name | autoweek.cz

Biometan je cestou ke splnění emisních cílů v dopravě

Biometan je cestou ke splnění emisních cílů v dopravě

09.12.2021 | | Tiskové zprávy

Český plynárenský svaz uzavřel memorandum o spolupráci s CZ Biom - Českým sdružením pro biomasu. Biometan má potenciál v ČR zcela nahradit spotřebu zemního plynu v dopravě a výrazně tak přispět ke splnění emisních cílů pro rok 2030. Chybí však potřebná legislativa.
Rozvoj výroby a využívání biometanu a dalších nízkouhlíkových plynů při dekarbonizaci české energetiky a podpora plynové mobility na bázi bioCNG a bioLNG jsou hlavní cíle Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Českým plynárenským svazem a CZ Biom - Českým sdružením pro biomasu. 
 
„Biometan má v České republice potenciál zcela nahradit spotřebu plynu v dopravě, a tak přispět ke splnění národních emisních cílů pro rok 2030. Navíc jde o vyzkoušenou technologii s vybudovanou infrastrukturou i dostatečnou nabídkou vozidel. Rozvoj však brzdí dosud nejasná podoba konkrétních podpůrných nástrojů pro jeho využití. Proto je nezbytné, aby nová vláda tuto skutečnost v chystané legislativě co nejdříve zohlednila,“ říká výkonná ředitelka ČPS Lenka Kovačovská. 
 
Využití biometanu v dopravě průběžně narůstá. V tuzemsku jej v podobě bioCNG nabízejí přední společnosti zabývající se prodejem plynu, jako jsou například innogy Energo, Bonett nebo E.ON Energie a Pražská plynárenská. Zájem řidičů osobních aut o CNG s podílem biometanu podle odborníků předznamenává rostoucí poptávku po bioLNG. To je vhodné i pro sektor nákladní dopravy, kde je aktuálně jedinou dostupnou nízkoemisní alternativou k naftě s dostatečným výkonem. Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou tak plně srovnatelné i s elektromobily. V případě směsi s biometanem je ekologický přínos ještě výraznější.
 
„S ohledem na ambiciózní evropské cíle ve snižování emisí a dosažení uhlíkové neutrality je zřejmé, že i v dopravě bude nevyhnutelné zvyšovat podíl biometanu i na úkor zemního plynu. Biometan vyráběný z odpadů je přitom obnovitelným zdrojem energie, který nabízí až 90% snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s fosilními palivy,“ sdělil předseda CZ Biom Jan Habart.    
 
Zatím jediná výrobna biometanu v České republice se nachází v Rapotíně na Šumpersku. Bioplyn získaný z biologicky rozložitelného odpadu se zde s pomocí technologie membránové separace odděluje od nežádoucích příměsí, takže kvalitou odpovídá zemnímu plynu. Díky srovnatelným vlastnostem jej proto lze i vtláčet přímo do plynárenské soustavy.
 
„Veškerá produkce biometanu z Rapotína však bohužel odchází do zahraničí. Legislativa se proto musí změnit a nastavit takové podmínky, které umožní naplno využívat domácí zdroje a zároveň podpoří další rozvoj,“ uvedla Lenka Kovačovská.   
 
„Zájem o výrobu biometanu je velký. Již nyní probíhá výstavba nebo projektová příprava několika dalších výroben. Věřím, že vznikají také díky spolupráci ČPS a CZ Biom,“ doplnil Jan Habart.
 
Signatáři memoranda prohlašují, že podpora ekologičtějších paliv, a tedy i biometanu, bude možná pouze s proaktivní podporou státní správy. V rámci podpisu memoranda si proto kladou mimo jiné za cíl spolupráci v oblasti:
- podpory výroby bioplynu s cílem jeho následného využití pro výrobu biometanu
- formování pozitivního veřejného mínění o biometanu a plynové mobilitě obecně
- identifikace technických a legislativních bariér bránících výrobě a využívání biometanu v praxi
- připomínkování a tvorby relevantních právních rámců a provádějící legislativy
- konkrétních projektů týkajících se produkce biometanu, bioCNG a bioLNG.
 
Vyjádření energetických společností:
Provozovatel největší tuzemské sítě plnicích stanic CNG innogy Energo v letošním roce výrazně navýšil podíl biometanu pro své zákazníky. „Reagujeme na rostoucí poptávku firemního sektoru po čisté mobilitě. Stále více firem chce podnikat udržitelně a v rámci svých firemních vozových parků nakupují také CNG auta. S biometanem pomáháme našim zákazníkům efektivně plnit jejich ekologické cíle. Jako lídr trhu jsme celkově letos překročili hranici 5 milionů m3 biometanu, což představuje téměř poloviční podíl na celoročním výtoči CNG v naší síti plniček.“
 
Biometan vloni u společnosti E.ON Energie představoval 20 % celkového objemu stlačeného plynu, který zákazníci odebrali. Roční spotřeba řidičů u stanic E.ON přesahuje 5 milionů m3 stlačeného zemního plynu. „Letos jsme objem zeleného plynu ještě zvýšili a aktuálně dosahuje nakoupený biometan, který nabízíme uživatelům vozů na CNG, zhruba 80 % naší celkové kapacity. Zelený plyn budeme do plniček CNG nakupovat i v nadcházejících letech, protože zpětná vazba, kterou od zákazníků máme, je pozitivní,“ informovala mluvčí společnosti E.ON Energie Martina Slavíková.
 
Růst zájmu o biometan eviduje také největší český distributor plynu společnost GasNet. „Poptávka po biometanu roste zejména ze strany průmyslových odběratelů. Zatímco v minulém roce jsme do naší soustavy vtlačili přes 700 000 m3 biometanu, za prvních devět měsíců letošního roku je to už lehce přes 800 000 m3,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti GasNet Aleš Gregorovič.
 
„Domácí výroba biometanu je zamrzlá. Trh zachraňuje import ze zahraničí. Bioplynové stanice a plynárenská soustava tvoří poměrně hustou síť, ve které jsou ideální podmínky pro výrobu a vtláčení biometanu. Potenciální domácí výrobci čekají na nastavení podmínek, které výrobu biometanu podpoří,“ sděluje jednatel společnosti EBW Solution Martin Schwarz.
 
„Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v dopravě je pro Pražskou plynárenskou cesta k plnění několika úkolů zároveň. Tyto úkoly plynou z cílů Klimatického plánu hlavního města Prahy 2030, z evropské direktivy RED II i balíčku Fit for 55. Letos na našich plničkách CNG řidičům doručíme v podobě biometanu čtvrtinu celkové spotřeby. Příští rok plánujeme celou předpokládanou kapacitu spotřeby CNG pokrýt stlačeným biometanem. Domácí produkce udržitelného biometanu je zatím zanedbatelná, proto se Pražská plynárenská aktivně věnuje projektům orientovaným na jeho výrobu,“ říká Ing. Štěpán Košař, vedoucí odboru alternativních zdrojů energie společnosti Pražská plynárenská.