americké šrotovné: zisk nebo ztráta? | Aktuality | autoweek.cz

Americké šrotovné: zisk nebo ztráta?

Americké šrotovné: zisk nebo ztráta?

10.11.2009 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Systém slev na nové automobily CARS, jak se v USA říká šrotovnému, byl letos v létě navržen jako nezbytný a z hlediska nákladů efektivní způsob podpory ekonomiky a automobilového průmyslu. Spojil v sobě dva poněkud neslučitelné cíle.

Jedním z cílů CARS bylo podpořit nákup vozidel, která mnohem efektivněji využívají palivo, snížit spotřebu benzínu a emise. Po propadu prodeje během loňského podzimu však byl tento program vnímán také jako způsob, jak stimulovat ekonomiku a zabránit systémovému pádu automobilového průmyslu. Program byl spuštěn na konci července a vhledem k velkému zájmu si vyžádal další vládní finance. Díky němu ze silnic zmizely téměř tři čtvrtiny milionu starých automobilů a pick-upů, které nahradila nová, mnohem ekologičtější vozidla. Po svém spuštění získal okamžitě velkou oblibu a poptávka si vyžádala rozšíření mimořádného financování.

Jaké však byly konečné náklady? Celkově vzato to bylo 24 000 dolarů na jedno prodané auto, či odevzdaný vrak - podle toho, jak se na to díváte. Tento výdaj je o 6000 dolarů nižší, než průměrná cena transakce v tomto odvětví. Znamená to tedy, že program CARS byl o zhruba 20 % levnější než koupě automobilů, které by se jinak prodávaly přímo.

To, zda se jedná o dobrý obchod či nikoli, závisí na vašem pohledu na věc. Program CARS odstranil z ulic téměř tři čtvrtiny milionu automobilů způsobujících velké znečistění ovzduší. Zároveň do nich přivezl stejné množství nových automobilů, z nichž většina sice nepatří k těm nejhospodárnějším, ale díky moderním katalyzátorům mají rozhodně nižší emise.

Program pomohl churavějícímu automobilovému průmyslu včetně dodavatelských a prodejních sítí, které zaměstnávají stovky tisíc lidí. Analýza Edmunds však celou věc zlehčuje údajem, že pouze 125 000 vozů prodaných v rámci programu CARS by se jinak neprodalo. Analýza Edmunds uvedla, že zhruba 125 000 vozů z 690 000 vozů, čili 18 % z těch, které nahradily vraky odevzdané v rámci programu šrotovného, byly skutečným ziskem. Tento počet vozů by se podle Edmunds bez pobídky neprodal. Rozdělením 3 miliard dolarů, vynaložených na program vztažených na tento počet vozů, dostaneme náklady na jednu transakci ve výši 24 000 dolarů.

Dá se očekávat, že vláda nemá zájem vidět problematiku z tohoto úhlu pohledu, ale je poctivé zjistit skutečné náklady programu. Konec konců otázku, zda to stálo za to, je možné zodpovědět méně měřitelnými údaji o počtu zachráněných pracovních míst, továren, prodejen, které by se jinak během dalších měsíců neutěšeného prodeje dostaly za kritický bod.

Noviny Detroit News uvádějí, že číslo stanovené analýzou Edmunds je mnohem nižší než odhady Bílého domu (64 až 81 %), GM (72 %), Moody (60 %) a Fordu (20 až 30 %).

Nejvyšší šéf megaprodejce AutoNation podpořil Bílý dům slovy, "Politické názory stránky Edmunds poskvrnily jejich obvyklý nekompromisní přístup k výzkumu."

Když Edmunds zveřejnil své tvrzení, že program šrotovného stál 24 000 dolarů na každý automobil, který by se jinak neprodal, musel očekávat odvetu. Stěží však mohl očekávat tak ostrou odpověď z nejvyššího úřadu v zemi, Bílého domu. V blogu Bílého domu byla analýza Edmunds nazvána nepravděpodobnou a chybnou. Příspěvek vyvrací tvrzení Edmunds citováním zprávy Rady ekonomických poradců a obviňuje Edmunds, že senzační analýzu šrotovného zveřejnil jen kvůli získání pozornosti médií.

Bílý dům tvrdí následující. Finanční podpora v podobě šrotovného přivedla do prodejen další kupující, z nichž někteří si automobily koupili i bez finanční podpory. Americká ekonomika bude mít z programu užitek ve třetím čtvrtletí, neboť automobilky zvýší výdaje na doplnění skladů. Edmunds na vzkaz z Bílého domu okamžitě reagoval tím, že první záměr tvrzení poněkud divným a zvýšení výroby ve čtvrtém čtvrtletí přisuzuje nikoli programu šrotovného, ale pomalu rostoucímu celkovému prodeji. Vládním úředníkům pak radí, aby místo střelby na kurýra čerpali optimismus z faktu, že automobilový trh se zlepšuje rychleji, než naznačují současné ukazatele prodeje.