name | autoweek.cz

Co vlastně jsou syntetická paliva?

Co vlastně jsou syntetická paliva?

08.03.2023 | Vladimír Rybecký | Trendy

Victoria Walderseeová a Kate Abnettová pro agenturu Reuters připravily analýzu, jak je to vlastně se syntetickými palivy, zda a jak mohou přispět k tomu, aby automobily nevypouštěly CO2.

Německo se na poslední chvíli postavilo proti zákonu Evropské unie o ukončení prodeje automobilů s emisemi CO2 v roce 2035 a požaduje, aby nebylo zcela vyloučeno, že po tomto datu bude povolen prodej nových automobilů se spalovacími motory pokud budou poháněny syntetickými palivy.

 

Zákon EU vyžaduje, aby všechny nové automobily prodávané od roku 2035 měly nulové emise CO2, což by fakticky znemožnilo prodej nových automobilů poháněných fosilními palivy. Pravidla, která Německo, spolu s ostatními zeměmi EU a většinou zákonodárců, dříve podpořilo, by spalovací motory teoreticky nezakazovala. Přesto je tento zákon považován za smrtelný ortel pro tuto technologii, protože chybí alternativy, které by umožnily provoz automobilů s vnitřním spalováním bez produkce CO2.

 

Podle návrhu zákona Komise v roce 2026 vyhodnotí situaci a předloží návrh, jakým způsobem bude možné prodávat vozidla na paliva s neutrálními emisemi CO2 po roce 2035, pokud to bude v souladu s klimatickými cíli. Německé ministerstvo dopravy však chce jasnější záruky.

 

Co jsou syntetická paliva?

Syntetická paliva, neboli e-paliva, jako jsou e-kerosin, e-metan nebo e-metanol, se vyrábějí syntézou zachycených emisí CO2 a z vodíku, vyrobeného pomocí obnovitelných zdrojů elektřiny nebo elektřiny vyráběné bez emisí CO2. Tato paliva při spalování v motoru uvolňují CO2 do atmosféry. Idea je v tom, že tyto emise se rovnají množství, jaké bylo při výrobě paliva z atmosféry odčerpáno, takže palivo je z hlediska emisí CO2 celkově neutrální.

 

Syntetická paliva lze používat v současných vozidlech s vnitřním spalováním a přepravovat je prostřednictvím stávajících logistických sítí pro fosilní paliva. To je dobrá zpráva pro dodavatele komponent do vozidel s vnitřním spalováním a společnosti, které přepravují benzin a naftu. Zastánci e-paliv tvrdí, že nabízejí cestu ke snížení emisí CO2 ze stávajícího vozového parku osobních automobilů aniž by bylo nutné nahrazovat každé vozidlo elektrickým.

 

Německo a Itálie chtějí od EU jasnější záruky, že prodej nových automobilů s vnitřním spalováním bude moci pokračovat i po roce 2035 pokud budou poháněny palivy s neutrálními emisemi CO2. Někteří politici, v čele s Fransem Timmermansem, ale tvrdí, že e-paliva by měla být vyhrazena pro těžko dekarbonizovatelná odvětví, jako jsou námořní a letecká doprava, která, na rozdíl od osobních automobilů, nemohou snadno fungovat na elektrický pohon s akumulátory.

 

Kdo syntetická paliva vyrábí?

Většina velkých výrobců automobilů jako na hlavní cestu ke snížení emisí CO2 z osobních automobilů sází na elektromobily s akumulátory jako technické řešení, které je již široce dostupné. Dodavatelé a velké ropné společnosti však e-paliva hájí, stejně jako někteří výrobci automobilů, kteří nechtějí, aby jejich vozidla zatěžovaly těžké akumulátory.

 

Syntetická paliva se zatím nevyrábějí ve velkém. V roce 2021 byla v Chile otevřena první komerční výrobna na světě, kterou podporuje automobilka Porsche a jejímž cílem je vyrábět 550 milionů litrů ročně, což odpovídá asi 0,4 milionu tun. Mezi další plánované závody patří Norsk e-Fuel v Norsku, který má začít vyrábět v roce 2024 a zaměřuje se na produkci leteckého paliva v množství kolem 25 milionů litrů ročně. (Pro srovnání: v roce 2021 bylo v EU podle statistik Evropské komise spotřebováno 70,4 milionu tun pohonných hmot na bázi ropy).

 

Kritici zdůrazňují, že výroba e-paliv je velmi nákladná a energeticky náročná. Podle článku v časopise Nature Climate Change z roku 2021 vyžaduje používání syntetického paliva v autě s vnitřním spalováním pětkrát víc elektřiny z obnovitelných zdrojů než provoz elektrického vozidla s akumulátorem. I zastánci této myšlenky připouštějí, že Evropa nebude mít dostatek volné obnovitelné energie pro výrobu syntetických paliv ve velkém měřítku a bude je muset dovážet z jiných regionů.

 

Výrobci automobilů, jako jsou Porsche a Mazda, tuto technologii podporují. Porsche vlastní podíl ve výrobci e-paliv HIF Global a je jediným odběratelem paliva z jeho pilotního projektu v Chile. BMW investovalo 12,5 milionu USD do startupu Prometheus Fuels, který se zabývá e-palivy, a zároveň investovalo miliardy dolarů do elektrické technologie s akumulátory. Další automobilky, včetně Volkswagenu a Mercedesu-Benz, mezitím daly jasně najevo, že sázejí výhradně na elektrická vozidla s akumulátory.

 

Velcí němečtí dodavatelé pro automobilový průmysl, jako jsou Bosch, ZF a Mahle, jsou členy průmyslové lobbistické skupiny eFuel Alliance, stejně jako velké ropné a plynárenské společnosti od ExxonMobilu po Repsol.