region košice láká turisty | Aktuality | autoweek.cz

Region Košice láká turisty

Region Košice láká turisty

08.04.2017 | Rybecká Ivana | Aktuality

Organizace Košice Región Turizmus ve starobylém prostoru hradní kaple na Spišském hradě zhodnotil vývoj zájmu turistů o tuto východoslovenskou oblast.
V roce 2016 dosáhl počet návštěvníků destinace Košice región 347 014 osob, což byl oproti roku 2015 nárůst 30 %. Počet přenocování vzrostl na 726 401 osob s meziročním nárůstem 21 %. Podle výkonné ředitelky Košice Región Turizmus Lenky Vargové Jurkové je potěšitelné, že tato destinace měla nejvýraznější tempo růstu ze všech slovenských krajů, a to jak v návštěvnosti, tak v počtu přenocování. Počet návštěvníků v roce 2016 navíc znamená, že se tato destinace těšila turistickému zájmu srovnatelnému s dosud nejúspěšnějším rokem 2008.
 
V porovnání s rokem 2015 přibylo v destinaci Košice región 27 % domácích a 38 % zahraničních návštěvníků. V obou kategoriích jde o suverénně nejvyšší nárůst na Slovensku. Rostoucí návštěvnost podle Vargové prospívá cestovnímu ruchu a tedy i rozvoji ekonomiky kraje: „Jen tržby za ubytování meziročně stouply o více než 2,5 milionu eur, což je 16 % nárůst. Z růstu návštěvnosti a přenocování těžili i místní podnikatelé a poskytovatelé služeb, jde tedy o potřebný impulz pro celý región.“
 
Meziroční porovnání návštěvnosti destinace Košice región (zdroj: ŠÚ SR, 2017):
  2015 2016 Změna Změna v %
Počet návštěvníků 266 358 347 014 +80 656 +30 %
Počet přenocovaní 597 759 726 401 +128 642 +21 %
Tržby za ubytování 17 033 740 € 19 733 768 € +2 700 028 € +16 %
Využitelnost lůžka na počet přenocování 41,0 nocí 53,5 nocí + 12,5 nocí +31 %
 
Generální ředitelka Sekce cestovního ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivana Magátová poznamenala, že nárůst počtu návštěvníků má dlouhodobý trend a není jej možné připisovat pouze tomu, že Slovensko je v dané geopolitické situaci v Evropě bezpečným regionem. Uvedla, že „Košice Región Turizmus je dobrým příkladem moderního a efektivního managementu destinace se snahou o rozvoj cestovního ruchu založeného na nejnovějších trendech a znalostech a také práce ubytovatelů a poskytovatelů služeb.“ Tento závěr je patrný i z porovnání návštěvnosti všech slovenských krajů.
 
Zahraniční návštěvníci – meziroční vývoj 2016/2015 ve všech krajích
Bratislavský kraj 16,4 %
Trnavský kraj 9,8 %
Trenčianský kraj 26,1 %
Nitriansky kraj 22,9 %
Žilinský kraj 17,7 %
Banskobystrický kraj 13,5 %
Prešovský kraj 16,3 %
Košický kraj 37,4 %
 
Domácí návštěvníci – meziroční vývoj 2016/2015 ve všech krajích
Bratislavský kraj 15,5 %
Trnavský kraj 5,1 %
Trenčianský kraj 14,5 %
Nitriansky kraj 9,1 %
Žilinský kraj 14,1 %
Banskobystrický kraj 16,7 %
Prešovský kraj 15,0 %
Košický kraj 26,9 %
 
Z porovnání návštěvnosti turisticky atraktivních lokalit v Košice Regiónu vyplývá, že k největšímu nárůstu počtu návštěvníků došlo u Dómu sv. Alžběty v Košicích (+114 %), který je nejzápadnější gotickou katedrálou v Evropě, jeskyně Domica (+83 %) a Spišského hradu (+39 %), kde návštěvnost za jediný srpnový den dosáhla rekordních 8000 lidí.
 
Jak zdůraznila ředitelka Lenka Vargová Jurková pro regionální rozvoj, jako správná strategie se ukázala podpora okolí hlavních památek do okruhu cca 15 km, což dokládá zvýšení návštěvnosti Mauzolea Andrássyovcov. Košice Región podporuje budování návštěvnických center, zabezpečení průvodcovských služeb, parkovišť, prodeje suvenýrů. Lokalita Gombasecká jeskyně je zase příkladem, kde se na přilákání turistů podílí širší okolí ve spolupráci s občanským sdružením a podnikatelskými subjekty. Buduje se např. naučná stezka a camping.
 
Příkladem jedinečného zachování obrazu krajiny od 13. stol. do současnosti je lokalita zahrnující Spišský hrad, Spišskou kapitulu a ve středověku svobodné město Levoča. Dříve jako celek tvořily základ historické lokality Spiš, nyní leží ve dvou samosprávných krajích, což poněkud ztěžuje správu památek.

Platící návštěvníci atrakcí v Košickém kraji
Název 2015 2016 rozdíl v % 
NP Slovenský raj 410 545 410 056 -0,12 %
ZOO Košice 201 099 234 465 +16,59 %
Spišský hrad 150 000 209 104 +39,40 %
Thermalpark Šírava 140 000 156 569 +11,84 %
Dobšinská Ľadová jaskyňa 69 749 80 313 +15,15 %
Kaštieľ Betliar 56 938 67 707 +18,91 %
Dóm Sv. Alžbety 23 868 51 000 +113,68 %
Domica  20 527 37 504 +82,71 %
Ochtínska 27 430 28 734 +4,75 %
Jasovská 17 798 17 089 -3,98 %

 
  • Region Košice láká turisty
  • Region Košice láká turisty
  • Region Košice láká turisty