zkapalněný zemní plyn v dopravě | Trendy | autoweek.cz

Zkapalněný zemní plyn v dopravě

Zkapalněný zemní plyn v dopravě

05.12.2015 | Rybecký Vladimír | Trendy

Zemní plyn lze v dopravě využívat jak ve formě stlačeného plynu CNG, tak ve formě zkapalněného plynu LNG. Do roku 2030 bude v ČR nejméně 1300 LNG vozidel.
Český plynárenský svaz uspořádal v rámci veletrhu Czechbus 2015 worshop na téma LNG v kamionové a autobusové dopravě. V průběhu workshopu proběhne praktické představení plnicí stanice s kapalným zemním plynem (LNG) a autobusu na LNG. Workshopu se zúčastnili zástupci MPO, MŽP, ČEPRO, Gazprom Germania, GAZPROM Gas Engine Fuel, ČPS, Chart Ferox, Solbus, IVECO, E.ON a další.

Zemní plyn lze v dopravě využívat jak ve formě stlačeného plynu CNG (compressed natural gas), tak ale i ve formě zkapalněného plynu LNG (liquified natural gas). K praktickému využití LNG došlo poprvé v 50. letech v SSSR, kde plyn u nalezišť u Azovského moře byl použit k pohonu zemědělských traktorů.
 
Dnes se využívá LNG nejvíce v pozemní silniční dopravě a soustředí se na těžká nákladní vozidla. V Evropě se registrují už každý rok stovky těžkých tahačů na LNG. Výhoda úspory nákladů (ve srovnání s naftou) je v přepravním průmyslu silný argument. Nejvíce LNG vozidel jezdí v Číně, USA, Austrálii atd., v Evropě pak vozy na LNG jezdí ve Skandinávii, Španělsku, zemích Beneluxu, Velké Británii nebo Turecku.

Zkapalněný zemní plyn (LNG) jako palivo dosáhne do roku 2035 významného podílu v dopravě. Jeho největší potenciál je v silniční dopravě, kde se roční poptávka podle údajů CEDIGAZ odhaduje na 96 milionů tun za rok (MTPA).
 
V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, během příštího roku by se mělo otevřít v Evropě dalších 50. Do jejich výstavby se chystají i společnosti v České republice. V roce 2016 budou již v ČR první LNG stanice. „Pro celou Českou republiku by stačily tři stanice rozmístěné u hlavních tahů, popřípadě může zde být umístěna i zkapalňovací jednotka,“ říká Jiří Šimek, místopředseda Rady Českého plynárenského svazu (ČPS).
 
Do pěti až deseti let by se měl LNG v ČR začít využívat velmi výrazně, a to zejména pro nákladní a autobusovou dopravu, a v roce 2030 se odhaduje, že bude u nás jezdit nejméně 1300 LNG vozidel. Největší výhodou LNG v dopravě je celkový dojezd vozidel až 1200 km.

Dnes se využívá LNG nejvíce v pozemní silniční dopravě a soustředí se na těžká nákladní vozidla. V Evropě se registrují už každý rok stovky těžkých tahačů na LNG. Výhoda úspory nákladů (ve srovnání s naftou) je v přepravním průmyslu silný argument. Nejvíce LNG vozidel jezdí v Číně, USA, Austrálii atd., v Evropě pak vozy na LNG jezdí ve Skandinávii, Španělsku, zemích Beneluxu, Velké Británii nebo Turecku.

Největší výhodou LNG je, že kapalný zemní plyn zaujímá cca 600x menší objem než plynný zemní plyn. Zkapalněním se tedy objem zemního plynu zmenší třikrát více než při stlačení, a vůz na LNG dojede třikrát dále, než vozidlo se stejně velkou nádrží na CNG. Z Prahy tak kamion nebo autobus dojede na jedno natankování například až do Paříže. Toho již využívají společnosti jako např. DHL, UPS, Coca‐Cola, Tesco, Rolande, ASDA, Simon Loos, VOS Logistics aj. Na trhu jsou LNG vozy značky Iveco, chystá se vozy vyrábět i Volvo, Scania, MAN aj.

Velmi úspěšně se LNG také využívá pro vozové parky technických služeb nebo chladírenských aut, kde kapalný plyn slouží nejen jako pohonná látka, ale při odpařování i jako dodavatel chladu. Nevýhodou paliva LNG je, že i přes tepelně izolovanou nádrž se plyn při delší odstávce z vozidla odpařuje. Z tohoto důvodu není LNG vhodný pro osobní dopravu.