name | autoweek.cz

Čínské antisubvenční šetření: prozatímní cla

Čínské antisubvenční šetření: prozatímní cla

12.06.2024 | | Statistiky

Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA bere na vědomí, že se Evropská komise rozhodla uvalit prozatímní vyrovnávací cla na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně na základě prvních zjištění antisubvenčního šetření zahájeného v loňském roce.

Sdružení evropských výrobců automobilů ACEA trvale prohlašuje, že volný a spravedlivý obchod je nezbytný pro vytvoření celosvětově konkurenceschopného evropského automobilového průmyslu, zatímco zdravá konkurence je hnacím motorem inovací a výběru pro spotřebitele.

 

Volný a spravedlivý obchod znamená zaručit rovné podmínky pro všechny konkurenty, ale je to jen jedna důležitá část skládačky globální konkurenceschopnosti. „To, co evropský automobilový sektor potřebuje především k tomu, aby byl globálně konkurenceschopný, je robustní průmyslová strategie pro elektromobilitu. To znamená zajistit přístup ke kritickým materiálům a cenově dostupné energii, koherentní regulační rámec, dostatečnou infrastrukturu nabíjení a doplňování vodíku, tržní pobídky a mnoho dalšího,“ uvedla generální ředitelka ACEA Sigrid de Vriesová.

 

Šetření bude pokračovat několik měsíců, dokud Komise nerozhodne, zda navrhne konečná antisubvenční opatření. Členské státy pak budou o takovém návrhu hlasovat.

 

Informační list: Obchod s vozidly mezi EU a Čínou

Čína je třetím největším trhem z hlediska hodnoty vývozu vozidel z EU po Spojených státech (první místo) a Velké Británii (druhé místo). V roce 2023 bylo z Číny do EU dovezeno 438 034 elektromobilů v hodnotě 9,7 miliardy eur. V roce 2023 bylo z EU do Číny vyvezeno 11 499 elektromobilů v hodnotě 852,3 milionu eur. Tržní podíl vozidel vyrobených v Číně na celkovém prodeji elektromobilů v EU se za poslední tři roky zvýšil z 3 % na více než 20 %. Čínské značky představují 8 % tohoto podílu na trhu.

 

Grafy: ACEA