name | autoweek.cz

Bezdemontážní čištění DPF a dekarbonizace motorů

Bezdemontážní čištění DPF a dekarbonizace motorů

17.01.2017 | Vladimír Rybecký | Autoservis

Společnost I.O.B. uvádí na český trh nové technologie a produkty americké společnosti BG Products pro bezdemontážní dekarbonizaci motorů a bezdemontážní čištění filtrů pevných částic DPF na vozidle. Kompletní proces dekarbonizace vč. DPF přijde jen na 7000 Kč.
Jedním z problémů, který řeší mnozí majitelé automobilů, je vznik karbonových usazenin, a to jak v zážehových tak i vznětových motorech. Vývoj nových technologií a detailní znalost procesu spalování zlepšují možnosti řešení ochrany před tvrdými karbonovými usazeninami.
 
Nutnost dekarbonizace motorů

Již po ujetí 10 000 km lze pozorovat výraznější usazování částic karbonu na ventilech, v sacím traktu, spalovacím prostoru či v okolí EGR ventilu (pokud je jím vůz vybaven). Dalším místem, kde lze úsady citelně rozpoznat, je filtr pevných částic (DPF).
 
Velmi tvrdé úsady karbonu zapříčiňují opotřebení stěn válce, vodítek ventilů, vstřikovačů. Úsady na sedlech ventilů a pístních kroužcích vedou ke snížení kompresního tlaku v motoru. Úsady na pístu mění negativně kompresní poměr a zanesený vstřikovač není schopen efektivně rozprášit palivo.
 
Karbon, který se dostává mezi pístní kroužek a stěnu válce, vydírá válec. V každém cyklu v tomto opotřebení zůstane malé množství motorového oleje, který shoří ve spalovací komoře. Tím se vytvářejí stále houževnatější úsady a vlivem spalování oleje dochází i k zanášení filtru pevných částic.
 
Situaci je nutné řešit
Pokud se vzniklá situace s usazováním karbonu neřeší, jsou časem následky mnohem citelnější. Kromě zvýšené hladiny škodlivých emisí může nastat výrazný pokles výkonu motoru a roste spotřeba paliva. Následně je ohrožena celková životnost motoru. Protože vše přichází postupně, je nepravděpodobné, že si změn, spojených s tvorbou karbonových úsad, řidič všimne včas.
 
Dekarbonizace komplexně řeší problém s tvorbou karbonových usazenin. Ještě před několika lety byla jediným spolehlivým řešením kompletní demontáž motoru a složité mechanické čistění jednotlivých součástek. Přitom hrozilo mechanické poškození. Dnes jednoznačně dominuje vysoce účinná bezdemontážní dekarbonizace. Společnost BG Products má v této oblasti bohaté zkušenosti. Na rozdíl od jiných, využívajících hořlavý PBA (polybutenamine), produkty BG Products pracují s PEA (polyetheramine) s mnohem vyšší teplotou hoření, takže se mohou dostat do celého palivového systému a fungují i ve vysokých teplotách.
 
Dvě cesty v dekarbonizaci motoru
Majitel vozu může použít speciální účinný přípravek, udržující celý spalovací systém ve vynikajícím stavu. Předejde tak opotřebení a následným nákladným opravám, např. výměně ventilů, pístních kroužků či EGR ventilů. Jedna aplikace přípravku do palivové nádrže má účinnost až 10 000 km. Přípravek se sice aplikuje do nádrže paliva, ale nejedná se o aditivum, protože nemění parametry pohonné hmoty. Palivo jen dopravuje účinnou látku na místo, kde působí.
 
Druhým řešením, zejména při silném znečištění spalovacích prostorů karbonem, je komplexní profesionální dekarbonizace pomocí speciálních přístrojů BG Econo ISC, které vlastní několik servisních center. Celý proces trvá 1,5 hodiny. Následuje jízdní zkouška a po ujetí cca 10 km je možno provést měření emisí. Rozdíl v hodnotách je okamžitě znatelný.
 
Bezdemontážní čištění filtrů pevných částic DPF

Novou technologií v této oblasti je zbavení úsad z filtrů pevných částic DPF. Na rozdíl od profesionální regenerace celý proces probíhá za chodu motoru. Během 180 minut se efektivně a bezpečně odstraní okolo 90 % nahromaděných uhlovodíkových úsad (sazí). Neodstraňuje se ale popel, protože ten odstranit nelze - pokud úsady obsahují 90 % popela, pak tento proces nelze aplikovat, resp. nepřinese očekávaný výsledek.
 
Unikátní patentovaná technologie předchází drahé výměně zanesených filtrů pevných částic a nebezpečnému mechanickému „vytloukání“. Kompletní dekarbonizace systému vč. DPF stojí 7000 Kč.
 
Čištění filtru pevných částic technologií BG Products se uskutečňuje přímo na voze bez složité demontáže. To majitelům automobilů přináší úsporu nejen času, ale především peněz. Výsledkem procesu čistění filtru pevných částic je výrazné zlepšení hodnot při měření emisí (hodnoty kouřivosti se blíží hodnotám nového DPF filtru) a sekundárně dochází k navrácení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva.
 
Tento suchý proces s chemickou reakcí lze používat i jako prevenci, zvláště pokud se aplikuje jako celek společně s dekarbonizací celého palivového systému vč. vstřikovačů a motoru. Aplikací po ujetí asi 50 000 km se prodlouží životnost DPF nad životnost celého vozu.
 
Tímto procesem lze úspěšně prodlužovat životnost DPF i ve vozech, v nichž je špatně přístupný a jeho výměna je velmi složitá (například u vozů Volkswagen je často nutné demontovat přední nápravu a odpojit tři čidla, která se po delším provozu jen obtížně uvolňují (někdy se to vůbec nepodaří).
 
Nezbytnou součástí procesu je diagnostika. Je nutné zjistit, proč dochází k nadměrnému zanášení systému karbonovými úsadami. Bez odstranění příčiny se problém může brzy znovu projevit. Proces samozřejmě neřeší problémy aut, u nichž byl filtr pevných částic obejit nebo mechanicky poškozen.
 
Poradenský portál Dekarbonizace.eu

Filtry pevných částic DPF jsou v ČR povinné u osobních automobilů od roku 2009, u lehkých užitkových vozidel od roku 2010 a u nákladních aut od roku 2007. Některá vozidla měla tento filtr namontovaný s předstihem už od roku 2005. Naopak některé modely se doprodávaly bez filtru ještě o rok později, tedy v roce 2010, u lehkých užitkových vozů v roce 2011.
 
Problematika výskytu karbonu v motorech automobilů je stále více diskutovaným tématem. Z tohoto důvodu se společnost I.O.B. rozhodla podpořit myšlenku tvorby zcela nového webu, kde by se motoristům zpřístupnily základní informace o negativním působení karbonu a správném řešení této situace bylo možné vznášet dotazy k tématu. Tento portál naleznete na: www.dekarbonizace.eu.
 
Společnost BG Products
Americká společnost BG Products již několik desetiletí úspěšně působí na automobilovém trhu se svými chemickými produkty na ochranu a údržbu palivových systémů, motorů, převodovek, brzd, posilovačů řízení, chlazení, baterií, pohonných ústrojí a kontrolních systémů. Ve spolupráci s výrobci motorů vyvíjí a vyrábí speciální kapaliny, které dokáží renovovat zařízení a snižovat provozní náklady. Výhradní zastoupení pro BG Products na českém trhu má společnost I.O.B., která působí na trhu automobilových i průmyslových olejů od roku 1992.