home office už jednou provždy? | Aktuality | autoweek.cz

Home office už jednou provždy?

Home office už jednou provždy?

23.10.2020 | | Aktuality

Kromě majitelů kanceláří by na to nejvíce doplatily restaurace, výrobci papíru či dodavatelé formálního oblečení.
Počet hodin strávených prací z domova se letos kvůli koronavirové pandemii celosvětově rapidně zvýšil.  Většina zaměstnanců si home office pochvaluje a průzkumy Leibnizova Centra pro Evropský Ekonomický Výzkum (ZEW) a IFO institutu ukazují, že mnoho firem plánuje v častějším využívání práce z domova pokračovat i po skončení koronavirové krize.
 
To, co pro miliony lidí, kteří najednou denně nepotřebují dojíždět do práce, znamená vítanou změnu, ale může být pro řadu dodavatelů a poskytovatelů služeb likvidační. Mezinárodní úvěrová pojišťovna Atradius identifikovala odvětví, jež jsou z tohoto pohledu nejohroženější. Z analýzy vyplývá, že riziko nedobytných pohledávek v důsledku širokého využívání home office vzrostlo nejen u majitelů kanceláří, ale i v dalších oblastech podnikání navázaných na kancelářskou práci.
 
„Ke svému původnímu pojetí pracovního procesu se po skončení koronavirové pandemie pravděpodobně vrátí jen málo společností. Minulé měsíce ukázaly, že práce z domova je výhodnější a mnohdy efektivnější pro obě strany - firmy i zaměstnance. Výrazný pokles produktivity práce, kterého se mnozí zaměstnavatelé obávali, až na výjimky nenastal,“ říká ředitelka pobočky Atradius pro ČR Markéta Stržínková.
 
Menší kancelářská plocha
Příznivý vývoj na jedné straně s sebou ovšem nese i rizika pro odvětví průmyslu a služeb přímo závislá na velkém počtu zaměstnanců dojíždějících za prací. V první řadě jde zejména o majitele a pronajímatele kancelářských prostor. Řada firem v posledních měsících zjistila, že díky využití home office nebude do budoucna nutné využívat kanceláře pro tolik zaměstnanců jako dosud. Úspory na nájemném však budou chybět investorům, kteří jsou na výnosech z pronájmu závislí. Investoři si zvykli na atraktivní výnosy z realitního trhu v České republice, které se však nebudou opakovat. Konečný dopad se bude lišit v závislosti na lokalitě, dá se ale předpokládat, že někteří majitelé kanceláří budou rizikem platební neschopnosti vážně ohroženi.
 
Méně obědů v restauracích, papíru do tiskárny i formálního oblečení
Trvale prázdné kanceláře by podle zjištění pojišťovny Atradius způsobily dramatický propad tržeb provozovatelů jídelen a restaurací v administrativních čtvrtích, a to především proto, že by dlouhodobě prodávali podstatně méně obědů.
 
„Při současném scénáři vývoje epidemie se riziko vzniku platební neschopnosti a úpadku v relativně krátkém čase podstatně zvyšuje. Už tak jsou přitom mnozí majitelé restauraci finančně vyčerpáni a nová omezení pro ně jsou likvidační,” říká Stržínková.
 
Analýza pojišťovny Atradius dále ukázala, že problémy se hromadí i v papírenském průmyslu. Práce z domova totiž výrazně urychluje proces digitalizace procesů, při nichž byl dosud stále ještě používán papír. Jistou naději pro výrobce slibuje orientace na papírové obaly, které mají nahradit plasty, a také zvyšující se zájem o obaly pro online zásilky.
 
Navíc klesá poptávka po společenském oblečení. Např. v Německu Atradius hodnotí textilní průmysl jako jedno z nejohroženějších odvětví, v nichž může rychle dojít k vzniku platební neschopnosti. Očekává se, že hrubá přidaná hodnota u tohoto odvětví letos klesne meziročně o 13 %. Klesající trend přitom byl u tohoto odvětví patrný i v předchozích letech.
 
Informační a komunikační technologie na vzestupu
Prospěch z trvale se rozšiřující práce z domova naopak bude mít odvětví informačních a komunikačních technologií, které jako jedno z mála zažívá nárůst tržeb v oblasti prodeje laptopů, mobilních telefonů, pevných telekomunikačních zařízení, softwaru nebo z řešení poskytujících přenos dat.  Mezi vítězi budou také společnosti, které nabízejí produkty a služby pro domácnosti, protože mnoho domácích pracovišť musí být kvůli práci z domova opraveno a dovybaveno.