name | autoweek.cz

Až 30 % elektřiny neskončí v akumulátoru

Až 30 % elektřiny neskončí v akumulátoru

20.09.2022 | Vladimír Rybecký | Aktuality

Elektromobily při nabíjení odebírají ze sítě víc energie, než uloží do akumulátoru. Německý autoklub ADAC to změřil. Zatímco účinnost je u elektrického pohonu proklamovanou předností, ADAC zjistil, že výrobci elektromobilů do hodnocení nezahrnují ztráty při nabíjení.

Německý autoklub ADAC porovnával nabíjení v běžné domácí zásuvce s nabíjením z nástěnného zařízení - wallboxu. Jako testovací vozy byly k dispozici Renault Zoe, Tesla Model 3, Volkswagen ID 3 a Fiat 500e. K největším ztrátám – mezi 10 až 30 % – dochází při nabíjení z domácí zásuvky. Špatně si při tom vedl zejména Renault Zoe se ztrátou téměř 30 %. Při domácím nabíjení byla zahrnuta i ztráta elektroinstalace do zásuvky, která je podle normy DIN VDE 0100 možná až 4 %.

 

U wallboxu klesnou ztráty na 5 až 10 % díky výrazně kratší době nabíjení. Nejúčinnější zde byl Fiat 500e, který ztratil jen 5 %.

 

Některé elektromobily při velmi nízké teplotě také odebírají energii z elektrické sítě k ohřevu akumulátoru, například VW ID 3 (se software 2.3). V takovém případě může ztráta narůst až na 20 %.

 

Domácí zásuvka i wallbox poskytují střídavý proud, který se pro akumulátor musí přeměnit na stejnosměrný. O to se stará palubní nabíječka. To samo o sobě podle ADAC vede ke ztrátě kolem 5 až 10 % ve formě tepla.

 

Bez ohledu na to, zda se nabíjí domácí zásuvkou nebo wallboxem, je třeba si uvědomit, že palubní elektronika a některé řídicí jednotky vozidla jsou během procesu nabíjení aktivní a spotřebovávají tedy elektrickou energii. Při nabíjení střídavým proudem platí: čím vyšší nabíjecí výkon, tím kratší je proces nabíjení a tím i doba, po kterou dochází ke ztrátě.

 

Aby nedocházelo k velkým ztrátám nabití, měli by proto spotřebitelé místo z domácí zásuvky nabíjet alespoň z wallboxu s 11 nebo 22 kW a v zimě by se měl nabíjet co nejdříve po skončení cesty dokud je akumulátor ještě zahřátý.

 

ADAC požaduje, aby výrobci elektromobilů svým zákazníkům prezentovali i ztráty energie pro různé možnosti nabíjení.

 

Výrobci by měli zprůhlednit vzniklé nabíjecí ztráty, aby se uživatelé elektromobilů mohli podle toho chovat. Je také třeba zlepšit účinnost palubních nabíječek. Nabíjení střídaným proudem se využívá při většině nabíjecích procesů, takže zde je velký potenciál pro úsporu elektrické energie. ADAC také upozorňuje, že 12 V systém ve vozidle by měl být během nabíjení vypnut na absolutní minimum.