ani elektrické automobily nás nezachrání | Aktuality | autoweek.cz

Ani elektrické automobily nás nezachrání

Ani elektrické automobily nás nezachrání

09.09.2010 | Rybecká Ivana | Aktuality

Dlouholetý ekologický aktivista dr. David Suzuki není přesvědčen, že rozsáhlý přechod k elektrickým automobilům bude mít dostatečný vliv na naší kulturu dopravy.

Podle Davida Suzukiho (foto) je zřejmé, že nahrazení motorů s vnitřním spalováním elektrickými pohonnými jednotkami zajisté sníží přímé znečistění způsobované jedoucími vozidly, avšak celkový dopad způsobu naší přepravy, tak jak se vyvinul během minulého století, je mnohem větší než to, co vychází z výfuku.

Již jen samotná výroba desítek milionů vozidel ročně je energeticky velmi náročná, a to počínaje těžbou a zpracováním nerostných surovin až po odstranění vozidla. Pak je zde prostor, který vozidla zabírají při parkování nebo pohybu (či stání v kolonách). Vzhledem k průměrné obsazenosti automobilu 1,5 člověka, je množství materiálu a prostoru, který se musí pohybovat po silnici z místa A do místa B, v nesmyslném nepoměru.

Suzuki je přesvědčen, že musíme uvažovat o naší celkové závislosti na osobní dopravě, a to zejména v městském prostředí s velkou hustotou obyvatel. Zlepšení související s prosazováním hromadné dopravy při řešení problémů s kolonami mají před sebou ještě dlouhou cestu.

Existují i jiné alternativy. Suzuki je sice nezmiňuje, nicméně automobilky jako GM zkoumají možnosti budoucí přepravy prostřednictvím vozidel jako jsou koncepty EN-V a studenti MIT již před lety vytvořili vizi hromadného automobilu. Takovéto vozy a programy pro sdílení automobilů jako Zipcar, by mohly omezit fyzickou přítomnost dopravy a přitom udržet její flexibilitu a zachovat její osobní charakter.

Ať už se nakonec stane cokoli, současný stav je zajisté neudržitelný.