slovensko: zásadní stop stáčení | Aktuality | autoweek.cz

Slovensko: zásadní stop stáčení

Slovensko: zásadní stop stáčení

24.05.2018 | | Aktuality

Na Slovensku od 20. května platí v obchodu s ojetými vozy povinnosti, které zásadně snižují šanci na stáčení kilometrů v osobních automobilech.
Slovensko postupovalo k cíli v několika krocích. V roce 2016 vytvořilo registr vozidel RPZV (Register prevádzkových záznamov vozidiel). Následovalo propojení s evropskou platformou výměny údajů z dopravy Eucaris. Mezi položky dané kontroly byly v závěru loňského roku zařazeny i povinné údaje o najetých kilometrech. Systém se ukázal jako účinný.
 
Pokud jde o aktuálně zkontrolovaný dovoz všech vozidel z Nizozemska na Slovensku za poslední měsíce, snížil se podíl vozidel s prokazatelně stočenými kilometry z 37 % na 10,6 %, tedy bezmála o tři čtvrtiny. Slovenští zákonodárci a policie jsou přesvědčeni, že situace se bude ještě dále zlepšovat a stáčení se stane doslova okrajovou záležitostí.
 
Co je opravňuje k takovému optimismu? Nový silniční zákon, který s platností od 20. května 2018 stanoví povinnost zasílat informace o vozidle, včetně celé škály těch týkajících se najetých kilometrů, podezření ze stáčení, výměny nebo manipulace či servisu palubních přístrojů a podobně. Povinnost se netýká jen státních organizací, jako jsou technické kontroly a podobně, ale i soukromých subjektů. Ona škála těch, kteří jsou ze zákony nyní povinni zasílat do registru vozidel relevantní informace, je dlouhý: policie po haváriích aut, kontrolní orgány po svých kontrolách, autorizované i neautorizované legální opravny a servisy, pojišťovny, leasingové společnosti, autobazary atd.
 
Cílem je dosáhnout toho, že o každém vozidle bude získáno a zaznamenáno tolik relevantních informací, že bude nemožné obelstít například jedinou zfalšovanou servisní knížkou či prostě stočením kilometrů. Křížení domácích a zahraničních informací mnohem snadněji odhalí falšování.
 
Navíc tento funkční systém vyřadí nemálo nelegálních opraven a mechaniků bez živnostenského oprávnění, a tudíž nebudou mít přístup k zasílání informací do registru. A bez informace například o opravě vozu bude upadat zájem o tyto služby, stejně jako se bude snižovat tržní hodnota vozidla, u nějž nelze legálně prokázat opravu. Slovenský systém má ambice jít ještě dál a například zaznamenávat v budoucnu, zda při opravách byly použity autorizované náhradní díly nebo repasované. To povede ke snížení šance používání náhradních dílů z krádeží. 
 
Podstatný je i další fakt, že součástí celého systému je i seznam oprávněných organizací a osob, které mají oprávnění od výrobců vozidel, prodejců nebo státních orgánů manipulovat s měřicími přístroji osobních vozidel, včetně sčítače najetých kilometrů, přičemž každá manipulace musí být zaznamenána a odeslána do registru. V opačném případě je takovýto zásah do měřidel neoprávněný a tedy trestně postižitelný.
 
Takto vytvořený seznam informací o vozidle bude kompletní a bude možné ho poskytnout jedině, když nebudou chybět informace o historii najetých kilometrů. Pokud by chyběly, nebudou vydány, a tedy prodávající je nebude moci poskytnout kupujícímu. Kromě informací z registru, které budou mít podobu tak zvaného ODO-Passu, budou pro kupujícího k mání také fakta z Eucaris (ODO-Pass EU). Společně s dalšími údaji budou tvořit elektronickou provozní historii automobilu. Na jiné certifikáty nebo doklady ověření historie vozidla, jak je nabízejí některé komerční organizace, nebude brán vůbec zřetel a nemohou nahradit ty vyžadované registrem.
 
V praxi to znamená, že výpis z RPZV bude nezbytností při jakémkoliv prodeji. Viník může být potrestán dokonce i zpětně, jestliže se potvrdí, že před prodejem došlo k manipulaci s údaji o najetých kilometrech. Jakékoliv porušení každého z konkrétních kroků daného systému - nedodání informací o opravě palubních přístrojů, stáčení, nepodání informace o podezření o stočení ze servisu a podobně - jsou trestné. To první, co bude následovat, je pokuta ve výši od 3000 do 100 000 eur. Při opakovaném porušení těchto pravidel bude provozovateli, který je vinný porušením novely silničního zákona, platného od 20. května 2018, hrozí zrušení živnostenské oprávnění.
 
Poté, co ministerstvo spravedlnosti Polska předložilo ke schválení změnu zákona, která stanovuje stáčení kilometrů jako trestný čin, bude Česká republika jedinou zemí v regionu, která podobné ustanovená ve svém právu nemá. Stejně jako nemá účinný systém na řešení tohoto problému.