name | autoweek.cz

Aktualizovaná příručka Daňové otázky elektromobility

Aktualizovaná příručka Daňové otázky elektromobility

30.12.2021 | | Tiskové zprávy

Svaz průmyslu a dopravy ČR s podporou Sdružení automobilového průmyslu a dalších subjektů aktualizoval příručku Daňové otázky elektromobility, jejíž cílem je připravit českou ekonomiku, tedy výrobce a spotřebitele, na zavádění elektromobility.
Čerpání elektrické energie prostřednictvím dobíječek do aut je rostoucí fenomén, na kterou v minulosti nebyl systém vykazování z pohledu evidence státu či z pohledu daní připraven. V dubnu minulého roku proto Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal příručku „Daňové otázky elektromobility“, která přináší přehled prověřených postupů a doporučení, a usnadňuje tak využívání elektromobilů v praxi.
 
„Aby elektrická vozidla mohla být přijata širokou veřejností, je třeba nejprve vyřešit praktické otázky spojené s jejich používáním. K nim bezesporu patří i daňové aspekty popsané v této příručce. Oceňujeme proto spolupráci veřejné a podnikové sféry, díky které se podařilo vytvořit tento dokument, který věřím pomůže firmám i jejich zaměstnancům v orientaci v otázkách zúčtování dobíjení doma, v zaměstnání i na cestách, “ vysvětluje prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn.
 
Od prvního vydání v dubnu 2020 se podařilo ve spolupráci se státními institucemi – Ministerstvem financí ČR, Finanční správou, Ministerstvem průmyslu a obchodu či Ministerstvem práce a sociálních věcí - realizovat navržená opatření; například byla definitivně do legislativy zapracována tzv. referenční cena elektřiny pro dobíjení vozů s elektrickým pohonem.
 
V příručce firmy najdou informace o možnostech využití této referenční ceny elektřiny při dobíjení soukromého i služebního vozidla a také návod, jak přistoupit k daňové uznatelnosti nákladů na dobíjení vozidel. Dále se příručka věnuje doporučeným daňovým režimům pro použití dobíječky (wallboxu) v různých situacích či příkladům odepisování majetku týkajícího se dobíjení.
 
V závěru jsou uvedeny také některé frekventované otázky a odpovědi související s dobíjecími místy (například rozdíly mezi veřejnou a neveřejnou dobíjecí stanicí a související vykazovací a ohlašovací povinnosti) a rovněž požadavky a doporučení podnikatelské sféry pro další kroky klíčové pro úspěšný rozvoj elektromobility v ČR.
Aktualizovaná příručka je ke stažení zde >>>