name | autoweek.cz

Bez technického vzdělávání nemá Česká republika šanci uspět

Bez technického vzdělávání nemá Česká republika šanci uspět

06.05.2023 | Vladimír Rybecký | Autoservis

Vyšlo dubnové vydání magazínu Autoservis & mobilita. Na ukázku přinášíme jeho úvodník.

V našem magazínu pravidelně rádi informujeme o zajímavých akcích určených pro studenty a učně v oboru automobilové techniky. Ostatně celý časopis se snažíme koncipovat tak, aby mohl být i užitečnou učební pomůckou.

 

Pokládáme za velmi důležité podporovat technické vzdělávání, protože právě to je šancí pro další rozvoj České republiky. Proto nás mrzí minimální podpora, které se mu u nás všeobecně dostává, stejně jako nás mrzí neochota oceňovat významné osobnosti ze světa techniky, které měly a mají pro naši zem rozhodně větší přínos než nejrůznější pseudocelebrity. Snažíme se také rodičům připomínat, že technické obory dávají jejich dětem celoživotní šanci.

 

Zpracovatelský průmysl v čele s automobilovým oborem představuje klíčovou oblast pro další rozvoj naší ekonomiky. Je hezké, když vládní představitelé jezdí po světě, aby usilovali o získání zakázek pro náš průmysl. Jenže i kdyby se jim podařilo uspět, nic nedělají pro to, aby měl kdo tyto zakázky realizovat. Ostatně průzkum zadaný Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou ukazuje, že Česká republika už dávno přestala být nejvyhledávanější zemí východní Evropy pro potenciální investice, protože její přednosti z minulosti se vytrácejí – a kvalita technických pracovníků k tomu patří. Ti uznávaní stárnou a odcházejí postupně na odpočinek a nemá je kdo nahradit, protože naše školství se orientuje na úplně jiné oblasti.

 

Rychle se mění i požadavky firem související s měnícím se stylem práce. Zcela u nás chybí propojení školní teorie s praxí v podnicích a vzdělávací systém je nemoderní. Vůbec nebere na vědomí nové obory, jako jsou digitalizace nebo práce s daty. To je dlouho známý fakt, na nějž stále nikdo nereaguje. Naopak se tato propast stále víc prohlubuje. Přitom nejde jen o technické znalosti, ale mnohem víc o schopnost analyzovat informace, reagovat na změny, komunikovat a samostatně se rozhodovat. Firmám usilujícím o další rozvoj proto nezbývá nic jiného, než snažit se pomáhat školám a především se orientovat na ty pracovníky, které už mají, a zajistit jim další vzdělávání.

 

Největším paradoxem našeho vzdělávacího systému je ovšem skutečnost, že mladí lidé, kteří z něj vycházejí, navzdory mnohdy těžko pochopitelným specializacím, nemají problém nacházet slušně honorovaná zaměstnání. Těžko se pak hledá motivace pro děti, aby si volily obory vyžadující skutečně náročné studium na nějž většinou navazuje celoživotní potřeba dalšího vzdělávání.

Magazín Autoservis & mobilita je dostupný a volně ke stažení na https://www.autoservismagazin.cz/projects/Banery/AS-bok/as-duben-2023/as-duben-2023.pdf