záruka s olejem omv bixxol | Tiskové zprávy | autoweek.cz

Záruka s olejem OMV BIXXOL

Záruka s olejem OMV BIXXOL

03.12.2010 | | Tiskové zprávy

Společnost OMV je natolik přesvědčena o kvalitě svých produktů OMV BIXXOL Special a Premium, že se rozhodla představit program EPG (Engine Protection Guarantee) Záruka ochrany motoru, který se vztahuje na opravu nebo výměnu motoru v ceně do 5000 eur.

Když si převezmete nový vůz a v kabině „ochutnáte“ jeho typickou vůni, asi si v tu chvíli nevzpomenete, že až skončí platnost záruky, přejde veškerá péče o Váš vůz na Vás. Bohužel, dříve nebo později tento okamžik nevyhnutelně nastane. Můžete si sice zakoupit prodloužení záruky, ale to vždy stojí spoustu peněz. Samozřejmě, že součást auta, o kterou se nejvíce bojíte, je motor. V ideálním světě byste byli schopni chránit motor za minimální nebo nulové náklady a mít klid na duši. Ale je to opravdu reálné?

OMV tvrdí, že ano. A způsob je velmi jednoduchý. Přihlaste se do programu EPG (Engine Protection Guarantee) - Záruka Ochrany Motoru motorového oleje OMV BIXXOL. Funguje následovně.

Jestliže neuplynuly více než 4 roky ode dne uvedení vašeho vozidla do provozu a máte podle tachometru ujeto méně než 60 000 km navštivte autoservis zapojený do programu EPG Záruka Ochrany Motoru (seznam všech autoservisů je uveden na www.omv-bixxol.cz), kde váš vůz projde jednoduchým vstupním testem. Tento test může být součástí běžné servisní prohlídky vašeho vozidla.

Pokud je vše kolem motoru v pořádku, autoservis vám vydá brožurku s potvrzením o zapojení vašeho vozu do programu EPG, a vy na jejím základě získáte nárok na ochranu mazaných součástí motoru až do deseti let stáří vašeho vozu nebo do ujetých 150 000 kilometrů.

Záruka programu EPG pokrývá opravy až do výše 5 000 eur za veškeré škody, které by mohly nastat z důvodu nesprávného mazání. Aby byla záruka platná, musíte brožurku EPG pouze podepsat u příslušného autoservisu a používat výhradně plně syntetické oleje OMV BIXXOL Special nebo Premium. A to je vše – jednoduché a jasné!

Nabídka programu EPG je atraktivní i z dalších důvodů. Podle testů byla prokázána až 7% úspora paliva díky používání OMV BIXXOL  Special nebo Premium v porovnání s běžnými minerálními oleji. Navíc vás OMV při vstupu do programu překvapí krásnými dárky. Například ke klíčkům od vozu získáte luxusní přívěsek od firmy Swarovski!

Ve velice nepravděpodobném případě, že nastane problém, který souvisí s mazáním, vypracovala společnost OMV ve spolupráci se zúčastněnými autoservisy jednoduchý, rychlý a přímý postup pro uplatnění záruky. Podrobně je společně se všemi díly, kterých se program týká, popsán v příručce EPG.

Základem tohoto programu je důvěra společnosti OMV v to, že maziva OMV BIXXOL Special a Premium, která se vyrábějí ve výrobním závodě nedaleko Vídně, nabízejí vynikající kvalitu a spolehlivost. Skutečnost, že jsou tato maziva připravena podle specifických požadavků všech značek vozů, tuto sebedůvěru dále posiluje. Program EPG odráží filozofii OMV: Chápeme zákazníky jako dlouhodobé partnery, kteří by měli dostat ty nejlepší výrobky a služby.

Účast v programu EPG Záruka ochrany motoru je zdarma.

 

Jaké jsou povinnosti zákazníka?

- uhradit náklady na provedení vstupní prohlídky při vstupu do programu EPG ZÁRUKY OCHRANY MOTORU podle ceníku dané certifikované provozovny

- zakoupit litrovou láhev oleje OMV BIXXOL Special nebo OMV BIXXOL Premium podle pokynů certifikované provozovny k datu uzavření smlouvy o EPG ZÁRUCE OCHRANY MOTORU a používat tento olej pro doplňování podle potřeby

- dostavovat se k pravidelným výměnám oleje do certifikované provozovny EPG (pokud možno do té, která vydala záruční knížku). Časové intervaly musí odpovídat hodnotám uvedeným ve specifikaci motoru a pokynům certifikované provozovny. Pro výměnu oleje je vždy nutné používat požadovaný olej OMV BIXXOL Special nebo OMV BIXXOL Premium zakoupený v certifikované provozovně

- pravidelně vyměňovat olejový filtr v intervalech předem určených certifikovanou provozovnu; vždy dolévat olej OMV BIXXOL Special nebo OMV BIXXOL Premium podle pokynů certifikované provozovny

- udržovat provozní teplotu motoru v rámci limitů stanovených ve specifikacích motoru (vyvarovat se přehřátí)

- vždy přinést záruční knížku k vyznačení razítka certifikované provozovny a ukládat ji na bezpečném místě

- nemíchat výrobek OMV BIXXOL s jakýmikoliv jinými mazivy nebo výrobky, kapalinami či předměty

- vždy udržovat v motoru hladinu oleje v rámci stanovených limitů (uprostřed mezi maximální a minimální hladinou vyznačenou na měrce oleje)

- v případě nároku dodržovat postupy pro uplatnění nároku uvedené v pokynech

Nesplnění jednoho nebo více výše uvedených požadavků způsobí ukončení platnosti záruky a jakékoliv následné nároky budou zamítnuty.

 

Reklamační řád

V případě reklamace musí být dodržen následující reklamační řád:

1. Zákazník odveze vozidlo do autorizovaného servisu EPG.

2. Servis provede vstupní prohlídku aby zjistil je-li reklamace oprávněná (náklady hradí servis).

3. Je-li reklamace oprávněná a dalším použitím oleje by mohlo vzniknout poškození, servis informuje prodejce nebo technika OMV, který osobně odebere z vozidla vzorek oleje. Není-li reklamace oprávněná, servis sdělí řidiči odůvodnění, proč byla reklamace zamítnuta.

4. Vzorek oleje je zaslán OMV na analýzu a podle toho, zda řidič splnil své povinnosti účasti v EPG programu, OMV reklamaci uzná nebo zamítne. V případě zamítnutí poskytne OMV odůvodnění proč nebyla reklamace akceptována.

V případě, že řidič nepřijme zamítnutí servisu nebo OMV, bude reklamace zaslána ke konečnému závaznému rozhodnutí institutu OELCHECK.

Poznámka:

Zákazník nemůže vznést reklamaci dříve než 6 měsíců od přihlášení do programu EPG.

 

Doba trvání programu

Není-li záruka ukončena dříve z důvodu nedodržení podmínek bude veškeré krytí podle této EPG ZÁRUKY OCHRANY MOTORU ukončeno poté, co způsobilé vozidlo přesáhne počet 150 000 ujetých kilometrů nebo překročí stáří 10 let ode dne uvedení vozidla do provozu, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

 

Aby bylo možné se do programu EPG zapojit, servis je povinen provést počáteční kontrolu motoru vozidla. Tato kontrola sestává z následujících kroků: kontrola servisních záznamů, kontrola obecných závad motoru (např. když motor příliš „kouří“), kontrola tlaku ve válcích, kontrola emisí, vizuální kontrola motoru zvenčí (zejména zda nedochází k únikům provozních kapalin), kontrola hladiny oleje, vizuální kontrola měrky oleje, kontrola oleje na uzávěru plnicího hrdla motorového oleje a vypuštěného oleje, kontrola chladicí kapaliny, kontrola palubního diagnostického systému.