cebia summary 1/2017 | Aktuality | autoweek.cz

Cebia Summary 1/2017

Cebia Summary 1/2017

09.05.2017 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel: společnost Cebia provedla analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první čtvrtletí 2017, jejímž cílem je analýza struktury a identifikace trendů trhů s ojetými vozidly.
Jednotlivé sledované parametry byly vyhodnoceny na vzorcích prodaných ojetých vozidel a byly doplněny z dat Svazu dovozců automobilů (SDA), importérů vozidel, informací zveřejněných autobazary, z interních dat a zkušeností společnosti Cebia a z dalších zdrojů.
 
Vývoj počtu dovážených ojetin
První čtvrtletí letošního roku 2017 bylo ve znamení pokračujícího růstu počtu dovážených ojetých vozidel. Růst dovozu ojetých vozidel ze zahraničí nastal od počátku roku 2015. Letos se podle údajů Svazu dovozců automobilů (SDA) v období od ledna do března dovezlo do ČR 38 252 ojetých vozidel.
 
Dobrou zprávou je, že tempo růstu se zpomaluje. V prvním čtvrtletí 2015 činil meziroční nárůst 24 %, v roce 2016 8 % a letos ve stejném období objem dovozů rostl jen o 4 %. Špatnou zprávou pro české motoristy (a nejen pro ně) je, že podíl vozidel starších 10 let se stále zvyšuje a činí již 53,35 %. Dochází tak k dalšímu stárnutí českého vozového parku, což má vliv nejen na jeho kvalitu, ale i na životní prostředí a na bezpečnost silničního provozu.
 
„Nelze samozřejmě tvrdit, že všechny dovážené ojeté vozy jsou špatné, ale podle statistiky Svazu dovozců automobilů (SDA) je nadpoloviční většina těchto vozů starší 10 let, což způsobuje další stárnutí českého vozového parku se všemi dopady na ekologii a bezpečnost silničního provozu. Dovážené ojetiny jsou rovněž více rizikové z pohledu zákazníků, protože k nim většinou není doložená jejich historie, což v důsledku umožňuje jejich masivní stáčení,“ komentuje ředitel společnosti Cebia Martin Pajer.
 
Původ vozidel
Zákazníci kupovali v prvním čtvrtletí převážně vozidla českého původu (76 %). Z dovážených vozidel převažují země německého a italského původu.
 
Cebia provedla prověření země původu u více než 70 000 VIN náhodně vybraných dovážených ojetých vozidel aktuálně nabízených na inzertních portálech. Analýza ukázala, že třetina vozidel ve skutečnosti pochází z jiné země, než uvádí prodejce v inzerci. Motivace tohoto podvodu je zřejmá: na české zákazníky působí daleko lépe a důvěryhodněji auto, které jezdilo v Německu nebo Rakousku, než např. v Řecku nebo Chorvatsku.
 
Původ vozidel
76 % ČR
14 % Německo
6 % Itálie
4 % ostatní
 
Udávaný stav kilometrů na tachometru
Polovina vozidel prodaných v prvním čtvrtletí letošního roku měla uvedený stav tachometru mezi 100 000 a 200 000 km. Průměrný počet ujetých kilometrů udávaný při prodeji byl ve sledovaném období 164 000 km. Vzhledem k průměrnému stáři prodaných vozidel, které letos přesáhlo 10 let, by měl reálný počet najetých kilometrů přesáhnout 200 000 km.
 
Rovněž vzhledem k tomu, že zhruba 40 % vozidel bylo v daném období průměrně stočeno o 100 000 km, lze dopočítat skutečný průměrný stav najetých kilometrů u prodávaných vozidel na hodnotu přesahující 202 000 km. Za stočené vozidlo pokládá Cebia takové, jehož stav počtu najetých kilometrů podle naší evidence klesl v průběhu jeho provozu minimálně o 20 000 km a nejedná se přitom o chybně zapsaný údaj, tedy lidskou chybu.
 
Udávaný stav km na tachometru
24 % do 100 000 km
50 % 100 001-200 000 km
26 % nad 200 000 km
 
Stav vozidla udávaný při prodeji
Podle údajů prodejců ojetých vozidel byla naprostá většina letos prodaných vozidel v perfektním nebo velmi dobrém stavu – celkem 86 %, což lze chápat spíše jako údaj, jehož cílem je zvýšit šance prodeje. Havarovaných vozidel bylo jen do 1 %. Tyto údaje nemohou odpovídat realitě a jsou dalším důkazem snahy prodejců oklamat zákazníky a zatajit předchozí havárie vozidla.
 
Stav vozidel
44 % perfektní
42 % velmi dobrý
12 % dobrý
1 % havarovaný
1 % na náhradní díly
 
Prodejní cena
Dlouhodobě převládá zájem zákazníků o vozy v cenové kategorii do 200 000 Kč. Podíl těchto vozidel na prodejích v prvním čtvrtletí 2017 činil 63 %. Průměrná cena ojetých vozidel prodaných v období ledna až března byla 189 200 Kč.
 
Prodejní cena
30 % do 100 000 Kč
33 % 100 001-200 000 Kč
22 % 200 001-300 000 Kč
15 % nad 300 000 Kč
 
Doba prodeje
Ve sledovaném období prvního čtvrtletí letošního roku se prodloužila průměrná doba prodeje ojetiny z loňských 60 dní na 68 dní. Příčinou je pravděpodobně chladnější zima, během níž zákazníci odkládali koupi auta.
 
Výrazně (44 %) vzrostlo využívání systému Cebia Report pro podporu inzerce, který zkracuje dobu prodeje průměrně o 10 dní. Systém Cebia Report je využíván především na inzertním portálu Sauto.cz, kde počet vozidel inzerovaných s Cebia Report vzrostl z loňských 5000 vozů na aktuálních 7200 vozů s tímto certifikátem.
 
Doba prodeje
42 % do 30 dní
22 % 31-60 dní
36 % déle než 60 dní