přijetí nových řešení je založeno na důvěře | Trendy | autoweek.cz

Přijetí nových řešení je založeno na důvěře

Přijetí nových řešení je založeno na důvěře

03.06.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Při příležitosti 62. mezinárodního kolokvia pořádaného společností Robert Bosch v Boxbergu se nám naskytla příležitost promluvit si o problematice, vyplývající z používání nových systémů komunikace v automobilech se členem představenstva Dr. Markusem Heynem.
Dr. Markus Heyn na kolokviu přednesl velmi zajímavý příspěvek věnovaný síťovému propojení automobilů. Ukázal, co vše v této oblasti společnost Bosch svým partnerům nabízí, jaké přínosy z toho vyplývají především s výhledem na budoucí automatizaci řízení, ale nepominul ani potřebu transparentnosti při zacházení s daty. Mj. i o tom jsme vedli náš rozhovor.
 
V poslední době jsme svědky velkého boje především mezi německými automobilkami, do značné míry podporovanými i spolkovou vládou, a americkými technologickými společnostmi, jako jsou Google nebo Apple, o to, kdo bude mít pod kontrolou data získávaná při provozu automobilů vybavených nejnovějšími systémy konektivity. Jak se k tomuto sporu staví společnost Bosch?
"Náš záměr je takový, že chceme, aby si zákazník sám rozhodl, jakým způsobem se budou data používat a uchovávat. V minulosti se lidé příliš nestarali o to, co se stane s daty, která nevědomky sdílejí při používání chytrých telefonů. Uvědomujeme si ale, že citlivost v této oblasti roste. Pro nás se jedná o princip, že u všech služeb, které budeme poskytovat, necháme vždy zákazníka rozhodnout, zda chce přenášet data a musí vědět, jaké jsou účely, ke kterým je použijeme. Vždy, když zákazník řekne ne, nechci data dále poskytovat, přestaneme je shromažďovat. Takové je naše pojetí. Jak to budou dělat ostatní společnosti je na nich."
 
Pokud jde o chytré telefony, technologie se rychle mění, vývoj jde rychle kupředu, takže pokud chceme udržovat tempo vývoje, tak jsme nuceni si po pár měsících pořizovat stále nové přístroje. Jenže něco takového není to možné udělat s automobily. Navíc po třech až šesti letech začíná jejich druhý život jako ojetin. Jak to bude v budoucnosti vypadat s konektivitou u stárnoucích automobilů?
"Máte pravdu, že vozidlo má delší životnost a hodnotu než chytrý telefon. Na druhou stranu, pokud budeme schopni vozidlo propojit chytrým způsobem, tak budeme moci modernizovat funkce vozu z hlediska médií, ale také jeho funkčnost vzhledem k řidiči již v průběhu první doby životnosti vozu. A to je něco, co můžeme uvítat. Čím více budeme schopni navrhnout takováto propojená řešení, tak to řidiči ocení. Musí to být provedeno chytrým způsobem, protože když za to bude řidič platit, tak musí vědět, že to má smysl. Řada aktualizací se však dát provést v rámci uspořádání, které mají vozy již dnes. Nemyslím si, že budeme potřebovat dodatečně instalovat velké množství čidel. Pro některé účely je potřebujeme, například pokud jde autonomní řízení, ale řada věcí se dá udělat pomocí informací, které již v automobilu zjišťujeme nyní."
 
Podobná otázka se týká zabezpečení komunikujících systémů. Také zde se rizika a odpovídající ochrana rychle vyvíjejí a automobily s tímto vývojem nemohou tak snadno držet krok. Není přece možné jezdit každý půlrok do servisu kvůli instalaci nového firewallu a aktualizaci zabezpečení. Jste si jist, že se to vše dá udělat online?
"Ano, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je, jaký hardware je zapotřebí pokud jde o čidla a ochranné přístupové brány. Myslíme si, že zde můžeme nabídnout něco, co je dostatečně chytré a bezpečné. A software můžeme modernizovat. Již nyní pracujeme s modernizacemi v průběhu let, takže můžeme modernizovat bezpečnostní software v průběhu let. Věříme, že po technické stránce je to schůdné, ale samozřejmě bude nezbytné modernizovat software zabezpečení. To bude nutné zajistit."
 
Řada lidí se obává velkého nebezpečí v souvislosti s hackery, kteří se mohou přes tyto sítě dostat do systému CAN BUS a zasáhnout do řízení vozidla. Takový zásah by mohl být velmi nebezpečný. To je mnohem závažnější riziko, než zavirovaný počítač.
"Tyto aktualizace ochranných systémů můžeme poskytovat i v normální síti Bosch Car Service. Věřím, že nakonec to nebudeme moci ignorovat a budeme muset přijít s řešením. Svět se ale nezastaví jen proto, že máme obavy. Takže jediný způsob, jak na to reagovat, je přijít s chytrým řešením z naší strany, aby bylo jasné, že řešení konektivity je možné používat a spravovat bezpečným způsobem.  Pro nás je přijetí takových řešení založeno na důvěře. Když lidé nebudou použitým řešením věřit, nebudou je používat. To je jasné. To se týká i jiných řešení v automobilu. Když nebudu věřit svému vozidlu, tak nepoužiji asistované řízení. Takže je to úplně stejné. Musíme lidi přesvědčit."
 
Spolupracujete se specializovanými společnostmi, zabývajícími se vývojem antivirových programů a ochraně proti hackerům?
"S ostatními společnostmi spolupracujeme, ale ne ve formě společných projektů. V minulosti jsme několik společností koupili a v současnosti máme vlastní Středisko pro způsobilost a zabezpečení v rámci společnosti Bosch. To se zabývá nejen automobilovým průmyslem, ale souvisí také s energií, chytrými telefony a průmyslem. Specializuje se na to naše společnost Bosch escrypt Security. Je to tedy něco, co jsme již zavedli a pracuje na tom mnoho lidí. Jsou tam i lidé, kteří mají na starosti hackery. Ale samozřejmě s dalšími firmami spolupracujeme."

Ve 2. části rozhovoru s Dr. Heynem se podíváme na čisté turbodiesely a alternativní paliva
  • Přijetí nových řešení je založeno na důvěře
  • Přijetí nových řešení je založeno na důvěře
  • Přijetí nových řešení je založeno na důvěře
  • Přijetí nových řešení je založeno na důvěře