proti jednostrannému zaměření na elektromobilitu | Aktuality | autoweek.cz

Proti jednostrannému zaměření na elektromobilitu

Proti jednostrannému zaměření na elektromobilitu

15.05.2022 | Rybecký Vladimír | Aktuality

Zájmové společenství výrobců syntetických paliv z obnovitelných energií eFuel Alliance se staví proti  jednostrannému rozhodnutí EU ve prospěch čistě elektricky poháněných vozidel.
Výbor EU pro životní prostředí ignoruje syntetická paliva. Těsná většina členů výboru při hlasování o přísnějších emisních normách CO2 pro nová osobní a lehká užitková vozidla hlasovala pro čistou strategii elektrifikace silniční dopravy. Pozměňovací návrh, zahrnout úspory CO2 prostřednictvím udržitelných obnovitelných syntetických paliv do cílových hodnot vozového parku pro nová auta, byl těsně zamítnut (chyběly tři hlasy).
 
„Ochranu klimatu nenaplníme samotnou elektrickou mobilitou. Kdyby byl návrh přijat, nabídlo by to spotřebitelům jinou alternativu aut, která jsou šetrná ke klimatu,“ řekl Ralf Diemer, výkonný ředitel eFuel Alliance, zájmové skupiny, která obhajuje průmyslovou výrobu syntetických paliv z obnovitelných energií.
 
„Je to velká překážka pro spotřebitele a ochranu klimatu! Bez ohledu na obnovitelná paliva a zákaz spalovacího motoru byl flexibilní technologický mix v silničním provozu, který zahrnuje všechny možnosti šetrné ke klimatu pro urychlené vyřazení fosilních paliv, odmítnut. Ani v budoucnu si nebude moci každý dovolit elektromobil nebo jej nebude chtít. Válka na Ukrajině navíc ukazuje, že fixace na jediné řešení může vést k nebezpečné závislosti pokud se ekonomický systém začne zadrhávat,“ říká Diemer.
 
Diemer požaduje, aby se kromě rozšiřování elektromobility nabízela i další klimaticky šetrná řešení, jako je používání e-paliv neutrálních z hlediska emisí CO2, aby Evropa nesklouzla do další krize při dovozu surovin pro akumulátory. Podle Mezinárodní energetické agentury Čína kontroluje 87 % světových ložisek vzácných zemin, 65 % kobaltu, 58 % lithia a 40 % mědi.
 
Obnovitelná paliva by se měla započítávat do cílů CO2 pro nová vozidla aby bylo možné využívat spalovací motory se zelenými nebo obnovitelnými palivy. Diemer požaduje: „Při hlasování by poslanci Evropského parlamentu měli vzít v úvahu přínos, který udržitelná obnovitelná syntetická paliva mohou přispět ke snížení emisí z dopravy. Místo toho, aby se technologie ochrany klimatu stavěli proti sobě, měli by se všichni zúčastnění soustředit na postupné vyřazování využívání fosilních paliv.“
 
Diemer si je jist, že započtení úspor emisí CO2 prostřednictvím obnovitelných paliv do cílů flotily EU povede ke kombinaci technologií šetrných ke klimatu. To doplní evropské úsilí o elektrifikaci, urychlí dekarbonizaci dopravy a zároveň udrží mobilitu dostupnou pro všechny. Vzhledem k tomu, že syntetická paliva se zpočátku mísí s konvenčními palivy pouze v malém množství, cena u čerpacích stanic poroste jen nepatrně. Například přidání 5 % syntetických paliv by zvýšilo cenu paliva jen o 0,07 eura (1,75 Kč) za litr.
 
Současné nařízení EU o normách CO2 pro osobní a dodávkové automobily podle eFuel Alliance zbytečně omezuje možnosti zákazníků tím, že se zaměřuje výhradně na emise z výfuku. Ignoruje přínos obnovitelných paliv v účinných spalovacích motorech nebo plug-in hybridech. Emise, ke kterým dochází v dřívějších a pozdějších fázích životního cyklu vozidla, například při jeho výrobě nebo při výrobě a poskytování elektrické energie, se v současné regulační logice nezohledňují.
 
Evropský energetický mix je silně závislý na fosilních palivech. Nicméně podle současné úpravy je elektromobil, který je nabíjen elektřinou vyrobenou primárně z fosilních paliv, vždy považován za vozidlo s nulovými emisemi. Na druhou stranu, vozidlo, které jezdí na syntetické palivo, je vždy považováno za fosilní vozidlo. „To nedává smysl a měl by to napravit Evropský parlament,“ požaduje eFuel Alliance.