name | autoweek.cz

Barometr platební morálky 2021

Barometr platební morálky 2021

06.12.2021 | | Tiskové zprávy

Firmy kvůli pandemii znovu čelí sílícímu tlaku. Východní Evropa včetně České republiky zatím odolává o něco lépe než západ. Ukázal to průzkum Barometr platební morálky uskutečněný ve 3. čtvrtletí úvěrovou pojišťovnou Atradius.
Tlak na firmy kvůli pandemii znovu roste. Společnosti z východní Evropy jsou na tom ale zatím o něco lépe než jejich západní konkurence. Zatímco ve východní Evropě činí letos podíl nesplacených pohledávek stejně jako loni v průměru 5 % z celkové hodnoty B2B faktur, na západě kontinentu vzrostl podíl nesplacených faktur meziročně ze 7 % na 10 %. Klíčové pro další vývoj nyní bude, jak se firmy vyrovnají s dalšími vlnami pandemie.
 
Evropské firmy stojí znovu na rozcestí. Ačkoli se v řadě oborů i letos silně projevovaly ekonomické dopady pandemie Covid-19, dosud se podnikům i díky státní podpoře zpravidla dařilo v nepříznivých podmínkách přežít a udržet si dobrou platební morálku. Platí to zejména ve východní Evropě, kde podle průzkumu Barometr platební morálky zůstává stejně jako před rokem nesplacena v průměru jen každá dvacátá pohledávka.
 
Náznaky zhoršení platební morálky
Výsledky Barometru ale už ukazují na meziroční zhoršení platební morálky i v tuzemsku. Například v petrochemickém průmyslu, ocelářství, kovoprůmyslu a odvětví výroby zboží dlouhodobé spotřeby je nyní dohromady po splatnosti 48 % B2B faktur, loni to přitom bylo jen 39 %. Podíl pohledávek, jež zůstávají i po 90 dnech nesplacené, se letos v těchto oborech souhrnně meziročně zvýšil ze 4 na 9 %. „Z faktur dlouho po splatnosti je nakonec uhrazena jen malá část, v průměru 8 % všech tržeb musí firmy nakonec odepsat,“ popisuje ředitelka české pobočky pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.
 
Podle Stržínkové přitom věřitelé nepřicházejí jen o nakonec nedobytné úhrady za zboží a služby, ale další dodatečné náklady jim vznikají už v souvislosti se snahou svoje pohledávky vymáhat. „Podniky v celé východní Evropě, zejména pak ty, které se zabývají exportem a mezinárodním obchodem, by neměly podceňovat adekvátní ochranu svých pohledávek před neplacením. Podíl nesplacených závazků bude nyní růst a firmy, jež nemají pohledávky pojištěné a nedrží dostatečné hotovostní rezervy, by se tak rychle mohly dostat do vážných problémů,“ upozorňuje Stržínková.
 
Kromě zhoršování platební morálky bude rok 2022 obzvláště rizikový také z hlediska insolvencí. Dle predikcí pojišťovny Atradius stoupne příští rok vlivem postpandemického vývoje a přidružených rizik celosvětový počet insolvencí meziročně o 33 %. Stranou problémů nezůstane ani Česká republika, kde Atradius pro příští rok očekává o pětinu větší počet insolvencí než v období před pandemií.
 
Firmy dál počítají s růstem
I přes sílící rizika podniky většinou vzhlížejí k roku 2022 stále poměrně optimisticky. Například ve východní Evropě očekávají pro příští rok svůj růst téměř tři čtvrtiny firem. V České republice a na Slovensku je důvěra společností ve vlastní úspěch ještě vyšší, když s růstem počítá 84 % resp. 87 % dotázaných subjektů. České hospodářství jako celek pak podle listopadové predikce Ministerstva financí letos vzroste o 2,5 % a příští rok přidá 4,1 %. Ekonomika by tak během příštího roku měla dosáhnout předpandemické úrovně.
 
„Nedostatek materiálů, zvyšování cen energií a dopravy však způsobí problémy především u malých a středních firem, proto by podniky neměly podceňovat rizika a měly by se soustředit na omezení propadů zpožděných plateb,“ doplňuje Stržínková.
 
Barometr platební morálky poukázal na řadu dalších zajímavých jevů. Aby firmy ustály extrémně rychle se měnící podmínky na trhu, byly nuceny přistoupit k inovacím interních procesů. Pro mnoho podniků byla mimořádná situace impulzem k digitalizaci (57 % respondentů), 51 % dotázaných firem uvedlo, že povolily zaměstnancům práci na dálku. Přizpůsobit se musely také změnám v poptávce zákazníků a proměně dodavatelských řetězců (oba ukazatele shodně 39 %).
 
Průzkum Barometr platební morálky uskutečnila společnost Atradius ve 3. čtvrtletí letošního roku v sedmi zemích východní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko).