dvojitá oslava | Aktuality | autoweek.cz

Dvojitá oslava

Dvojitá oslava

20.05.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

V hotelu Čertousy se sešli představitelé asociací SISA a SAČR se zástupci médií, aby si připomenuli výročí 20 let od založení obou profesních sdružení.

V letošním roce si připomínáme 20 let od založení Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky SISA a Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR SAČR.

Prezidenti SISA Jiří Sýkora a SAČR Ing. Josef Lhoták na úvod svých vystoupení připomenuli začátky obou sdružení. Obě vznikala v období rozmachu obchodu s automobily s velkými tržbami, z nichž těžil i aftermarket. Vzhledem k chybějící legislativě ale situace na trhu nebyla moc přehledná. Proto vznikla obě profesní sdružení, aby napomohla vytvořit přehlednější prostředí pro jejich podnikání. Dnes je situace do značné míry opačná - už delší dobu trvá úbytek práce, prodejci i servisy musejí žít z minimálních marží, ale legislativní mantinely jsou jasně dané.

Důležitou roli v oblasti údržby opravárenství motorových vozidel stejně jako v distribuci a používání náhradních dílů hraje samozřejmě Nařízení Komise (EU) číslo 461/2010 neboli Bloková výjimka, ale také opravárenská doložka "Eurodesign", která významnou měrou limituje její dosah. To znamená, že se prodej a servis motorových vozidel stejně jako prodej náhradních dílů řídí evropskou legislativou.

Jak zdůraznil prezident SISA Jiří Sýkora, v současné době 29 členů SISA představuje okolo 70-75 % českého trhu s náhradními díly. SISA je korektním partnerem pro ostatní zájmové asociace v čele se SAČR.

Ing. Lhoták připomenul, že SAČR navazuje na cechovní sdružení Českomoravský svaz soukromých autoopravců, založený už v roce 1990, ale po čtyřech letech bylo rozhodnuto o vytvoření nové organizace s jiným zaměřením. Původní označení SAČR bylo zachováno i po přejmenování sdružení v roce 2004 v souvislosti s rozšířením jeho zaměření o prodej motorových vozidel kvůli blokové výjimce, definující podmínky prodeje a servisu. SAČR sdružuje asi 300 prodejců, autorizovaných i neautorizovaných servisů a firem i expertních organizací svou činností navazujících na servis motorových vozidel.

Ing. Lhoták zdůraznil, že SAČR kromě jiného dbá i na dodržování profesní etiky ze strany svých členů.

Obě asociace společně řeší mnoho mediálních úkolů a snaží se působit na zlepšování legislativních podmínek v tomto oboru. V jejich společném působení je větší síla proti různým útokům. Velmi důležitý je také boj o přístup k technickým informacím, což je klíčové pro nezávislé servisy.