projekt dprodukce v kvasinách | Aktuality | autoweek.cz

Projekt dProdukce v Kvasinách

Projekt dProdukce v Kvasinách

25.04.2019 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Výrobní závod společnosti Škoda Auto v Kvasinách uvedl do provozu inovativní projekt dProdukce, který je součástí digitalizace výroby v rámci zavádění Průmyslu 4.0. Jde o komplexní systém zahrnující procesy od vývoje vozu přes projektování až po výrobní proces a proces řízení kvality.
Výrobní závod společnosti Škoda Auto v Kvasinách je prvním provozem, kde se v rámci digitalizace montáže zavádí inovativní projekt dProdukce. V rámci automobilového průmyslu se jedná o zcela unikátní projekt.
 
„Vysoká, stále rostoucí poptávka po našich vozech, nás nutí rozšiřovat výrobní kapacity závodů v České republice. Ale ani to nestačí. Vše nám komplikují stále složitější legislativní požadavky, například ve spojení se snižováním emisí, a skutečnost, že v České republice je velmi těžké najít kvalifikované pracovníky vzhledem k prakticky kompletní zaměstnanosti. Pokud chceme udržet komplexnost naší nabídky, pak musíme využívat nové technologie. Digitalizace je proto jedním z rozhodujících faktorů naší úspěšnosti. Pomocí digitalizace musíme nacházet nové cesty zvyšování efektivity. Zavedení dProdukce zde v Kvasinách nám přináší mnoho výhod - jak vyšší efektivitu, tak i snížení zátěže životního prostředí. Realizace tohoto projektu mne naplňuje hrdostí nad schopnostmi našich pracovníků. Dnes uvádíme do provozu projekt, který za pouhých 11 měsíců realizovalo 56 členů našeho týmu ve spolupráci s devíti externími dodavateli. Přitom vše stálo jen 1,2 milionu eur,“ řekl nám úvodem člen představenstva za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.
 
Základním prvkem projektu dProdukce jsou interaktivní a vizualizační panely. Díky nim má každý pracovník na lince přístup k důležitým dokumentům zpracovaným v digitální podobě. Prostřednictvím interaktivního menu mají zaměstnanci na jediném místě dostupné informace pro správnou orientaci na pracovišti, v pracovních postupech a montážních návodech. Jde o svým rozsahem unikátní projekt digitalizace veškerých procesů, se kterými pracují pracovníci na montážních linkách.
 
„Společnost Škoda Auto si zakládá na široké nabídce výbav a modelů. Projekt digitalizace je jedním ze základních pilířů efektivního a bezchybného výrobního procesu. Projekt dProdukce umožní vyšší komplexitu produktu při trvale rostoucích požadavcích na kvalitu od našich zákazníků. Tento projekt povede k dalšímu rozvoji a vyšší kompetenci závodu Kvasiny a jeho přibližně 9000 zaměstnanců. Přitom investiční náklady na realizaci projektu byly pouze 32 779 786 korun. Z hlediska principu jde v podstatě o jednoduchý systém, ale z hlediska přípravy vyžadující obrovské množství práce,“ říká vedoucí výroby vozů Marek Jancák.
 
Neobvyklý na projektu je postup jeho realizace. Zatímco běžné je začínat od spodu konverzí jednotlivých systémů a jejich postupným propojováním, zde tomu bylo naopak - pyramida se budovala od shora vytvořením základního systému a od něho se odvozovaly plány pro jednotlivá prostředí. Jen díky tomu bylo možné vše zvládnout během pouhých 11 měsíců. Důležitá při tom byla i podpora ze strany vedení společnosti.
 
Projekt dProdukce se skládá ze čtyř hlavních oblastí: Vizualizace komplexity, Digitální týmová práce, Digitální systém kvality a Digitální výrobní dokumentace. Zaměstnanec s těmito systémy aktivně pracuje přes interaktivní panel. Dále mu k práci napomáhají panely vizualizační.
 
Základem systému je dotyková obrazovka se čtečkou zaměstnaneckých karet. Díky tomu má každý zaměstnanec rychlý přístup ke všem potřebným informacím, které nyní nemusí být v tištěné podobě. Jde o pracovní postupy, montážní návody či evidenci řady úkonů. Systém funguje obousměrně a umožňuje pracovníkům nejen čtení informací, ale i jejich zadávání s podporou automatické autorizace a přiřazení ke konkrétnímu vozu. Samozřejmostí je vícejazyčná podpora.
 
Významným benefitem je náhrada papírových pracovních návodů, které se dosud musely při každé změně znovu vytisknout a umístit na linku. Nový systém vše přehledně zobrazuje v aktuální podobě nejen v textové verzi, ale i s pomocí 3D obrázků nebo videonávodů, které napomáhají v zaškolení především zahraničních pracovníků. Hlavním přínosem je úspora času a omezení rizika chybovosti při práci na montážní lince.
 
Nový systém současně produkuje Big Data připravená pro následné analýzy vedoucí k dalšímu zvyšování efektivity, zlepšování ergonomie, snižování zátěže pracovníků a zvyšování kvality produkce.
 
Výrobní závod Škoda Auto v Kvasinách je jedním z nejmodernějších v celém odvětví. I proto padla první volba právě na tento provoz. Dalším důvodem je skutečnost, že daná výrobní linka, na níž vznikají modely Kodiaq a Superb, patří k nejkratším v automobilce. Skládá se z 56 výrobních taktů (pracovišť), z nichž každý trvá 226 s a všechny dohromady vyžadují kolem 5000 operací. Proto zde bylo zavedení nové technologie prioritní. Současná denní produkce linky je 350 vozů, ale cílem je zvýšení na 400 aut za den.
 
Před spuštěním projektu dProdukce bylo nutné na montážní linku umístit 50 dotykových obrazovek a 100 standardních. Přípravy zahrnovaly kromě zaškolení přibližně 800 zaměstnanců linky také instalaci 19 km nového elektrického vedení, 200 zásuvek a 2,5 t potřebného elektronického zařízení.
 
Po vyhodnocení fungování nového systému v praxi bude dProdukce zavedena také do dalších výrobních závodů společnosti Škoda Auto.
 
Projekt dProdukce je dalším z řady inovativních opatření ve výrobních procesech české automobilky v rámci přechodu na Průmysl 4.0. Nedávno byly v Kvasinách a následně v Mladé Boleslavi uvedeny do provozu automatizované sklady menších dílů, ve Vrchlabí se v souvislosti s digitalizací výroby používá od loňského roku plně autonomní přepravní robot, který je schopný se sám učit a při transportu v hale samostatně vybrat nejkratší a nejbezpečnější trasu.
 
  • Projekt dProdukce v Kvasinách
  • Projekt dProdukce v Kvasinách
  • Projekt dProdukce v Kvasinách
  • Projekt dProdukce v Kvasinách
  • Projekt dProdukce v Kvasinách