autoweek.cz

Česko na křižovatce 2: Potřebujeme dlouhodobou vizi

Česko na křižovatce 2: Potřebujeme dlouhodobou vizi

14.06.2024 | | Tiskové zprávy

Aby mohla Česká republika dlouhodobě patřit mezi nejúspěšnější státy Evropy i světa, potřebuje novou vizi a strategii. Na tom se shodli účastníci konference Česko na křižovatce 2.

Konferenci Česko na křižovatce 2 po necelém roce uspořádali v pražském O2 Universu společně Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora a pět dalších zaměstnavatelských organizací a iniciativ. Zástupci byznysu upozornili přítomného premiéra Petra Fialu a jeho vládu na problémy, které brzdí českou ekonomiku a navrhli řešení, jak tuzemské hospodářství dlouhodobě pozvednout.

 

Prezidenti Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskí komory ČR Jan Rafaj a Zdeněk Zajíček v úvodu konference představili hlavní oblasti, které podle byznysu vyžadují zásadní změny s ohledem na dlouhodobou prosperitu naší země. Všem představeným oblastem – trhu práce, vzdělávání, výzkumu, vývoji a inovacím, byrokracii, energetické, dopravní a datové infrastruktuře, ale i bydlení – se pak v průběhu konference podrobněji věnovaly jednotlivé diskusní panely za účasti odborníků z řad byznysu, univerzit a zástupců vlády.

 

„Jsme tady, abychom hájili zájmy podnikatelů a naše přední politiky upozornili na klíčové problémy ekonomiky, průmyslu a byznysu,“ zdůraznil na úvod prezident SP ČR Jan Rafaj.

 

Premiér Petr Fiala ve svém projevu zhodnotil, kam se česká ekonomika posunula od loňské zářijové konference Česko na křižovatce a jaké jsou podle něj stěžejní úkoly do příštích měsíců a let. Připomněl, že již od loňského léta funguje Vládní výbor pro strategické investice, který slouží jako místo pro projednání důležitých a strategických investic státu z oblastí dopravy, bydlení, energetiky, vzdělávání nebo vědy, výzkumu a inovací. Činnost výboru ocenili i přítomní podnikatelé.

 

Pro téměř tři stovky účastníků a zástupců z řad českých firem bylo důležité slyšet, že podle předsedy vlády je součástí plánů na oživení české ekonomiky i silný důraz na stavbu nových jaderných bloků. Na tiskové konferenci Petr Fiala doplnil, že se nijak nemění harmonogram tendru a že rozhodnutí o dodavateli může padnout už v červenci, jak vláda dříve uváděla. O tom, jak důležitá oblast energetiky pro další směřování naší země je, potvrdil i prezident SP ČR Jan Rafaj: „Výstavba nových jaderných bloků je pro naši zemi zakázka století. Bez zajištění bezpečné a dostupné energie se náš průmysl a celá ekonomika neobejde a hlavně nikam dál neposune.“

 

Dostat ČR mezi evropské a světové lídry

Prezident SP ČR připomněl, že opatření, která by měla Česko nasměrovat mezi nejúspěšnější státy světa, shrnul Svaz průmyslu a dopravy do sedmi oblastí ve své vizi hospodářské politiky Česko 2029. Konkrétní cíle, kam by naše země měla směřovat, pak Jan Rafaj detailněji představil: „Chceme do pěti let dostat Česko do TOP 10 zemí EU v HDP na obyvatele a mezi top 20 světových inovátorů. Když k tomu uděláme správné kroky, jsme schopni těchto cílů dosáhnout. Světovým inovačním lídrům bychom se neměli jen dívat na záda.“

 

Jedním z pilířů, jak se můžeme posunout mezi nejúspěšnější státy světa, je právě inovativnost. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Martin Jahn proto zdůraznil, že Česko není montovna, ale že tu máme mnoho firem, které investují do výzkumu a vývoje a je proto v zájmu státu je v této činnosti podporovat. „V oblasti výzkumu a vývoje potřebujeme lepší tah na branku. O inovacích a jejich podpoře mluví politici mnoho let, ale pořád se nedaří dotáhnout do konce návrhy, které by českým firmám pomohly lépe inovovat,“ připomněl viceprezident Martin Jahn.

 

Jedním z opatření, na kterém je v této oblasti potřeba zapracovat, jsou daňové odpočty na výzkum a vývoj. Firmy je využívají stále méně. Přitom tento nástroj má v podpoře VaV velký potenciál. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto nedávno představil 13 opatření k zatraktivnění daňových odpočtů VaV.

 

Hodně diskutovanou oblastí byl trh práce. Ten potřebuje zásadní změny, protože s nedostatkem pracovní síly se dlouhodobě potýká nejen Česká republika, ale celá Evropa. „Vyčerpaný trh práce potřebuje urgentní řešení. Potřebujeme flexibilní novelu zákoníku práce, zavést duální vzdělávání a také zatraktivnit Česko pro talenty ze zahraničí. Trh práce zároveň musí stát na moderním legislativním rámci a širší společenské shodě. Na spolupráci státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. V některých věcech ji ale nemáme. Shodneme se na diagnóze, ale už ne na medikamentech, kterými máme daný problém léčit,“ upozornil Bohdan Wojnar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Pro rozvoj země je klíčová infrastruktura

Odpolední blok konference se zaměřil zejména na energetickou, datovou a dopravní infrastrukturu a také bydlení. Odborníci z řad byznysu i státní správy diskutovali o tom, jak je důležité dotáhnout legislativu v oblasti energetiky, aby bylo jednodušší stavět nové jaderné bloky a zdroje energie.

 

Diskutující včetně ministra dopravy Martina Kupky se také shodli, že v případě výstavby dopravní infrastruktury je důležité nadále rozvíjet zapojení soukromého sektoru formou PPP projektů. Dlouhodobě mají takové investice pozitivní dopad na růst HDP a důležité pro jejich rozvoj je, že zájem o ně mají i velké banky.

 

Neméně zásadní je pro budoucnost České republiky i zajištění kvalitní datové a komunikační infrastruktury. S rostoucí digitalizací státu, firem i celé společnosti totiž rostou i požadavky na přenos stále větších objemů citlivých dat. Zástupci privátního sektoru proto na konferenci nabídli státu pomoc s dobudováním komunikačních sítí a jejich provozem, aby aplikace, na nichž závisí stát, bezpečně běžely. „Datové sítě jsou kritickou infrastrukturou státu, ale i předpokladem pro fungování digitální ekonomiky. Potřebujeme proto zrychlit výstavbu optické sítě, aby nám firmy a lidé z některých regionů neodcházeli pryč,“ prohlásil ve svém výstupu Martin Orgoník, který má v T-Mobile, členské firmě SP ČR, na starosti vnější vztahy a udržitelnost.

 

Foto (Martin Jahn a Bohdan Wojnar): SP ČR