Evropská komise ve čtvrtek zahájila řízení pro porušení povinnosti proti Rakousku, které nedodržuje nová pravidla EU týkající se odpadů a standardizace železnic.