evropský parlament proti biopalivům | Aktuality | autoweek.cz

Evropský parlament proti biopalivům

Evropský parlament proti biopalivům

01.03.2015 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zatímco výbor Evropského parlamentu ENVI schválil snížení hranice podpory pro biopaliva, vláda ČR bude pokračovat s daňovými úlevami.
Den poté, co vláda ČR schválila další daňové zvýhodnění pro biopaliva, rozhodl Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) biopalivům podporu omezit.

Výbor ENVI schválil návrh finského europoslance Nilse Torvaldse o snížení podpory pro biopaliva 1. generace a postupném omezování jejich použití. Výbor ENVI chce současně podpořit biopaliva druhé generace (vyráběná na bázi mořských řas a odpadů), jejichž spotřeba v dopravě má do roku 2020 dosáhnout 1,25 %.

Současná legislativa vyžaduje, aby členské státy EU zajistily, že biopaliva budou do roku 2020 zajišťovat minimálně 10 % spotřeby energie v dopravě. Ve schváleném návrhu zákona europoslanci říkají, že objem biopaliv 1. generace (vyráběných z potravinářských plodin) by neměl přesáhnout 6 % konečné spotřeby energie v dopravě do roku 2020. Současně by to mělo znamenat, že členské státy nebudou po roce 2020 moci dotovat tento typ biopaliv.

Výbor ENVI tedy konečně vzal na vědomí tvrzení ekologů, že biopaliva 1. generace ve skutečnosti životnímu prostředí neprospívají a množství emisí skleníkových plynů při jejich používání roste v důsledku rostoucího využívání zemědělské půdy k produkci plodin pro výrobu biopaliv.

V roce 2008 Evropský parlament schválil pro podporu rozvoje použití biopaliv dotace ve výši 10 miliard eur ročně do roku 2020. Podle dostupných údajů ale členské státy investovaly trochu méně - v roce 2011 to bylo 6 miliard eur.

Rozhodnutí výboru ENVI správně identifikuje využití půdy, nikoliv jen druh plodiny, jako klíčový parametr z hlediska ochrany životního prostředí při výrobě biopaliv.

Paradoxně pouhý den před tím vláda ČR schválila na návrh Ministerstva financí ČR novelu zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních, v níž prodlužuje platnost daňových úlev v rámci Víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let 2015–2020. V současné době jsou daňová zvýhodnění poskytována na základě programu, jehož účinnost končí letos 30. června. Novela by měla platit od 1. 7. 2015. Daňová zvýhodnění biopaliv musela být dodatečně upravena s ohledem na výhrady Evropské komise vůči způsobu výpočtu navrhovaných daňových zvýhodnění.

Zákon určuje, že biosložku má obsahovat benzin a nafta - v benzinu by mělo být minimálně 4,1 % biolihu a v naftě 6 % bionafty. Dotována daňovými úlevami jsou i biopaliva E85 a bionafta.

Státní podpora biopaliv v ČR neustále roste. Zatímco před pěti lety představovala 723 milionů Kč, v roce 2013 už to bylo 1,5 miliardy Kč a za loňský rok se předpokládá podpora ve výši 1,64 miliardy Kč. Letos chce stát poskytnout na podporu biopaliv 1,69 miliardy Kč a v roce 2020 až 2,14 miliardy Kč. Mezi největší dodavatele biopaliv v ČR patří společnosti ze skupiny Agrofert, kterou vlastní ministr financí Andrej Babiš.