name | autoweek.cz

Ryanair řeší problémy spojené se stávkou

Ryanair řeší problémy spojené se stávkou

07.06.2023 | | Doprava

Vítejte u nejnovějšího přehledu zpráv Euractivu o mobilitě z celé Evropy, který připravili Sean Goulding Carroll a Jonathan Packroff. Zdraží emisní povolenky benzin o 16,5 Kč a naftu o 19 Kč?

Generální ředitel společnosti Ryanair Michael O'Leary doručil do sídla Evropské komise petici s přibližně 1,1 milionu podpisů ve snaze vyvinout tlak na exekutivu EU aby řešila stávky řízení letového provozu, které narušují lety nad Francií. Předání petice nebylo typickým setkáním šéfa leteckého průmyslu s eurokraty za zavřenými dveřmi. Nízkonákladová letecká společnost uspořádala „protest“, aby vzbudila pozornost médií.

 

Ryanair má jako společnost k podceňování daleko a jeho demonstrace před budovou Berlaymont byla typická pro styl této společnosti. V hřejivém bruselském slunci se před kamerami předvedla skupina lidí ve stejných tričkách s nápisem SAVE OUR SKIES (Zachraňme naši oblohu), kteří drželi profesionálně navržené transparenty. O'Leary, oblečený do stejného trička, byl po ruce a poskytoval rozhovory. Když ovšem kamery odešly, nadšení protestujících opadlo a oni se smířili s tím, že budou sedět na nízké zídce před budovou úřadu a nečinně si mezi sebou povídat. Ale proč si neodpočinout - jejich práce byla hotová. Fotografie byly pořízeny. Televizní kamery získaly své záběry. Cíl Ryanairu byl splněn.

 

Na dotaz Euractivu, kdo byli protestující, O'Leary nesměle odpověděl, že to byli „spolucestující“, a pak přiznal, že mnozí z nich byli zaměstnanci Ryanairu, zatímco jiní byli za účast placeni. Toto odhalení nebylo žádným překvapením. Každý ví, jaká hra se zde hraje. Trik spočívá v tom, že si ji užijeme takovou, jaká je - říkejme jí korporátní performance art.

 

Na otázku, zda jejich přítomnost znepokojuje bezpečnost Evropské komise, O'Leary novináře ujistil, že se chovají výjimečně dobře. „Jsme Irové, a proto jsme uctiví protestující, zatímco kdyby to byli (Francouzi), tak by tu budovu zapálili,“ řekl na tiskové konferenci do novinářských tlampačů.

 

Bohužel pro O'Learyho, který chtěl petici předat přímo Ursule von der Leyenové, předsedkyně Komise byla v Moldavsku na zasedání Evropského politického společenství. Místo toho byl převzetím petice jménem Komise pověřen Filip Cornelis, vedoucí oddělení letectví výboru MOVE.

 

Proč si tedy Ryanair dal tu práci a přivezl do hlavního města Evropy svůj mediální cirkus? Probíhající stávky francouzských leteckých dispečerů rozvrátily lety po celém kontinentu, přičemž postiženy byly především lety společnosti Ryanair. Denně bylo zrušeno přibližně 400 letů společnosti Ryanair, z nichž většina nesměřovala do Francie. Zatímco zákony o minimální službě zajišťují, že některé vnitrostátní a mezinárodní lety v rámci Francie jsou během stávky provozovány, cestující, kteří potřebují překročit francouzský vzdušný prostor, takovou ochranu nemají. Lety jsou nuceny měnit své trasy, což vede ke zpoždění nebo zrušení. A Francie, jakožto velká a prominentně položená země, stojí v cestě klíčovým destinacím například dovolenkářům ze severní Evropy mířícím na Pyrenejský poloostrov.

 

Podle pravidel EU musí Komise zvážit každou petici s více než milionem podpisů. Co tedy Ryanair chce, aby EU udělala? O'Leary prohlásil, že Ryanair respektuje právo provozovatelů ATC na stávku, takže výslovně nechtějí, aby EU jednala jako tlumič stávky. V konečném důsledku je sporné, co může EU udělat, aby situaci změnila. Nemůže se z rozmaru rozhodnout vměšovat do vnitřních záležitostí členského státu. A pokud by Komise navrhla nový zákon, legislativní proces bude obecně zdlouhavý. Místo toho chce O'Leary, aby Komise použila „měkkou sílu“ a v podstatě zemi přiměla k přijetí opatření na ochranu přeletů. Taková ochrana není na národní úrovni nic mimořádného - Španělsko, Itálie a Řecko již chrání lety přes své území během stávek řízení letového provozu.

 

„Je nepřijatelné, že stávky ATC mohou vést ke zrušení tisíců letů cestujících v EU, zatímco Francie a další členské státy EU používají zákony o minimální službě k ochraně svých vnitrostátních letů,“ řekl O'Leary. Změní tedy placení protestující, potištěná trička, nápisy plné sloganů a petice čítající 1,1 milionu lidí něco v Bruselu? Pokud ne, Evropská komise se možná stane svědkem opakovaného představení.

 

Ministři dopravy se neshodli na pravidlech pro znečišťování životního prostředí automobily a soukromými letadly

Nový trh s uhlíkem pro budovy a silniční dopravu (označovaný jako ETS2, který minulý měsíc schválil Evropský parlament a členské státy, výrazně zvýší cenu jízdy na benzin nebo naftu. Vyplývá to ze scénáře vypracovaného Kielským institutem pro světovou ekonomiku. Studie očekává ceny ve výši přibližně 300 eur (7065 Kč) za tunu CO2, což odpovídá příplatku 70 centů (16,5 Kč) za litr benzinu a 80 centů (18,9 Kč) za litr nafty. To podle autorů odpovídá výsledkům jiných studií. Vychází však z předpokladu, že v těchto odvětvích nebude prováděna žádná jiná klimatická politika.

 

V reakci na podobné předpovědi o cenách uhlíku na novém trhu s uhlíkem ve výši přibližně 300 eur řekl v dubnu hlavní vyjednavač parlamentu Peter Liese (EPP), že tento předpoklad by byl falešný a že Evropská komise očekává mnohem nižší ceny.

 

Wilfried Rickels, hlavní autor nové studie, pro Euractiv potvrdil, že jejich scénář vychází z ceny uhlíku jako jediného nástroje ke snížení emisí, zatímco „EU předpokládá četná podpůrná opatření, zejména financovaná z klimatického sociálního fondu. To snižuje cenu obchodování v systému ETS2, ale nikoli náklady na snižování emisí CO2. Tato podpůrná opatření zastírají skutečné náklady na snižování emisí. Na trhu se naopak náklady na snižování emisí stávají transparentními.“

 

Instituce EU se shodly na cíli omezit ceny na novém trhu s uhlíkem na 45 eur (1060 Kč), ale tento cíl je obsažen pouze v nezávazné části zákona, v bodech odůvodnění. Aby se to podařilo uskutečnit, musela by EU uvolnit na nový trh 415 milionů dodatečných emisních povolenek. To by podle nové studie znamenalo, že by emise v sektoru budov a dopravy byly o 40 % vyšší než cíl. Aby EU splnila svůj celkový cíl snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 %, musely by se tyto emise snížit i jinde.

„Avšak s klesajícími emisemi ve všech odvětvích bude stále obtížnější kompenzovat nižší snížení emisí v jednom odvětví vyšším snížením emisí v jiném,“ poznamenávají autoři.

 

Komise vylučuje nová opatření týkající se soukromých letadel navzdory snahám členských států

Belgie a Irsko vyjádřily na setkání ministrů dopravy EU podporu přísnějším ekologickým předpisům pro soukromá letadla a připojily se tak k úsilí Rakouska, Francie a Nizozemska o řešení emisí z obchodní letecké dopravy.

 

Země EU kritizují diskriminační návrh Komise zaměřený na starší řidiče

Německo a Rakousko se ohradily proti návrhu Evropské komise, podle kterého by řidiči automobilů starší 70 let museli každých pět let obnovovat svůj řidičský průkaz, což je snaha zabránit těm, kteří již nejsou schopni řídit, v používání jejich automobilů.

 

Vědci z EU chtějí, aby elektromobily a rozvodná síť spolu komunikovaly, aby se zabránilo výpadkům

Vědci EU zkoumají, jak by spolu mohly elektromobily a inteligentní sítě v Evropě lépe komunikovat, aby se zabránilo výpadkům elektřiny způsobeným nabíjením milionů vozidel současně.

 

Měsíční jízdenka na veřejnou dopravu v Německu získala 10 milionů předplatitelů

Měsíční jízdenku za 49 eur na veškerou regionální veřejnou dopravu v Německu, včetně místních autobusů, tramvají a vlaků, si předplatilo více než 10 milionů lidí.

 

Globální letecké společnosti se zaměřily na „protileteckou“ Evropu kvůli její ekologické politice

Letecké společnosti si na svém globálním setkání v Istanbulu vzaly na mušku Evropu kvůli ekologickým palivovým mandátům a jejím neúspěchům při zastavení stávek francouzských leteckých dispečerů, které zatěžují kapacity dopravců.