name | autoweek.cz

Cla EU vůči Číně: reakce

Cla EU vůči Číně: reakce

13.06.2024 | | Aktuality

Agentura Reuters shrnula reakce a komentáře k návrhu Evropské komise uvalit ochranná cla na elektromobily dovážené do EU z Číny.

Z reakcí představitelů automobilového průmyslu, politiků, představitelů zájmových skupin a analytiků je patrné, jak radikálně odlišný je pohled v různých zemích EU.

 

Automobilky

Oliver Zipse, generální ředitel BMW: „Toto rozhodnutí je špatná cesta. Evropská komise tak poškozuje evropské společnosti a evropské zájmy. Protekcionismem riskuje spuštění spirály: cla povedou k novým clům a spíš k izolaci než ke spolupráci. Z pohledu BMW Group ochranářská opatření, jako je zavedení dovozních cel, nepřispívají k úspěšné konkurenci na mezinárodních trzích. Volný obchod zůstává hlavním principem BMW Group.“

 

Ola Kaellenius, generální ředitel Mercedes-Benz: „Jako vyvážející země nepotřebujeme zvýšení překážek obchodu. Měli bychom pracovat na odstranění obchodních překážek v duchu Světové obchodní organizace.“

 

Stellantis:„Jako globální společnost Stellantis věří ve svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž v celosvětovém obchodním prostředí a nepodporuje opatření, která přispívají ke světové fragmentaci. Stellantis je připraven přizpůsobit se a využít jakýkoli scénář a dnešní oznámení tarifů neodradí naši celkovou strategii s ohledem na uvedení vozů Leapmotor v Evropě, protože jsme tento potenciální vývoj vzali v úvahu.“

 

Volkswagen: „Kompenzační cla obecně nejsou vhodná pro dlouhodobé posílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. Odmítáme je... Načasování rozhodnutí Evropské komise je škodlivé pro současnou slabou poptávku po elektricky poháněných vozidlech v Německu a celé Evropě. Negativní dopady tohoto rozhodnutí převažují nad případnými přínosy pro evropský a zejména německý automobilový průmysl.“

 

Čínský výrobce elektromobilů Nio: „Jsme důrazně proti používání zvýšených cel ze strany Evropské unie jako strategie bránící normálnímu globálnímu obchodu s elektrickými vozidly. Tento přístup spíš brzdí než podporuje globální ochranu životního prostředí, snižování emisí a udržitelný rozvoj. Náš závazek vůči evropskému trhu s elektrickými vozidly je ale neochvějný. V Evropě budeme i nadále sloužit našim uživatelům a zkoumat nové příležitosti navzdory protekcionismu.“

 

Čínská společnost Chery, která přípravuje výrobu ve Španělsku: „Litujeme rozhodnutí Evropské komise a nadále doufáme ve spravedlivou hospodářskou soutěž. Nejdůležitějším úkolem je nyní upřesnit detaily plánované implementace, zejména s ohledem na technické odlišení importovaných a lokálně vyráběných vozidel.“

 

Lobbystické organizace

Generální ředitelka Asociace evropských výrobců automobilů ACEA Sigrid de Vriesová: „ACEA trvale prohlašuje, že volný a spravedlivý obchod je nezbytný pro vytvoření celosvětově konkurenceschopného evropského automobilového průmyslu, zatímco zdravá konkurence je hnacím motorem inovací a možnosti výběru pro spotřebitele. Volný a spravedlivý obchod znamená zaručit rovné podmínky pro všechny konkurenty, ale je to jen jednou z důležitých součástí skládačky globální konkurenceschopnosti.“

 

Generální tajemník Asociace čínských výrobců osobních vozů CPCA Cui Dongshu: „Prozatím oznámená cla EU v zásadě odpovídají našemu očekáváním, takže nebudou mít velký dopad na většinu čínských firem.“

 

Hildegard Müllerová, prezidentka Sdružení německého automobilového průmyslu VDA: „Toto opatření dále zvyšuje riziko globálního obchodního konfliktu. Potenciální škody, které by mohly vyplývat z nyní oznámených opatření, mohou být větší, než potenciální přínosy pro evropský a zejména německý automobilový průmysl.“

 

Asociace francouzských automobilek PFA: „Trh EU je nejotevřenější na světě. V kontextu historické transformace, které čelí, však toto odvětví nikdy víc nepotřebovalo rovné podmínky: hospodářskou soutěž ano, ale spravedlivou hospodářskou soutěž. Pokyny evropských úřadů ve prospěch plně elektrických vozidel od roku 2035 pouze posilují požadavek na obranu evropských zájmů proti jakýmkoli možným praktikám narušujícím hospodářskou soutěž.“

 

Asociace španělských výrobců automobilů ANFAC: „ANFAC tradičně hájí volnou soutěž na trhu bez ohledu na to, odkud komodita pochází, pokud jsou všechny transakce prováděny v souladu se současnou legislativou mezinárodního obchodu a proběhly za podmínek rovnosti. Pokud je někdo nedodržuje a dojde k porušení pravidel mezinárodního obchodu, musí za to být potrestán. Automobily ročně přispívají do španělské ekonomiky více než 18 miliardami eur pozitivní obchodní bilance a naše budoucnost závisí na přežití globálního a otevřeného trhu, na němž rozvíjíme konkurenceschopnost našeho průmyslu. Stejně tak hájíme, že Evropská unie, a zejména Španělsko, vytvořily silnou průmyslovou politiku, která podpoří výrobu elektrických vozidel v naší zemi a přitáhne nové investice a to vše způsobem slučitelným s volným obchodem a regulací obrany hospodářské soutěže.“

 

Vlády a politici

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Jian: „Chci zdůraznit, že toto antisubvenční vyšetřování je typickým případem protekcionismu. Z tohoto důvodu evropská strana uvalila cla na elektromobily dovážené z Číny, což porušuje principy tržního hospodářství, pravidla mezinárodního obchodu a poškozuje Čínu. V konečném důsledku ale podkope vlastní zájmy Evropy. Naléhavě vyzýváme EU, aby dodržela svůj závazek podporovat volný obchod, postavila se proti protekcionismu a spolupracovala s Čínou na zabezpečení celkové situace hospodářské a obchodní spolupráce mezi Čínou a EU. Čína přijme veškerá nezbytná opatření, aby pevně chránila svá legitimní práva a zájmy.“

 

Německý ministr dopravy v Německu Volker Wissing (FDP/Renew): „Represivní cla Evropské komise ovlivní německé společnosti a jejich špičkové produkty. Vozidla se musí zlevnit prostřednictvím větší konkurence, otevřených trhů a výrazně lepších obchodních podmínek v EU, nikoli prostřednictvím obchodních válek a roztříštěností trhu.“

 

Ministryně energie ve Španělsku Teresa Riberová: „Domnívám se, že evropský automobilový průmysl je extrémně důležitým průmyslem, který potřebuje dohnat zaostávání z hlediska transformace modelů, návrhů mobility a směřování k elektromobilům. Je zřejmé, že pokud dojde k porušení pravidel mezinárodního obchodu, musíme podpořit návrh Komise a samozřejmě je také naší povinností podporovat evropský automobilový průmysl jako celek a zejména španělský průmysl, aby zůstal konkurenceschopný. moderní, aktuální průmysl s významnou váhou na mezinárodních trzích.“

 

Ministr průmyslu Itálie Adolfo Urso: „Vítám oznámení EU.“

 

Markus Ferber, německý europoslanec (CSU/EPP): „Uvalením cel na čínské elektromobily Evropská komise učinila správný krok. V obchodní politice se EU již nemůže jen dívat na čínské dumpingové praktiky jako jelen chycený ve světle reflektorů. Pokud to Evropská unie myslí s budováním konkurenceschopného odvětví elektromobilů vážně, musíme se bránit. Nemůžeme očekávat, že evropské automobilky budou masivně investovat do nových kapacit, zatímco jsou podkopávány čínskými dumpingovými praktikami. Tento příběh jsme již jednou viděli v solárním průmyslu a nemělo to šťastný konec. Bylo by moudré, kdybychom neudělali dvakrát stejnou chybu. Cla a další obchodní překážky jsou jen poslední možností, ale pokud konkurence nehraje fér, není jiná cesta. Nejedná se o akt protekcionismu, ale o opatření, které vyrovnává podmínky.“

 

Analytici

Vincent Sun, analytik Morning Star: „Na rozdíl od amerického trhu, kde byl dovoz elektromobilů vyrobených v Číně zanedbatelný, věříme, že dovozní poplatky uložené EU vyvinou v blízké budoucnosti tlak na prodej čínských elektromobilů. Myslíme si však, že čínští výrobci jsou stále konkurenceschopní ve srovnání se svými konkurenty. Komise odhaduje, že ceny čínských elektromobilů jsou obvykle o 20 % nižší než ceny ekvivalentních modelů vyrobených v EU. S dodatečnými tarify budou čínská auta za podobné ceny, ale s atraktivnějším designem a modernějšími technologiemi. Cla se navíc budou vztahovat nejen na čínské automobilky, ale také na globální automobilky, jako jsou Tesla a BMW, které vyvážejí elektromobily z Číny do Evropy. Ve střednědobém horizontu si nemyslíme, že dovozní poplatky vykolejí plány čínských výrobců elektromobilů na zřízení továren v Evropě. Nárůst místní výroby v EU by mohl do značné míry kompenzovat dopad cel.“

 

Obchodní komora EU v Číně: „Komora se domnívá, že pokud mají být cla vybírána, mělo by se tak dít přiměřeně a způsobem, který je transparentní a v souladu s pravidly WTO. Je také důležité poznamenat, že vyšetřování EU proti dotacím elektromobilů právě vstupuje do prozatímní fáze a že definitivní opatření, pokud budou přijata, budou potvrzena až na konci roku. Prozatímní oznámení cel podtrhuje naléhavost nalezení řešení velmi reálné nerovnováhy v obchodních vztazích mezi Evropou a Čínou zejména pokud taková nerovnováha vyplývá z faktorů, které nejsou slučitelné se zásadami volného a spravedlivého obchodu.“

 

Frank Schwope, lektor automobilového průmyslu na Universitě aplikovaných věd FHP v Hannoveru: „Opatření jsou katastrofou pro evropské kupující elektromobilů a pro německé výrobce automobilů. Šéfové BMW, Volkswagenu a Mercedes-Benz měli jasně vystoupit proti takovým represivním tarifům. Čína je pro všechny německé automobilky zdaleka nejdůležitějším odbytovým trhem. Francouzští výrobci, pro které je Čína nevýznamným trhem, by z opatření proti čínskému dovozu do Evropy profitovali. Trestná cla samozřejmě vyvolají protiopatření ze strany Číňanů.“

 

Julia Poliščanova, nevládní environmentální organizace Transport & Environment sídlící v Bruselu: „Zelená dohoda EU přišla s příslibem růstu a pracovních míst, a to není možné, pokud se všechna naše elektrická vozidla dovážejí. Cla jsou vítána, ale Evropa potřebuje silnou průmyslovou politiku, aby urychlila elektrifikaci a lokalizovala výrobu. Zavedení cel a zároveň zrušení termínu 2035 pro znečišťující auta by zpomalilo přechod a bylo by sebezničující.“

 

Foto (Jaecoo 7): Newspressspain