name | autoweek.cz

Renew rozhoduje o osudu Euro 7

Renew rozhoduje o osudu Euro 7

10.10.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího souhrnu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy od Seana Gouldinga Carrolla a Jonathana Packroffa. Dnešní vydání pohání FuelsEurope a srovnávač CO2 těžkých nákladních vozidel Concawe.

Před zásadním hlasováním v parlamentním výboru pro životní prostředí ve čtvrtek 12. října centristická skupina Renew naznačila, že se přikloní ke středopravicové EPP a konzervativní ECR v podpoře mírnější verze návrhu Euro 7, čímž zmaří naděje socialistů a zelených.

 

Zatímco frakce EPP a ECR byly vždy proti širokospektrálnímu Euro 7 – návrhu Komise na další zpřísnění norem pro emise z vozidel, liberální skupina Renew své karty skrývala.

 

Když se konzervativci postavili proti textu Komise, zdůraznili zatížení průmyslu plynoucí z nové rekonstrukce spalovacích motorů. Argumentovali tím, že by to nejen zvýšilo náklady na nová auta pro spotřebitele, ale odklonilo by to peníze od přechodu k vozidlům s nulovými emisemi, tedy skutečné stříbrné kulky proti znečištění ovzduší vozidel. „Navrhovaná norma Euro 7 poškodí spotřebitele a výrobce. Její dopady jsou neúměrné jejím pozitivním dopadům na životní prostředí,“ uvedl europoslanec Alexandr Vondra z ECR, hlavní zákonodárce v tomto spisu.

 

Mezitím se středolevá skupina S&D a Zelení vydali opačným směrem a požadují ještě ambicióznější verzi zákona o zdraví. Socialisté a zelení zdůrazňovali kvalitu ovzduší a poznamenali, že oslabené Euro 7 by odsoudilo tisíce lidí k předčasné smrti na respirační onemocnění, zejména ve městech s hustou dopravou. Odpůrcům připomněli, že flotila aut se spalovacími motory tu s námi zůstane ještě desítky let. Snížení úrovně povolených znečišťujících látek, jako jsou částice a oxid uhelnatý, by prospělo nejen této generaci, ale i té příští.

 

Toto schizma postavilo Renew do role krále. Podpora centristů je pro oba tábory klíčová, aby byla jejich preferovaná verze zákona přijata. K jakému směru se tedy přiklonila Susana Solís Pérezová, stínová zpravodajka Renew? Kladla by důraz na odstranění finančních překážek přechodu na elektřinu? Nebo se zaměří na zlepšení kvality ovzduší, než se EV stanou normou? V komentářích před čtvrtečním hlasováním Solís Pérezová jasně vyjádřila svůj postoj: „Renew Europe podporuje balíček Euro 7 regulující emise budoucnosti, nikoli minulosti! Během jednání o Euro 7 byl kladen velký důraz na vytvoření nových pravidel pro emise výfukových plynů pro osobní automobily, i když většina potenciálu snížení emisí tohoto souboru spočívá v nákladních automobilech, pneumatikách a brzdách.“

 

A tak se Renew postaví primárně na stranu skupiny EPP a ECR a pravděpodobně porazí Zelené a S&D, požadující přísnější limity.

 

Solís Pérezová uvedla, že její ambicí je chránit zdraví a zároveň zajistit, že „nevyžadujeme investice, které by zpomalily přechod na vozidla s nulovými emisemi.“ Místo toho se pozice výboru pravděpodobně zaměří na emise způsobené třením mezi brzdovými destičkami a při styku pryže pneumatik s vozovkou – emise, které se budou uvolňovat i po přechodu na elektrická vozidla. Zpřísní se také normy pro znečištění těžkých nákladních vozidel, jako jsou nákladní automobily a autobusy.

 

Očekává se, že hlasování bude velmi těsné, ale podpora Renew je pro zpravodaje skupiny ECR velkou posilou.

 

Pokud bude hlasování úspěšné, automobilky pravděpodobně veřejně zaujmou neutrální postoj a možná budou tiše reptat na další zátěž, kterou budou požadavky na brzdy a pneumatiky představovat, ovšem v soukromí se budou radovat, protože silně lobovali proti novým požadavkům na spalovací motory osobních vozidel. Nevládní organizace, přirození spolupracovníci Zelených, si místo toho budou lízat rány a budou se těšit na hlasování v plénu, aby znovu prosadily svůj program.

 

Syntetická paliva zažehla diskuse, ale ne (zatím) auta

Po dvou letech vyjednávání přijaly země EU nové normy CO2 pro automobily založené na kompromisu, že zatímco výfukové emise z nových automobilů musí být od roku 2035 nulové, měla by být udělena výjimka pro automobily na „klimaticky neutrální“ paliva.

 

To se vztahuje na syntetická paliva, která kombinují uhlík s vodíkem. Pokud je CO2 odebírán z atmosféry při výrobě paliva, lze jej po celou dobu životnosti považovat za klimaticky neutrální. Tato kategorie vozů se však ukazuje jako ošemetná. Komise navrhla povolit pouze paliva, která snižují emise uhlíku o 100 %, což se zdá být rozumným překladem „CO2 neutrální“.

 

Lobby pro e-paliva však tvrdí, že to není technicky možné a má podezření, že Komise usiluje zadními vrátky zakázat auta na e-paliva. Environmentální organizace Transport & Environment (T&E) tvrdí, že 100% neutrální je možné. To ji staví do nepříjemné pozice obhajovat kontroverzní technologii zachytávání a ukládání CO2 CCS (Carbon Capture and Storage) jen proto, aby poukázali na to, že syntetická paliva – která pro použití v autech nenávidí – mohou být čistá.

 

Touto otázkou se zabývají experti členských států v Technickém výboru pro motorová vozidla TCMV, což vyvolává dojem, že o tom neprobíhá žádná politická debata, ale pouze „technická“ diskuse.

 

Mezitím spor lobbystů pokračuje.

 

„Je udivující, že lobby syntetických paliv nám roky tvrdí, jak čistá jsou jejich paliva, ale nelze nelze předpokládaná kritéria splnit,“ řekla Friederike Piper z T&E. Její kolegyně Julia Poliščanova naráží na „německé liberály a jejich ropné přátele“.

 

Odpověď lobby syntetických paliv okamžitě následovala a částečně uznala střední cestu. „Zatímco CCS by bylo skutečně možné použít ke kompenzaci emisí, kterým se při výrobě e-paliv nelze vyhnout, zůstává stále nejisté, také pro T&E, kolik z nich lze využít do roku 2035,“ řekl šéf eFuel Alliance Ralf Diemer.

 

Ale nezapomínejme, že také další věc je nejistá: jaké množství syntetických paliv bude v roce 2035 k dispozici? Pokud se výroba brzy nezrychlí, bude tato technologie pravděpodobně pohánět pouze několik Porsche a Lamborghini, ale v širším měřítku nezachrání spalovací motor.

 

Je německá vstupenka za 49 eur v ohrožení?

Německo spustilo vlnu zavedením levných celostátních jízdenek na veřejnou dopravu. V létě 2022 se nabízela měsíční jízdenku za pouhých 9 eur a od května letošního roku představila podobnou jízdenku za 49 eur. Levná veřejná doprava se stala politikou ‚oblíbence‘, který pomáhá klimatu i chudým občanům (což je v dnešní době vzácné).

 

Není tedy divu, že jak Zelení, tak liberální FDP, kteří jsou obvykle v rozporu ve všech záležitostech týkajících se dopravy, se snaží získat kredit za lístek. Politici FDP jej dokonce nazvali „Wissing Ticket“, což je odkaz na německého ministra dopravy Volkera Wissinga (FDP/Renew Europe).

 

Od svého představení nicméně Deutschlandticket (to je jeho oficiální název) čelil poměrně velkému odporu. Studie německé agentury pro životní prostředí zjistila, že jízdenka je neúčinným nástrojem ochrany klimatu, protože snižuje používání automobilů mnohem méně, než si myslelo ministerstvo dopravy. A nyní se zdá, že lístek je zcela ohrožen - aktivisté rozesílají e-maily jako „Volker Wissing chce vzít lístek za 49 eur!“

 

Co se stalo? Stručně řečeno, náklady na jízdenku jsou vyšší, než se dříve myslelo, a nyní ani federální vláda ani spolkové země nechtějí platit dodatečné náklady. Ministři spolkových zemí pohrozili, že bez vyřešení financí „není možné pokračování Deutschlandticketu.“ Naštěstí se vláda a spolkové země pokusí vyřešit financování na konferenci, která se bude konat 11. a 12. října. Bod programu se jmenuje „pokračování Deutschlandticketu“, takže brzy očekávejte bílý kouř z tohoto jednání. Avšak jedno upozornění: cena vstupenky se může zvýšit. Vzhledem k tomu, že mzdy pracovníků v dopravě rostou, může to mít dobré zdůvodnění.

 

Čínská auta ani zdaleka „nezaplavují“ Německo, a to navzdory politické nervozitě

Čínská auta zdaleka nezaplavují německý trh. Jejich podíl na celkovém prodeji aut v Německu zůstává nízký, ale pokud jde o elektromobily tak roste, což znepokojuje politiky i evropské automobilky.

 

Cyklistika dostává z Bruselu podporu deklarací EU

Komisařka EU pro dopravu Adina Văleanová představila Evropskou deklaraci o cyklistice, která signalizuje připravenost Bruselu vsadit svou politickou váhu do cestování na dvou kolech.

 

Hlavní letecké společnosti po útoku pozastavily lety do Izraele

Po překvapivém víkendovém útoku militantů Hamásu hlavní mezinárodní letečtí dopravci pod hrozbou eskalace konfliktu v obavách o bezpečnost pozastavili nebo omezili lety do nebo z Tel Avivu, zatímco Rusko zakázalo noční lety do Izraele.

 

V závodě čisté mobility francouzský vodíkový průmysl sází na užitková vozidla

Tváří v tvář rostoucí dominanci elektrických vozidel sází vodíkový průmysl na užitková vozidla, aby získal podíl na trhu čisté mobility.

 

Nová studie zpochybňuje přesnost hodnocení dopadu biopaliv v EU

Vědecká práce tvrdí, že k určení dopadu směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie byla použita zkreslená data, což vyvolává otázky ohledně modelu a procesu, který Evropská komise používá k posouzení možností politiky dekarbonizace dopravy.

 

Syntetická paliva nemohou zachránit Evropu před čínskými elektromobily

„Zaměření Evropy na syntetická paliva, aby byla vozidla se spalovacími motory uhlíkově neutrální, je nebezpečným rozptýlením, které povede k tomu, že průmysl EU dál ustoupí asijským výrobcům elektrických vozidel,“ tvrdí Julia Poliščanova z Transport & Environment.