dkv potvrzuje pozitivní trend české ekonomiky | Aktuality | autoweek.cz

DKV potvrzuje pozitivní trend české ekonomiky

DKV potvrzuje pozitivní trend české ekonomiky

13.10.2010 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Společnost DKV Euro Service hodnotí nejen výkony kamionové dopravy, ale na jejich trendech i celou ekonomiku. Také opět upozorňuje na mnohamiliardové ztráty způsobené letošním zvýšením spotřební daně z pohonných hmot.

Společnost DKV nabízí široké portfolio služeb pro provozovatele nákladní dopravy. Nejznámější jsou její karty umožňující nejen platbu u 38 000 čerpacích stanic po celé Evropě, ale také hrazení servisních prací u 7500 smluvních servisů. Významné usnadnění provozu ale přináší i možnost platby mýtného a zajištění služeb u většiny společností provozujících trajekty. V neposlední řadě DKV také vyřizuje povolení pro dopravu nadměrných nákladů po Evropě.

V České republice společnost DKV Euro Service spolupracuje s 1200 firmami, což představuje poskytování služeb pro asi 15 000 kamionů. Po celé Evropě je to více než milion aut, tedy vskutku velké množství pro statistické sledování nejrůznějších trendů. A protože trendy v dopravě korelují s trendy vývoje ekonomiky, umožňují tato data i zamyšlení v mnohem širším měřítku.

Podle poznatků DKV Euro Service výkon kamionové dopravy v České republice klesal v roce 2009 a ještě i v prvním pololetí 2010. Teprve ve třetím čtvrtletí došlo k mírně pozitivnímu růstu. Podle DKV to svědčí o tom, že se česká ekonomika už probudila a pokud nenastanou problémy v Německu neměla už by se v nejbližších měsících vracet do recese a kontinuálně růst.

DKV ale upozorňuje na skutečnost, před níž varovala už počátkem roku. Představy Ministerstva financí, že získá více prostředků zvýšením spotřební daně na pohonné hmoty se nenaplnily a došlo naopak k významnému poklesu výběru této daně. Protože cena pohonných hmot v České republice překonala ceny ve všech okolních zemích, provozovatelé kamionové dopravy přenesli nákup pohonných hmot do jiných zemí. V důsledku toho výběr spotřební daně poklesl o 10,5 %, což za devět měsíců představuje ztrátu proti loňskému roku 3,47 miliardy Kč. Pokles ve výběru daně nastal i přesto, že objem kamionové dopravy na území České republiky vzrostl o 16 %. Finanční ztráta je tedy více než dvojnásobná a ani zdaleka ji nevyrovnalo zvýšení mýtného. Navíc k uvedené hodnotě je potřeba přičíst ještě pokles na výběru DPH ale i další daňové ztráty způsobené poklesem zisku i obratu českých firem závislých na kamionové dopravě. Čeští dopravci hledají řešení ve větším použití nafty s větším podílem bionafty, která je ale opět zatížena nižší sazbou daně.

Nezodpovědné a nedomyšlené rozhodnutí Ministerstva financí, před nímž většina odborníků předem varovala, tak způsobilo mnohamiliardový propad ve výběru daní. Přesto se zatím nezdá, že by vláda v dohledné době hodlala tento problém řešit.

 

Tisková zpráva

DKV potvrzuje pozitivní trend české ekonomiky

"Bereme-li dopravní výkony jako věrohodný indikátor stavu ekonomiky, pak naše data za poslední měsíce potvrzují jasnou změnu trendu a poměrně vysoký růst," říká Ondřej Pavlík, výkonný ředitel české pobočky DKV Euro Service, největší evropské servisní společnosti pro dopravce. "Po citelném poklesu v roce 2009 a prvním čtvrtletí roku 2010 zaznamenáváme u našich českých zákazníků rostoucí objemy tankování - v srpnu to bylo o 3,5 %, v září se tempo růstu zvýšilo meziročně o 6,8 % a zatím částečná čísla za říjen naznačují podobný trend." Nárůsty jsou opraveny o obchodní vlivy jako akvizice nových zákazníků a ukazují tedy skutečný obraz stavu dopravců na českém trhu. Mezi zákazníky tankujícími s kartami DKV patří největší české přepravní společnosti. DKV obsluhuje zhruba 30 % českého trhu a agregovaná data jsou proto zcela reprezentativní.

Odhady analytiků o růstu českého hospodářství pro letošní rok se zatím pohybují okolo 1,6 %. "Naše prognóza nárůstu dopravních výkonů je poněkud optimističtější, očekáváme celoroční růst kolem 5 %," uvádí O. Pavlík. Protože DKV operuje ve většině evropských zemí, má k dispozici srovnatelná data od svých zákazníků i ze zahraničí. Největší relativní nárůst DKV eviduje v září v Maďarsku: 14,2 %, následuje Nizozemsko se 13,4 % a právě Česká republika se 6,8 %. V Německu vzrostlo tankování zákazníků DKV o 1 % a naopak v Polsku došlo k poklesu o 3,8 %. Celkový nárůst tankování u bezmála 90 000 evropských zákazníků DKV dosáhl v září 3,9 %.

Na českém trhu pokračuje vzhledem k vysoké ceně nafty trend přesunu tankování do zahraničí. V současné době se do zahraničí přesunulo již 27 % objemu tankování, a to nejvíce na Slovensko, kde je nafta o 10 % levnější, dále do Polska a Rakouska.

Další ze způsobů, jak snížit vysoké náklady na pohonné hmoty, vidí rostoucí počet dopravců v přechodu na směsnou naftu. "Zde registrujeme zajímavý rozdíl: zatímco u nás dopravci testují a postupně zavádějí tankování směsné nafty s 31 % biosložky, v zahraničí se daleko častěji používá rovnou čistá bionafta," uvádí O. Pavlík. "Moderní vznětové motory tuto možnost již umožňují."

Novinkou, která umožní dopravcům lépe kontrolovat provozní náklady a poskytovat aktuální údaje o jejich flotilách, je on-line analytický nástroj DKV eReporting, který česká pobočka DKV zavádí od konce října. eReporting na kliknutí poskytuje detailní reporty a analýzy o:

* transakčních datech z celé sítě 36 tisíc stanic DKV po Evropě;

* průjezdech mýtných bran;

* překročeních limitů nastavených dispečerem pro každý vůz;

* emisích CO2 .

eReporting je nástroj, který umožní majitelům a dispečerům nejenom kontrolovat nekonečná transakční data na úrovni každého vozidla, ale hlavně kontrolovat jen ta, která systém vyhodnotí jako překročení nastavených limitů. A to např. vícečetná denní tankování, nadměrná tankování, překročení mýtných limitů, tankování na jiných než vybraných čerpacích stanicích, apod. Přidanou hodnotou bude jen uživatelova selektivní kontrola problematických dat, nikoli celku, což povede k vyšší efektivitě kontrolních mechanismů a finančním úsporám.

Zákazníkům DKV při úspoře nákladů výrazně pomáhá karta DKV, která umožňuje tankovat u téměř 36 000 čerpacích stanic po celé Evropě, stejně jako čerpat řadu dalších služeb. Karta DKV přináší výrazné úspory jak při tankování, tak i při úhradě mýtného. Dalším plusem pro firemní finance je benefit v podobě až měsíčního odkladu úhrady. Tím se dopravcům vylepšuje cash-flow. Pokud zároveň dopravce využije program DKV Net Invoicing Program (= fakturace netto), na jeho měsíční faktuře už se objeví částka za tankování, mýtné a další služby v cizině s odečtenou DPH.

Informace o cenách nafty v Evropě poskytuje informační systém DKV na www.dkv-euroservice.com, kde pro přihlášené uživatele plánovač trasy DKV Route Planner zároveň vyhledá tři nejlevnější čerpací stanice na trase. Na stránkách jsou k dispozici i přehledy aktuálních cen nafty u důležitých DKV stanic a průměrné ceny v evropských zemích, včetně srovnání cen v Evropě. DKV Euro Service spolupracuje jen s velkými a prověřenými partnery, takže riziko natankování nekvalitní nafty je minimální.