když volvo xc90 sjede do příkopu | Aktuality | autoweek.cz

Když Volvo XC90 sjede do příkopu

Když Volvo XC90 sjede do příkopu

08.12.2014 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Systém ochrany v případě neúmyslného sjetí ze silnice je světovou novinkou uvedenou ve voze Volvo XC90. Jak tento držitel ocenění SafetyBest 2014 funguje, jsme mohli vidět při crash-testu simulujícím sjetí vozu do příkopu.

"Bezpečnost vždy bude základním parametrem pro vozy Volvo. Pro nás to není jen prohlášení, ale je to náš jednoznačný postoj. Dnes jsme měli to potěšení vám to demonstrovat při crash testu," uvítal nás generální ředitel Vovlo Cars Hakan Samuelsson.

 

Vision2020 In Sight

Pro konstruktéry Volva je důležité v maximální míře nehodám předcházet. Pokud k nim ale dojde, je potřeba posádce zajistit maximální možnou ochranu, aby se předešlo riziku vážnějších zranění. To je cílem programu Vision2020 In Sight, usilujícím o to, aby v roce 2020 nikdo ve vozech Volvo nepřišel o život s výhledem, že tyto vozy nebudou v budoucnu účastny žádných dopravních nehod. V tomto ohledu je přístup automobilky Volvo Cars unikátní.

 

"Pro splnění tohoto cíle nestačí jen zajistit maximální ochranu cestujících ve voze pomocí pasivních bezpečnostních systémů, ale také potřebujeme aktivní systémy předcházející kolizním situacím a autonomní systémy pomáhající řidiči," řekl nám vicepresident Volvo Cars pro výzkum a vývoj Peter Mertens.

 

Důležité je, aby nové technologie byly součástí standardní výbavy všech vozů. A aby tyto systémy skutečně pomáhaly, je nezbytné, aby jejich funkce vycházely z reálných scénářů. Crash test, o němž mluvil Hakan Samuelsson, byl velmi neobvyklý. Dokládá, že výzkum bezpečnosti u Volva skutečně vychází z reálných okolností a analýzy skutečných dopravních nehod.

 

Častý typ nebezpečných nehod

Velmi častou dopravní nehodou je sjetí vozu ze silnice do příkopu. Podle výzkumů Volva je tento typ nehod bez účasti jiného vozidla u poloviny úmrtí v autech v USA a ve Švédsku to je okolo třetiny.  I v případě, že vůz nenarazí do žádné překážky, končí podobné nehody vážnými zraněními hrudníku a páteře v oblasti kříže.

 

Tento typ nehod je totiž často spojen s tím, že je vůz vymrštěn do vzduchu a poté tvrdě dopadne na zem. Problémem je, že dopad vozu bývá pod různým úhlem a na osoby ve voze působí síly v různých směrech. Žádné normy ani hodnoticí programy, které by se zabývaly scénářem neúmyslného sjetí vozu ze silnice, zatím neexistují.

 

"Při studování materiálů o dopravních nehodách z naší rozsáhlé databáze jsme zjistili, že je z hlediska přenosu zatížení na páteř velmi důležitá pozice sedící osoby. V řadě případů bylo hlavním faktorem, způsobujícím poranění páteře, značné prohnutí těl cestujících. Společně s kompresními zlomeninami obratlů jsou nejčastějšími poraněními páteře při nárazu v důsledku sjetí vozu ze silnice naštípnuté přední části obratlů,“ konstatovala nám vedoucí specialistka v bezpečnostním centru automobilky Volvo Cars Lotta Jakobssonová.

 

Základním předpokladem pro zlepšení ochrany cestujících v případě tohoto typu nehody je včasné rozpoznání, že vůz opustil silnici. Vše proto začalo analýzou toho, co se s vozem děje po opuštění silnice.

 

Pro simulaci situací, které mohou při nehodách tohoto typu nastat, u Volva upravili průmyslový robot ABB. Tento robot, přezdívaný Robocaster, různým způsobem a pod různými úhly zatěžuje sedadlo s figurínou. Nejcennějším přínosem testů na Robocoasteru je zjištění, jak dobře se funkce utažení bezpečnostních pásů doplňuje se zvýšenou boční podporou sedadel nové generace.

 

Inovativní řešení

„Naše řešení se zaměřuje na udržení cestujících zajištěných pevně na svém místě a současně představujeme unikátní funkci absorbování energie sedadly. Tato opatření pomáhají zabránit zraněním páteře, která bývají vážnými a relativně častými důsledky havárií, při nich vůz nechtěně sjede ze silnice,“ vysvětlila Lotta Jakobssonová.

 

Systém pracuje ve dvou fázích. Pro zlepšení ochrany je zásadní zabezpečit správnou polohu cestujících. Proto v první fázi během několika milisekund elektromotory přitáhnou bezpečnostní pásy v jejich sedadlech. Pro omezení nebezpečí vážných zranění byla navržena inovativní sedadla absorbující značnou část energie tvrdého dopadu. Ve druhé fázi se mechanicky deformují prvky po stranách, takže se změní poloha sedadel, aby se snížilo vertikálního zatížení sedících osob. Je to překvapivě jednoduché a přitom nesmírně účinné opatření, které snižuje zatížení páteře až o třetinu.

 

Neobvyklý crash-test

Pro prověření účinku všech nových systémů technici Volva vyvinuli i zcela nový typ crash-testu označovaný jako Ditch (Příkop). Test ukazuje chování vozu, který v rychlosti 80 km/h sjede ze silnice do škarpy hluboké 80 cm, na jejím konci najede na vyvýšený val, který jej katapultuje do vzduchu. Po tvrdém dopadu vůz pokračuje, až narazí do náspu.

 

Simulace nehody proběhla ve výzkumném středisku Volvo Cars pro bezpečnost v Göteborgu.  Vůz byl osazen třemi figurínami představujícími nejobvyklejší zatížení vozu - muž běžného vzrůstu za volantem (figurína Thor), žena na místě spolujezdce (figurína Dummy H3 50 %) a vzadu 18měsíční dítě (Dummy Q1.5) správně upevněné v sedačce zády ve směru jízdy.

 

Pohyb vozu rychlostí 80km/h a jeho sjetí do škarpy zprvu nepůsobí moc nebezpečným dojmem. Jenže po nájezdu na val na konci příkopu byl těžký vůz Volvo XC90 vymrštěn do vzduchu s překvapující silou do nečekaně velké výšky. Následný dopad na zem byl opět nesmírně tvrdý, takže z vozu odpadlo několik dílů. Poté se automobil zanořil do poměrně měkkého náspu. Poškození přední nápravy a karoserie dokládají tvrdost nehody, nicméně zatížení figurín nebylo tak velké, aby hrozilo vážné zranění.

 

 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu
 • Když Volvo XC90 sjede do příkopu