ford a volvo cars chtějí zákaz spalovacích motorů | Aktuality | autoweek.cz

Ford a Volvo Cars chtějí zákaz spalovacích motorů

Ford a Volvo Cars chtějí zákaz spalovacích motorů

18.05.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Automobilky Ford, Volvo Cars a široká průmyslová koalice apelují na EU, aby zajistila, že všechna nová auta a dodávky budou mít od roku 2035 nulové emise a aby stanovila povinné cíle nabíjecí infrastruktury.
Výrobci automobilů Ford a Volvo Cars se připojili k 26 dalším společnostem ve veřejné výzvě zákonodárcům EU před rozhodujícími hlasováními a apelují na ně, aby EU ukončila prodej spalovacích motorů do roku 2035. Široká meziodvětvová koalice apeluje na EU, aby zajistila, že všechna nová auta a dodávky v Evropě budou mít od roku 2035 nulové emise a aby stanovila povinné cíle pro infrastrukturu dobíjení.
 
Tvrdí, že termín zákazu pro nové motory na fosilní paliva je nutný, aby se zajistilo, že poslední auta a dodávky poháněné spalovacími motory budou mimo provoz do roku 2050, kdy EU požaduje, aby Evropa dosáhla čistých nulových emisí.
 
Zatímco 15 značek automobilů se dobrovolně zavázalo, že v příštím desetiletí budou v Evropě prodávat pouze elektromobily, signatáři říkají, že je na rozhodovacích orgánech EU, aby to odráželi v regulaci vozidel, a zajistili tak jistotu plánování pro průmysl, ale také pro poskytovatele infrastruktury a zákazníky v EU plynulý přechod na elektromobily.
 
Dopis je určen poslancům Evropského parlamentu a vládám EU, když rozhodují o nových pravidlech pro čistá auta, včetně návrhu Evropské komise, aby se od roku 2035 mohly v celé EU prodávat pouze nové osobní a lehké užitkové automobily s nulovými emisemi – a nikoli hybridy. Signatáři výslovně podpořit tento návrh Evropské komise.
 
Předseda Ford Europe Stuart Rowley řekl: „Ve Ford in Europe věříme, že svoboda pohybu jde ruku v ruce s péčí o naši planetu a o sebe navzájem. Proto se v souladu s touto výzvou, iniciativou COP26 RouteZero a naším závazkem v oblasti klimatu v Paříži zaměřujeme na všechna vozidla Ford, aby do roku 2035 měla nulové emise. K úspěšnému dosažení tohoto cíle musí politici EU také stanovit povinné vnitrostátní cíle pro bezproblémovou infrastrukturu elektrického nabíjení, která bude odpovídat rostoucí poptávce po elektrických vozidlech a umožní evropským spotřebitelům a podnikům plně využívat výhod života v digitálním světě.“
 
Elektromobily, které již tvoří 10 % aut prodaných v celé EU, jsou podle signatářů snadno dostupným řešením klimatických emisí a nebezpečného znečištění ovzduší. Osobní automobily a dodávky jsou zodpovědné za 15 % všech emisí CO2 a jsou také největším zdrojem znečištění oxidem dusičitým, který podle odhadů Evropské agentury pro životní prostředí způsobuje v Evropě více než 40 000 předčasných úmrtí ročně.
 
Generální ředitel společnosti Volvo Cars Jim Rowan řekl: „Volvo Cars plánuje stát se do roku 2030 plně elektrickou automobilkou a podporuje ukončení prodeje vozů na fosilní paliva v Evropě do roku 2035. To by bylo nejen v souladu s cíli Pařížské dohody, která vyžaduje 100% prodej vozidel s nulovými výfukovými emisemi v Evropě do roku 2035, ale je to právě ta správná věc. Okno, abychom se vyhnuli nejhorším dopadům globálního oteplování, se rychle zavírá. V tomto kritickém okamžiku je nyní čas, aby EU znovu potvrdila své vedoucí postavení v boji proti klimatu.“
 
„Stanovení konečného data pro prodej aut na fosilní paliva nastartuje systémovou transformaci v evropském automobilovém průmyslu a učiní z něj globálního lídra v klíčovém sektoru pro čistou nulovou budoucnost,“ uvedly společnosti, mezi které patří také energetické společnosti Iberdrola a Vattenfall, a podniky, které provozují velké vozové parky, jako jsou Curych a Sanofi.
 
Generální ředitel InCharge a viceprezident pro e-mobilitu Vattenfall Tomas Björnsson: „Jsme rádi, že podporujeme otevřenou výzvu vládám EU a Evropskému parlamentu, abychom zajistili, že všechna nová auta a dodávky v Evropě budou mít od roku 2035 nulové emise. Umožnit společnost bez fosilních paliv a elektrifikace odvětví dopravy je důležitým prvkem tohoto přechodu. Trh s elektromobily bude v nadcházejících letech nadále dospívat a Vattenfall společně s partnery přispěje k ambiciózním cílům EU dalším budováním jedné z největších dobíjecích sítí v Evropě. Abychom šli do řeči a snížili emise v našich provozech, máme ambici elektrifikovat náš vlastní vozový park do roku 2030.“
 
Automobily se spalovacími motory jsou také zodpovědné za zhruba třetinu veškerého dovozu ropy do Evropy. Přechod na silniční dopravu bez fosilních paliv by podle signatářů zvýšil energetickou bezpečnost kontinentu a ušetřil by miliardy eur, které ročně posílá do zahraničí za ropu.
 
Evropský parlament a vlády EU rozhodnou o svém stanovisku k cíli pro vozidla s nulovými emisemi do roku 2035 v červnu. Po jednáních se očekává, že konečný zákon bude přijat na podzim.
 
Dopis podepsaly společnosti: Allego, An Post, Arrival, AVERE, Ball, ChargePoint, Currys, Danfoss, EDP, EVBox, FastNed, Ford, Greenway, Grundfos, Iberdrola, LeasePlan, Li-Cycle, Novo Nordisk, Sanofi, SAP Labs in France, Solar Group, Tesco, Uber, Unilever, Vattenfall, Volvo Cars, Vulcan a Zurich.